March 2023

ABORT

ABORT   Det er mye som kan aborteres, men jeg vil begynne å skrive om alle de barna som aborteres hver [...]