Teaching 2023

VET DU HVORDAN DU LYKKES I KRIGEN? Del 3 I krig bli soldater såret og noen dør. Vi behøver ikke dø i den [...]

VET DU HVORDAN DU LYKKES I KRIGEN? Del 2 Jeg begynte forrige gang å skrive om åndelig krigføring og [...]