October 2018

ALT ER INKLUDERT.   Jeg hørte nylig en historie som er bakgrunnen for denne overskriften. Det var et [...]