HAR DU ET ÅNDELIG HJEM?, DEL 2

HAR DU ET ÅNDELIG HJEM?

Del 2

Jeg avsluttet den første delen med å oppfordre pastoren eller hyrden i menigheten til å være en god pappa. En hyrde skal mate fårene og passe på dem så ingen ulver kommer inn i flokken og i verste fall dreper fårene. Jesus beskriver en situasjon der hyrden forlot de 99 for å lete etter den ene som hadde forlatt flokken. Jesus bryr seg altså om den enkelte så vel som den store flokken.

Noen pastorer tror det er snilt å slippe alt som rør seg inn i menigheten og at alle må få komme fram å be selv om det som blir sagt kommer fra en annen kilde. Kanskje har ikke han eller hun en gave til å skille på åndene. Det bør en pastor be om å få. I mine øyne er det helt nødvendig for en pastor. Når noen kommer med budskap som ikke stemmer med Ordet og Ånden, bør pastoren ta kontakt med vedkommende og hjelpe personen til å bli fri fra andre ånder eller forklare at dette ikke stemmer. Er personen nyfrelst, så må dette gjøres i kjærlighet og på en veldig forsiktig måte. Det står jo i Bibelen at en nyfrelst ikke skal få noen ledende posisjon og her tror jeg mange pastorer gjør feil. (1.Timoteus 3:6). Jeg selv tok med en som var veldig ung i troen på en bønnevandring der det ble åndelig krigføring. Det ble ikke bra og jeg angret da det var mitt ansvar. Personen gjorde ikke noe galt, men djevelen kom med attakker som vedkommende ikke klarte å stå imot.

De fleste barn blir født inn i en liten familie der en kjenner alle og der en får en personlig relasjon til alle. Det er ikke alle familier som er like trygge, men meningen er at de skal være det. Jeg tror på små-grupper og husmenigheter. Det behøver ikke å være i motsetning til det store menigheten der en kommer til sammen for å prise Gud og for å få mat.

Jeg har kontakt med kristne fra ulike menigheter og fra forskjellige land. Det er så tydelig at vi har samme Far og samme ånd. Da kan vi snakke sammen uten misforståelser og vi går i samme retning. Jeg opplever dette både spennende og utrolig verdifullt.

Det er ikke alt i Kristi Kropp som må være styrt av en leder. Noen ganger kommer kristne sammen spontant og de kan be og utføre et arbeide i Ånden uten at det er annonsert flere måneder i forveien. Jeg har vært med på slike samlinger der det har vært en sterk enhet og en har bedt strategisk i samme ånd og med samme mål. Jeg har dessverre vært med på arrangerte bønnemøter der noen roper til Gud og andre retter seg mot djevelen uten at det er noen enhet. Da får en ikke noe bønnesvar fordi det er kaos i åndeverden. Skal mange komme til sammen for å be, er det viktig at en vet hva en skal be for og hva en vil oppnå. Skal en gå imot djevelen, må alle vite at nå går vi inn i åndelig krigføring. Lever du i åpenbar synd, bør du ikke holde på med åndelig krigføring for djevelen vet at han kan angripe deg på grunn av synden.

Før jeg flyttet til Sverige, hadde jeg en gruppe i Norge for mennesker som var åndelig hjemløse. De hadde ingen menighet. Mitt hjem ble derfor deres åndelige hjem der vi samlet til lovprisning, undervisning, mat og forbønn. Jeg kaller i dag hjemmet mitt for Betesda-dammen. Det var en dam der mennesker ble helbredet på Jesu tid. En engel rørte ved vannet og når en syk gikk ned i dammen, ble han helbredet. En bibellærer sa til meg at Betesda betyr barmhjertighet. Det vil jeg jo at mitt hjem skal være.

   Du kan også gjøre ditt hjem til et barmhjertighetens hus.   

En kropp har mange lemmer med mange ulike funksjoner. I en menighet hender det at bare noen få lemmer får fungere og det er ikke bra for alle dem som blir passive. Vi alle har noe vi kan bidra med. Gud ga nøyaktige instruksjoner om hvordan tempelet skulle se ut og Han visste hvilke kunstnere Han ville ha og hvilke farger som skulle brukes. Alle er viktige og alle har noe som kan brukes i en menighet. Det er tider og stunder da noen skal få hvile og da skal de få lov til det, men jeg tror ikke at det er noe som er evig her på jorden.

En menighet jeg var i, ba oss om å legge ned kallelsen for å følge hoved-pastorens kallelse. Jeg tror ikke på det. For meg er Guds kallelse over mitt liv hellig og jeg ville synde mot Gud om jeg skulle legge ned noe Han har villet at jeg skulle gjøre. Jeg vil oppfordre deg til å finne en menighet der du kan få hjelp til å utvikle kallelsen. Om du ikke vet hvilke kallelse Gud har på ditt liv, så søk Herren av hele ditt hjerte.

Om du ikke synes at du blir sett eller blir brukt nok, så kanskje du må ta et eget initiativ og ikke vente på pastoren eller lederen. Mange sitter ensomme hjemme og klager på at de ikke får noen invitasjoner. Kanskje skulle de begynne å be noen til seg selv?

Jeg tror ikke Gud vil at vi skal bo alene på en øy som kristen. Han har gitt oss et oppdrag og Han vil vi skal være del av noe større enn oss selv.

FINN ELLER SKAP ET ÅNDELIG HJEM!

Mor Else