VEKKELSE. HVA ÅPNER OPP FOR VEKKELSE OG HVA HINDRER DEN?

VEKKELSE.

HVA ÅPNER OPP FOR VEKKELSE OG HVA HINDRER DEN?

 

Vekkelse er noe som kommer fra Gud og ikke fra mennesker. Herren kan bruke mennesker til å formidle vekkelse, men vekkelse er når Herrens Ånd kommer og mennesker kommer i syndenød og blir frelst. Guds kraft er tilstede og mennesker blir berørt. Mange blir helbredet og det skjer tegn og under. Folk får et ønsker om å omvende seg og kriminaliteten synker der det er vekkelse.

Når vekkelsen kommer, så har det alltid vært noe som har skjedd før vekkelsen startet. Jeg har aldri hørt om en vekkelse der det ikke er bedt først. Da mener jeg ikke at det er bedt en kort bønn, men en har søkt Herren og kanskje over lang tid. En har fått en nød for andre mennesker og en vil ikke at noen skal havne i helvete uten først å ha hørt evangeliet om Jesus. En er villig til at Jesus rører ved en selv først og en er villig til å gjøre opp med gamle synder. En forstår at dommen begynner med Guds hus. Kanskje må en både faste og be for å forberede en vekkelse. Noen snakker om vekkelse og andre skriker om vekkelse, men den kommer ikke ved å rope om den. Gud ser til hjertet og Han ser om det finnes rene kar som Ånden kan flyte igjennom. Ånden kommer ikke der det ikke er plass for den. Ånden kommer heller ikke gjennom religiøsitet. Om bønnene og fasten preges av religiøsitet, så er ikke det der Ånden leter etter et rom. Den vil komme der det er frihet og kjærlighet, kjærlighet til Herren og kjærlighet til mennesker.

Uten kjærlighet, ingen vekkelse.

Det står i Romerbrevet 5.5 at Herren har utøst sin kjærlighet i våre hjerter. Vi som kristne kan derfor ikke si at vi ikke har den. Det står ikke at vi har fått et lite monn heller. Nei, Han har utøst sin kjærlighet, ikke vår, men Hans. Det er viktig å tenke på at det er Hans kjærlighet som vi har fått. Derfor kan vi spørre Herren hva Han ville gjort i ulike situasjoner. Vi har nemlig evnen til å gjøre det samme som Han ville gjort. Gud er ikke gjerrig og vi må heller ikke være gjerrige på kjærlighet.

Jeg kjenner vel til en menighet med mye misunnelse, sladder og baktalelse. De snakker bak ryggen på hverandre og tror at Herren sier både det ene og det andre. Det kommer merkelige profetier som kommer fra en annen ånd, men de tror det er Herren.

Herren baktaler ingen. 

Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg trives best der det er rent. En slapper ikke like mye av der det er skittent og rotete. Det må ikke være så fint at en er redd for å røre på seg, men normalt rent. Det tror jeg også Den Hellige Ånd setter pris på. Om det er umoral blant de som er i lovsangen og pastoren ikke snakker hundre prosent sant eller det er strid mellom mennesker i ledelsen, da tror jeg dette er til hinder for vekkelse. Djevelen elsker splittelse og det er et stort hinder for vekkelse. Det står at vekkelsen kommer der de i verden ser hvor stor kjærlighet de kristne har til hverandre. Jeg hørte nylig om et sted i Norge der de har fått vekkelse. Det var en liten menighet på 10-15 personer og nå leier de en fotball stadium og de er opp til 1500 mennesker. Tidlig i vekkelsen tilbød en annen menighet sine lokaler for de var større og jeg tror at vekkelsen kommer der et ikke er splittelse mellom menighetene.

Vi skal velsigne hverandre.

Kan du tilgi og kan du si: Tilgi meg? Om ledelsen i en menighet har problem med ett av disse to områdene, tror jeg det er til hinder for vekkelse. Det gjelder selvfølgelig medlemmer også, men spesielt viktig er det når det gjelder toppene. Jeg var i en menighet der alle som hadde en egen mening ble beskyldt for å ha en kritisk ånd. Det vil en jo ikke ha og det kneblet mange av medlemmene. For meg er dette sekteristisk. Jeg tror på orden og det er noen som må ta de viktigste avgjørelsene, men en har ikke en kritisk ånd om en har sin egen mening.

Vekkelsen kommer ikke gjennom sekter.

Hvorfor kommer den ikke gjennom en sekt? En av flere grunner er at sekter ofte er styrt med kontroll som ofte er det samme som heksekunst. Den Hellige Ånd vil ha guddommelig frihet og den kommer dit den får gjøre hva den vil. Mange har forutsatte meninger på hvordan en vekkelse skal komme og hvordan den skal se ut, men Den Hellige Ånd kommer slik den selv vil og beter seg slik som Den selv vil. Mottakeren må være åpen for det.

La oss si at det kommer en vekkelse. Mange blir frelste. De kommer kanskje fra gaten, ser annerledes ut og oppfører seg helt annerledes enn vi er vant med. Mange er psykisk syke. De kan ha vært avhengig av alkohol eller stoff. Er vi rede til å ta imot dem? Kan vi være åndelige fedre og mødre for dem? Forstår vi deres behov? Forstår vi at de er små babyer som trenger mye omsorg og kjærlighet.

BEREGN KOSTNADENE FØR DU BER OM VEKKELSE!

 

Mor Else