ER DU REDE FOR BRYLLUPET?   Jeg har nettopp kommet tilbake fra Norge der jeg feiret bryllup i [...]

HVA GJØR VI NÅR VI MØTER MOTSTAND?   Jeg har mange tanker om dette, både når jeg har gjort rett og [...]

HVA ER DE KRISTNES OPPDRAG?   Jeg vet ikke hva dine kristne venner er opptatt av? Hva snakker dere om [...]
1 2 3 37