DINE FORVENTNINGER KAN ENTEN SKAPE ELLER HINDRE ET MIRAKEL.

DINE FORVENTNINGER KAN ENTEN SKAPE ELLER HINDRE ET MIRAKEL.

 

Det er vel ikke opp til meg om jeg skal få et mirakel kan jeg høre noen av dere sier. Nei, det er ikke du og jeg som produserer et mirakel. Jeg bruker å si at jeg ikke kan helbrede noen, ikke en gang en flue. Mange typer insekter vil jeg faktisk ta livet av. I India tror en at en kan komme tilbake i neste liv som et insekt eller et dyr og derfor tar dem ikke liv av verken insekter eller dyr. Jeg tar gladelig livet av en mygg da jeg ikke tror at bestemoren din kommer igjen som en mygg.

I Hebreerbrevet 11:6 står det at det er umulig å behage Gud uten tro. En må tro at Gud eksisterer og at Han lønner dem som søker Ham med iver.

                        Tro og forventning hører nøye sammen.

Jeg har tidligere skrevet om Gud som Pappa og jeg har stilt spørsmål rundt din egen pappa. Gud er god og vi vet derfor at det ikke er Ham som sender verken sykdom eller plager på posten. Kommer det noe negativt i din vei, så vet du at avsenderen er demonisk. Du kan derfor reise deg og stå imot fienden. I Jakob 4:7 står det at vi skal stå fienden imot og han skal fly fra oss. Dessverre er det mange kristne som forventer seg noe negativt. Det rekker ikke med hva de tenker. De uttaler også negative saker som blir som selvoppfyllende profetier. Vi har liv og død i tungens vold og vi vet at ord skaper det det nevner. Det er derfor veldig farlig når vi uttaler negative forventninger. Vi kan for eksempel tenke oss at en eller annen influensa går rundt. Da sier mange:» Ja, nå blir jeg vel snart syk. Har nettopp hørt at influensaen har brutt ut og da kommer den vel snart hit også.» Ja det gjør den. Dine forventninger og dine ord blir som magneter som trekker den til seg. Andre skal ut og reise. De sier: «Det kommer sikkert til å skje noe negativt. Det gjør det alltid når jeg skal ha det hyggelig.» Dessverre så hører djevelen dine ord og han planlegger å oppfylle dine forventninger. Du har selv gitt ham muligheten. Kanskje har du nettopp søkt en jobb, men så sier du: «Jeg kommer sikkert ikke til å få jobben da jeg har søkt flere andre jobber før uten å få dem.» Sannsynligheten er at du ikke får den da du allerede har stoppet det med dine ord. Andre knytter noe negativt til personer. De kan nekte å gå til legen sin dersom de er syke. De kan si: «Jeg liker ikke legen min. Synes ikke han tar meg tilstrekkelig på alvor. Dessuten er det noen som har sagt at han ikke er så flink. Det er bedre å kurere seg selv.» Noen ganger kan det virke særlig hvis du har bedt om å få visdom og hjelp av Legenes Lege, men jeg har dessverre hørt om for mange som har kommet for sent til legen. Noen ganger burde du søke om å få en annen lege, men noen ganger trenger du å be om kjærlighet til din lege og bekjenne positivt om ham eller henne.

Forventninger og bekjennelse hører sammen.

En del kristne lever som om vi levde under forbannelsen. Vi er jo flyttet fra mørkets rike inn i lysets rike. Vi er velsignet. Vår nyfødte ånd er perfekt, men vår sjel kan være skadet. Likeså vår kropp. Hva har vi behov av når noe er skadet? Vi trenger å bli reparert. Med andre ord så trenger vi helbredelse og kanskje befrielse.

En del sier at de aldri kommer til å lykkes, men det strider imot Guds Ord. Det står i salme 1:3 at alt han gjør skal lykkes og i Jesaja 54: 17 at intet våpen som er smidd imot deg, skal lykkes. Mange mennesker opplever negative ting i livet i mangel på Guds Ord eller fordi en ikke lever i Ordet. En annen grunn er negativ bekjennelse. En kan selv synde og åpner seg for djevelen. Andre ganger blir en angrepet på grunn av generasjons-forbannelser. En rekke negative omstendigheter i fortiden kan ha skapt en negativ forventning.

Vi kan snu dette. Vi må ta Ordet. Jesus tok vår synd, brøt forbannelsen og bar vår sykdom på Korset. I Hans sår har vi fått legedom. (Jes. 54:4+5) Vi behøver ikke bære noe Han har båret. Det står i Evangeliene at Jesus helbredet all sykdom og alle som var under djevelens vold. Det står også at Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Jesus var et eksempel på hvordan menigheten skulle fungere og vi skal derfor fungere som Jesus gjorde. Tror vi på Guds Ord? Om vi gjorde det, ville våre forventninger være positive. Når noen la hendene på oss, så skulle vi forvente oss å bli friske. (Markus 16: 18)

Det står at vi får det vi ber om når vi ber etter Hans vilje. Vi vet at frihet og helse er Guds vilje. I en del andre land, har de ikke lært å tvile. De tror på det predikanten sier og på det som står i Ordet. Vi må bekjenne tvil og vantro som synd og be Ånden om hjelp til å tro som et barn.

LA DINE FORVENTNINGER OG BEKJENNELSER VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED ORDET!

Mor Else