GUD, VÅR FAR

GUD, VÅR FAR.

 

Når jeg tenker på Gud, så tenker jeg på Ham som den som har skapt alt som har liv i seg. Han har gjort en fantastisk jobb. Bare tenk på alle plantene, fiskene og fuglene. Han har skapt så mange slag som er så ulike. Jeg blir imponert når jeg tenker på fuglene som kommer til Skandinavia fra den andre siden av jordkloden og flyr tilbake til det samme reiret. God har skapt alle dyrene og Han har skapt deg og meg som mann og kvinne. Hver liten detalj passer sammen.

Gud er vår Skaper, men Han er også vår Far. Om du er et Guds barn, så vil jeg spørre deg om du er stolt av din Far? Jeg er sikke på at du har hørt barn som har skrytt av sine fedre. De vil fortelle den ene historien etter den andre, og de skryter av alt det fantastiske som deres fedre har gjort. Noen fedre er brannmenn og de har reddet folk ut av flammene. Andre er vitenskapsmenn og de har kanskje oppfunnet en ny medisin. Andre er kjente for det de har oppnådd i sport. Er vi stolte av vår Far?

Jeg vokste opp i et religiøst hjem og jeg hadde et bilde av Gud som en dommer. Jeg var redd for å bli straffet om jeg gjorde noe galt. Jeg kunne ikke smile på Langfredag. Det var ingen som nektet meg det, men jeg syntes så synd på Jesus som hadde lidd så mye for min skyld. Jesus led mer enn vi kan forestille oss. Selvfølgelig vil Han at jeg skal være takknemlig, men ikke at jeg ikke skulle være glad som barn. Jeg liker det engelske ordet for Langfredag, nemlig En God fredag.

Når jeg var over tretti, begynte jeg å gå til kirker som prekte om en god Gud. Jeg trengte å høre det ofte og mange ganger og Gud ble etter hvert min Far. Han ble en jeg kunne snakke med og Han snakket med meg. Jeg begynte å stole mer på Ham enn på mennesker.

I Matteus 6 vi leser hvordan Gud tar hånd om naturen, fuglene og alle dyrene. Jesus forteller sine disipler at Gud er som en far som vil ta hånd om sine barn og vi kan derfor kaste våre bekymringer på Ham, vell vitende at Han tar seg av oss og våre bekymringer. Ganske mange mennesker sliter med å sove om natten, men Jesus sa at hver dag har nok med sin egen plage. In Matteus 7 leser vi at om et barn ber om brød, så gir ikke faren ham en sten eller om han ber om fisk, så får han ikke en slange. Selv en ond far ville ikke gjøre det. Vår Far i himmelen vil alltid gi det beste til sine barn. Har du din identitet i å være et Guds barn?

Mange barn vokser opp uten en far. Kanskje døde faren eller så vokser barnet opp hos en enslig mor. I dag er det heller ikke så sjeldent at det blir skilsmisse og barnet blir dratt mellom mor og far. Jeg anbefaler foreldre å legge ned sine egne problem og tenke på hva som er best for barnet.

Mange mennesker lager sine forestillinger om Gud ut ifra sin relasjon med sin egen pappa. Om de ikke kunne stole på sin egen pappa, så forventer de ikke at Gud skal svare på deres bønner. Kanskje svarer Han andre, men ikke meg. Jeg hadde en snill pappa, men han var svak, og derfor tok det mange år før jeg forventet meg at Gud sto opp for meg og sloss for meg.

I dag liker jeg å synge sanger som: «Min Gud er så stor, så stor og så mektig. Finnes ingen ting umulig for Ham.» Jeg har mange begrensninger, men det finnes ingen begrensninger i Gud. Det står også skrevet at det ikke finnes noen begrensninger for de som tror, men andre ord for de som tror på Gud.

Jeg vil vise deg at Gud ikke bare er god, men Han er også full av kjærlighet. Jeg vil sitere Romerbrevet 8:38+39: «For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Gud elsker oss så mye så Han sendte sin eneste sønn til verden for å bli det perfekte syndfrie offerlam for hele verdens synd. Jesus åpnet en vei for oss mennesker å komme til Gud. Alle vi som kalles Guds barn kan komme til vår Far nå. Han er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Gud hadde lenget etter kontakt med menneske-barna, men synden hadde blokkert kontakten. Nå kan vi kalle Ham Pappa som sier noe om vår intime relasjon med Gud.

Snakker du med Ham? Han snakker med deg gjennom sitt Ord og gjennom sin Ånd. I salme 23:6 står det at bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mine dager. Stopper du opp lenge nok til å motta godheten og nåden? Gud vil velsigne oss. Bibelen er full av løfter, men vi må ta imot dem. Når noen vil gi oss en gave, bruker vi å være takknemlige. Gud har gitt oss den mest fantastiske gaven vi kan få, Hans egen Sønn. På grunn av Ham kan vi bli friske of vi har fått fred. (Jesaja 53.4+5)

I Matteus 6:9 lærte Jesus oss å be:» Fader vår, du som er i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.» Etter det begynner vi å be for våre egne behov.

LA OSS ÆRE VÅR FAR!

Mor Else