STÅ DJEVELEN IMOT, FASTE I TROEN. DEL 2

STÅ DJEVELEN I MOT, FASTE I TROEN.

Del 2

Jeg skrev forrige gang en del om djevelens verk og resultatet av hans planer. Jeg kommer nok til å nevne noe av det denne gangen også, men når jeg skriver at vi skal stå djevelen i mot, så vil du kanskje vite hvordan du skal gjøre det. Det kommer jeg til å si noe om.

Når du skal stå djevelen i mot, må du først vite at det er djevelen som er virksom. Deretter må du vite hvem du er i Kristus slik at du ikke sloss i egen kraft. Deretter må du vite hvilken autoritet du har i Kristus og hvilke våpen Han har gitt deg som du kan bruke.

Gud vil at du skal ha det bra og du vet derfor at Gud ikke sender verken ulykke eller sykdommer mot deg. Det er aldri dumt å spørre Herren om du selv har åpninger som djevelen kan komme igjennom, men alt godt kommer fra Lysenes Far og alt vondt kommer fra djevelen. Det er visse ting som skjer over regioner og land som er et resultat at av synd og landets holdninger til Israel for eksempel. Det står i 1.Mosebok 12:3 at den som velsigner Israel, blir velsignet og den som forbanner Israel, skal bli forbannet. Det står ikke at en skal være enig med alt som skjer i Israel, men velsigne det. Mange i Israel har selv åpnet opp for synd, men Guds hånd hviler over Israel.

Vet du at Herren har inntatt din ånd og bor der i hele Sin fylde? Han har gitt deg Sin autoritet og sier at du kan bruke Hans navn. Jeg kan ikke gå imot djevelen i mitt navn. Da ville djevelen le og spørre: «Hvem er du?» Derimot så vet djevelen at Herren har beseiret ham og det er derfor at navnet Jesus gir oss seier. Likevel vil jeg advare mot å bruke navnet som et formular uten at jeg forstår hva det virkelig betyr. Jeg må forstå hva Jesus gjorde på Korset og jeg må forstå at Jesus har seiret over djevelen og at jeg kan ha seier over ham i kraft av det ord jeg sier og i kraft av blodet. (Jesu blod) Du leser om dette i Joh. Åp.12:11. Du har ingen grunn til å være redd for djevelen når du vet din posisjon i Herren. Likevel tror jeg ikke vi skal leke med ham. Han er en fiende som ikke er dum. Jeg reagerte når en søndagskole-lærer ville leke med djevelen og gjøre det til noe morsomt. Jeg tror barn skal høre mye om Jesus og få Ham som venn. Når de blir litt større er det ikke feil og lære dem kraften i navnet Jesus.

                                 VI ER OVER OG IKKE UNDER.

Jeg nevnte blodet, Jesu blod. Jeg har tidligere fortalt om en historie fra Singapore, men jeg gjør det igjen. Jeg og mine døtre var på nattsafari i Singapore. Jeg stoppet foran en tiger. Det som skilte tigeren og meg var et plexi-glass. Det var lagt kjøtt helt nederst og jeg satte meg på huk og så tigeren i øynene og det var ikke mange centimeter mellom oss. Da kom Den Hellige Ånd over meg og sa: «Du ser nå rett inn i øynene på fienden, men plexi-glasset er som Mitt blod og fienden kan derfor ikke nå deg.» Jeg vil at du skal huske på dette. Djevelen kan ikke trenge igjennom Jesu blod.

Mange kristne klager over angrep fra djevelen eller alt det som skjer som ikke er rett. De er sinte på medlemmer i sin egen familie eller i menigheten, men gjør de noe med det? Nei, de klager og får oppmerksomhet ved å fortelle andre hvor synd det er på dem. Jeg har selv gått i fellen og hørt på slike klager i flere år, men det gjør jeg ikke lenger. For det første så sloss vi ikke mot mennesker. Det står så klart i Efeserbrevet 6. Vår kamp går i det åndelige. Når det er sagt, så må vi kanskje konfrontere mennesker som styrs av demoner. Det er virkelig på høy tid at medlemmer av Kristi Kropp begynner å være ekte, åpne og ærlige. Vi har vært fasade- mennesker alt for lenge. Gud har ikke skapt fasader og Han kan ikke forholde seg til fasader. Mennesker trenger sjelesorg, men demoner skal konfronteres og kastes ut. Mennesker skal elskes og velsignes, men djevelen skal vi se på som en fiende. Mennesker ringer meg og ber meg be for dem da det er mennesker som sier stygge ting til dem. Nei, sier jeg. Du må reise deg og si at du ikke vil høre på det de sier. «Ja, men det er moren min og hun har alltid anklaget meg.» Da er det på høy tid at du ber imot anklageren og det som vil styre deg. Når hun kommer med alle anklagene, så må du si klart ifra at det gjør vondt når hun sier slike saker og at du ikke vil høre på det. Jeg har opplevd mennesker som bryter kontroll over sitt liv og som sier nei til at foreldre fortsetter i samme gamle mønster. Noen av disse får et nytt liv, blir av med angst, får søvnen tilbake og en helt ny selvtillit og selvbilde. Det er en åndelig strid, men du må også gjøre noe praktisk med situasjonen. Jeg måtte gå ut av en menighet med kontroll og der jeg ble foraktet av lederskapet. Jeg gjorde det i fred og hadde tilgitt. Når jeg hadde gjort det, åpnet Gud flere nye dører og jeg fikk mange nye venner og i dag lever jeg som fisken i vannet.

Det er synd å legge seg under åndsmakter selv om de snakker gjennom mennesker.

Det er ikke Gud som skal stå djevelen imot. Han har allerede gjort det som er nødvendig. Det er du som skal stå ham imot. Gud støtter deg når du gjør det.

DERFOR BLIR DET FULL SEIER.

 

Mor Else