July 2021

ER DU REDE FOR BRYLLUPET?   Jeg har nettopp kommet tilbake fra Norge der jeg feiret bryllup i [...]