Min tro!

Jeg tror at Gud har skapt både Himmel og Jord. Han er min far som jeg har en daglig kontakt med. Jeg viser til Jesaja 54:4+5. Der blir det beskrevet hva Jesus utførte på Korset.

Jeg tror på Den Hellige Ånd – min hjelper.

Jeg tror at alle de som bekjenner Jesus som Herre og Frelser, er Guds barn.

Vi er alle frelst av nåde og ikke ved gjerninger.

Jeg tror at Kristus er Hodet på Kristi Kropp og at det er en kropp.

Jeg tror at vi alle har en plass og funksjon i kroppen.

Jeg tror at vi alle er like verdifulle og elsket av Gud, vår pappa.

Jeg tror at Kristendom først og fremst bygger på en relasjon og ikke en mengde læresetninger.

Jeg tror at Gud er kjærlighet og at det er det vi trenger mest.

Jeg liker ikke å diskutere min tro da den er dyrebar for meg. Jeg ønsker å komme med åndelig føde. Mat skal spises og ikke diskuteres. Du kan naurligvis få komme med spørsmål.