VET DU AT DU ER ELSKET? Del 3

VET DU AT DU ER ELSKET?

Del 3

I Hebreerbrevet 11:6 står det at uten tro er det umulig å være til glede for Gud. Det står videre at den som trer fram for Gud, må tro at Han er til, og at Han lønner dem som søker Ham. Hvorfor tar jeg opp tro når jeg egentlig skriver om kjærligheten? Jo, for du må tro at du er elsket. Om du ikke tror at Gud elsker deg med en grenseløs kjærlighet, så vil ditt liv være preget av det. Du vil kanskje ha en del frykt og bekymringer. Du lever ikke i trygghet og harmoni og kanskje leter du etter kjærlighet på feil steder eller på feilaktig sett.

Når jeg stiller spørsmål om du tror på Guds grenseløse kjærlighet, så skriver jeg om dette i håp om at jeg kan hjelpe deg til å bli forankret i Guds kjærlighet til deg. Tror du at Han ville sendt Sin Sønn til jorden for å dø for deg om Han ikke elsket deg? Jesus bar verdens synd for at vi skulle kunne komme til Faderen uten synd.

                       Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred.

Hvem andre er villig til å dø for deg for å redde deg for evig tid? Jesus er kalt Redningsmannen. Forstår du hvor høyt Jesus elsket deg? Han har slettet all din synd og båret all din sykdom for at du skal kunne bli helbredet.

                                          I Hans sår er vi helbredet.

Jeg vet at vi både synder og blir syke, men Jesus har gjort det mulig for oss å bli kvitt synden og bli friske.

Jeg vil gjerne vise til Efeserbrevet 3 og fra det 17.verset. Det står: «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.» Om vi ikke er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, så mangler vi grunnmuren i våre liv. De fleste kristne har kunnskap om Guds kjærlighet, men har det blitt en del av oss? Det står her at kjærligheten er mye større enn kunnskap. En del sier til meg at det er veldig langt fra hodet og ned til hjertet. Det kan ta veldig lang tid før en palett faller ned.

Ord skaper det det nevner. Takker du Far og Jesus for deres kjærlighet til deg? Ser du deg selv i speilet og sier hvor høyt du elsker deg? Sier du til andre at du elsker dem? Vi skulle også bli bedre på å fortelle mennesker at Jesus elsker dem. Jeg ser at det skjer noe med mennesker når jeg gjør det. De fleste mennesker har ikke fylt opp kjærlighetsstanken. Ofte kan bare et blikk eller et smil være nok for en person for å komme gjennom dagen. Jeg har flere ganger blitt møtt av mennesker som har tilbudt meg hjelp i vinter og jeg blir veldig glad selv om jeg har klart meg uten den hjelpen. Siden vi ikke ser verken Gud, Jesus eller Den Hellige Ånd med våre fysiske øyne, har vi behov av at mennesker som vi ser enten sier eller gjør noe som viser oss at vi er elsket. Jeg tror jo også at Gud bruker mennesker til å oppmuntre oss mens djevelen bruker mennesker til å anklage oss og lyve om oss.

    La Gud fylle opp din kjærlighetstank i dag så du kan fylle den til en annen. Han elsket deg først. Ta imot den og gi den videre.

Jeg har flere ganger nevnt at djevelen lyver. Mange mennesker føler seg forkastet, ensomme og avvist. Djevelen er veldig flink til å få mennesker til å føle seg dårlig. De sier saker som: «Det er ingen som ser meg eller det er ingen som vil være sammen med meg. Ingen i kirken har bedt meg til middag. Pastoren hilser ikke og i dag gikk han bare forbi meg. Mannen min ser ikke at jeg har vasket huset i dag og at jeg i går tok på meg ny bluse.» Dette er bare noen få eksempler på tanker vi får og som kan vokse seg til store tårn og til slutt glemmer vi helt at Gud elsker oss med en evig kjærlighet.

Jeg vil gjerne at du leser 1.Korinterbrevet 13. Det er kalt kjærlighetens kapittel. Det står blant annet at kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt.

Det siste Bibelstedet som jeg viser til er 1.Johannes 4: 7 og ut kapittelet. I det 18.verset står det at det ikke finnes frykt i kjærligheten. Den fullkomne kjærligheten driver nemlig frykten ut. Frykt bærer nemlig straffen i seg og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten.

MAT DEG MED GUDS ORD OM KJÆRLIGHET OG BLI METTET!

Mor Else

 

  

 v