RELASJONER

HVA VENTER VI PÅ?   I mange land feirer vi nå en tid vi kaller Advent. Det er en tid av venting. Vi [...]

ALT ER INKLUDERT.   Jeg hørte nylig en historie som er bakgrunnen for denne overskriften. Det var et [...]

HVOR SNILLE SKAL VI KRISTNE VÆRE?   Motpolen til snill er jo å være slem og da vil nok de fleste si [...]