TA IKKE FERIE FRA GUD

TA IKKE FERIE FRA GUD!

Sommeren er ferietid. Mange har både fire og fem ukers ferie fra arbeidet. Skolebarn kan ha over to måneders ferie. En del studerende ungdom arbeider på sommeren, men ellers er både juni, juli og august feriemåneder. Jeg skriver nå ut ifra vi som bor i Skandinavia. Det er annerledes i andre deler av verden.

En del skolebarn synes at de har for lang ferie og de vet ikke alltid hvordan de skal få tiden til å gå. Noen reiser til besteforeldre eller andre slektninger og blir der under sommeren eller de blir med sine egne foreldre på ferie.

En del sliter med dårlig økonomi og de vet ikke om de har råd til å reise bort under ferien. Andre har spart i måneder for å få det til. En del land arrangerer leir for barn og noen arrangerer leir for barn fra krigsherjede land.

Ferie betyr å gjøre noe som er annerledes enn det vanlige. En skal kunne slappe av, men en del vil ha nye og spennende opplevelser. Det er ikke alltid nødvendig å reise langt bort for å få det.

Har du som kristen spurt Herren hvor Han ønsker å bli med deg på ferie? Han har vel ikke noe å gjøre med min ferie sier du. Jovisst, det har Han. Den Hellige Ånd kan til og med hjelpe deg i å arrangere en fin ferie. Han kjenner deg og vet dine behov og Han vet hvilke ressurser du har til rådighet. Gud har vel mere nok med å tenke på krigen i Midtøsten og i Ukraina er det noen av dere som tenker, men Gud bryr seg om alle detaljer av våre liv.

Om du ikke vil eller har råd til å reise noen steder, så gjør noe hjemme som du ikke bruker å gjøre. Om du har barn, så finn på saker som de liker. La dem være med i planleggingen. Jeg har et vann i nærheten. Jeg bruker å sette en stol i bilen på sommeren og når været er fint, så kjører jeg til vannet, tar ut stolen og setter meg og nyter. Andre ganger henter jeg noen som ikke selv har bil for at de også skal kunne nyte.

Mange klager og sier at de normalt ikke har nok tid til å lese Ordet så mye som de vil eller å kunne sette seg ned med en god bok. Det er kanskje det du skal gjøre nå som du har ferie. Du trenger ny kraft og ny styrke for å kunne komme tilbake til arbeidet etter ferien. Guds Ord er en kraftkilde. Du trenger også mye søvn og kanskje mye frisk luft.

Mange klager på at de ikke har nok tid til familie og venner. Kanskje du skal gjøre noe med det i ferien. Kanskje kan dere gjøre noe sammen? Jeg har fremdeles en god relasjon til fetterne mine og en kusine da våre foreldre var sammen med jevne mellomrom når vi var barn og unge. Jeg savnet brødre og de ble som brødre for meg.

Mange menigheter og kristne organisasjoner arrangerer leirer og konferanser. Det er en måte å få åndelig påfyll samtidig som det er en måte å treffe andre kristne og kanskje få nye venner. Som oftest blir det også mulighet til bading, leker og god mat. Gud har skapt oss med ånd, sjel og kropp og Han vil at alle deler skal ha det bra.

Noen bruker ferien til å evangelisere og til å fortelle andre om Jesus. De reiser kanskje til et annet land eller et annet sted og kopler til en lokal menighet. Min yngste datter var med i danseteam når hun var yngre og de brukte dansen som et trekkplaster for å få dem til å stanse opp. Etter hvert sang de og vitnet om Jesus og det ble mange samtaler med mennesker.

Jesus bor i oss og Han er der vi er. Dess mer du identifiserer deg med Ham, dess mer blir du lik Ham og dess mer gjør du det Han vil. Jesus kan ved Den Hellige Ånd veilede oss hele tiden. Hem skal vi snakke med? Hvor skal vi gå? Hva skal vi gjøre? Om du er vant med å snakke med Den Hellige Ånd, så kan du gjøre det på ferien også.

Noen tenker at nå er det ferietid. Nå kan jeg gjøre hva jeg vil. Selvsagt kommer aldri Gud til å nekte deg å gjøre hva du vil. Han har gitt deg en fri vilje, men alle dine lyster kommer ikke nødvendigvis fra Gud. Hva gir deg glede, og hva gir deg fred? Vær sikker på at gleden kommer fra Herren.

Vi skal heller ikke glemme at Gud er en god Gud og Han vil at vi skal ha en ferie som gjør at vi kan ladde batteriene. Åndelig sett så sier vi ofte at vi ladder batteriene når vi taler i tunger. Gud vil at vi skal ha det bra både til ånd, sjel og kropp og derfor vil Han at du skal ta vare både på ånden, sjelen og kroppen. Jeg var en gang på en fantastisk konsert. For meg var det som en oase i ørkenen, men for en annen ville det kanskje ha vært kjedelig.

Noen elsker å gå lange turer i naturen. Andre plukker bær og sopp. For noen er det ferie å stelle i hagen. Enkelte kan sitte å se utover havet i timer.

FINN DIN EGEN OASE FOR BÅDE ÅNDEN, SJELEN OG KROPPEN!

Jeg skal ha ferie nå, så neste kommer ikke før 15.juli.

GOD FERIE!

Mor Else