HVOR SNILLE SKAL VI KRISTNE VÆRE?

 

Motpolen til snill er jo å være slem og da vil nok de fleste si at slem skal vi ikke være. Nei, selvfølgelig skal vi ikke være slemme. Problemet er bare det at vi ikke definerer ordene slem og snill likt. Det er faktisk noe av det jeg vil skrive om.

Når du ser denne overskriften, kan du jo selv tenke på hva du legger i begrepet: snill. Noen vil si at et snilt barn, er et barn som alltid er lydig og aldri protesterer. Andre vil beskrive en snill baby som en baby som nesten aldri gråter og sover mye. Jeg har hørt foreldre som sier: «Barnet mitt er så snilt. Jeg har aldri noe bry med det.» Når jeg hører slike utsagn, så tenker jeg: «Er babyen passiv og understimulert eller er det harmonisk og glad?» Når en elev sitter stille og ikke sier mye i klassen, er eleven lydig og snill eller redd for å si noe? De barna som høres og sørger for å bli lagt merke til, behøver ikke å være slemme, men kan ha et skjult problem.

Et tilsynelatende snilt barn kan lett bli oversett.

Siden jeg nå retter meg til kristne, så får jeg spørre: «Var Jesus snill?» Jeg vil svare både nei og ja. Han var ikke snill i den betydelse at Han godtok alles handlinger, men Han er den snilleste mannen i hele verden. Han tok på seg en tjeners skikkelse. Han vasket disiplenes føtter og bøyde seg ydmykt ned for å kunne gjøre det. Han sa at også vi skulle tjene både Ham og andre, men Han sa ikke at vi skulle bøye oss for det som var ondt. I ørkenen hadde Jesus et møte med djevelen og da ble Han fristet, men Han svarte alltid djevelen med disse ordene: «Det står skrevet!» Han refererte da til Skriften. Jesus sa altså nei til djevelen. Djevelen kan faktisk snakke gjennom mennesker, til og med kristne brødre og søstre og vi skal også si nei til dem når det kommer fra feil kilde. Det er dessverre mange kristne som ikke kan skille mellom hva som kommer fra Herren og hva som kommer fra djevelen. De tror de er slemme dersom de sier nei til en kristen leder for eksempel. En kristen leder vil sjelden be deg om å se på pornografi, men heller be deg om å gjøre så mye i menigheten at du ikke får tid til verken Herren, kona og barna dine. Til slutt så tar lederen styringen over ditt liv og du blir styrt av et menneske og ikke av Ånden. Dette har en del ganger ført til skilsmisse og utbrenthet. Det kan også hende at du dyrker den menneskelige lederen mer enn Herren. Er dette å være snill? Jeg synes at vi alltid skal søke Herren før vi svarer ja når vi blir bedt om noe.

Det er Jesus som er Herre over mitt liv.

En del jenter har trodd at de har vært snille når de har hatt samleie med en gutt. Han kan nemlig si: «Hvis du elsker meg, så viser du det ved å ligge med meg.» Dette er ikke å være snill, men å la seg forføre.

En god del kristne har latt seg utnytte av andre mennesker da de trodde det var forventet av dem som kristne. Andre ganger tillater de å bli utnyttet fordi de har et behov for å bli likt og akseptert. Ingen av delene har noe med Kristus å gjøre. Gud har skapt deg med en egen vilje. Jeg har valgt å gjøre Jesus som Herre og jeg vil at min vilje skal være det samme som Hans vilje. Jeg tillater derfor ikke at noen presser meg til å gjøre noe som Bibelen ikke aksepterer. Jeg spør Herren om hvordan jeg skal bruke pengene mine, tiden min, hjemmet mitt osv. Jeg har mye sjelesorg, men det er ganger jeg sier nei da jeg ikke får fred for å si ja. Før i tiden var jeg mindre trygg i Gud og meg selv og jeg lot mennesker bruke meg feilaktig. I dag setter jeg grenser. Det er snilt både mot Herren, meg selv og min familie.

Har du ikke vært i en butikk og plutselig begynner et barn å skrike til sin mamma eller pappa: «Du er slem du, du er slem du.» Barnet hadde spurt om å få noe som de fikk nei på. Ofte gjelder det usunne søtsaker som foreldre vil begrense til en eller to ganger i uken. Er det å være slem? Barnet definerer det å være slem som om å få et nei. Jeg har ofte blitt lei meg når jeg ser foreldre som ikke setter grenser for sine barn. Jeg ser for meg de problemer dette barnet får som voksen.

Jesus ble kanskje ikke betegnet som snill når han vendte på border og kastet pengevekslerne ut av Sin Fars hus. Det skulle jo være et Bønnens hus. De som ble kastet ut definerte nok Jesus som slem, men Gud var stolt over Sin Sønn. Han hadde ærefrykt for Sin Far.

Hvis vi tenker på snill som det å være barmhjertig, så tror jeg vi kristne skal vise barmhjertighet. Jesus elsker mennesker og det skulle derfor være naturlig for oss å gjøre det også siden Jesus bor i oss. De menigheter der mennesker blir møtt med et håndtrykk og et smil og en følelse av å bli sett, de menighetene vokser. Vi skal elske mennesker, men hate djevelen.

BE OM GAVEN TIL Å PRØVE ÅNDER SÅ DU VET NÅR DU SKAL SI JA OG NÅR DU SKAL SI NEI.

 

Mor Else