VET DU HVORDAN DU LYKKES I KRIGEN?

VET DU HVORDAN DU LYKKES I KRIGEN?

Del 1

Jeg henvender meg ikke til deg som kriger verken i Ukraina eller Israel eller på et annet sted i verden. Dessverre kriges det mange steder i verden og mange lider enormt på grunn av det. Mange uskyldige mennesker dør eller blir skadet på grunn av krig. Jeg er et krigsbarn fra andre verdenskrig og jeg har derfor en større forståelse for hvordan krig påvirker mennesker i generasjoner etterpå. Nå er det likevel ikke en militær krig som jeg vil skrive om, men den åndelige som vi alle kristne er en del av. Mange kristne er blinde for dens realitet og mange forgår på grunn av manglende kunnskap som det står om i Hosea 4:6. Det er derfor jeg vil dele litt av det som Herren har undervist meg om og litt av mine erfaringer.

Mange lurer på hvorfor Gud tillater krig og all dens ødeleggelser. Hvordan kan Han være god? Når Adam og Eva syndet, så åpnet de opp for djevelen og djevelen fikk dessverre herredømme over jorden. Djevelen fristet jo Jesus med å ta Ham opp på et berg og sa at han, djevelen kunne gi makten og herligheten over jorden til hvem han ville, men forutsetningen var at de tilba ham. Jesus svarte ved å si: «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Uansett hva djevelen kom med av fristelser, så svarte Jesus: Det står skrevet! Ordet er et av de viktigste våpenet vi har i kamp mot djevelen.

               Manglende kunnskap om Ordet, kan gi djevelen overtaket.

Guds Ord er vår daglige mat. Det viser oss hva Jesus har gjort for oss. Det beskriver Gud som Skaper og Far. Den viser oss hvilke relasjon vi skal ha til Gud, Jesus, Den Hellige Ånd og andre mennesker. Den viser oss hvilke løfter vi har fått og hvilke våpen Gud har gitt oss i krigen mot djevelen. Dette bare for å nevne noe.

Mange kristne slurver med sin Bibel-lesning og lurer på hvorfor de har så mange angrep i sine liv. Åpne din Bibel og si som Jesus: Det står skrevet.

Kanskje leser du Ordet, men gjør du som Ordet sier? Vil sitere Jakobs brev 1:22-26: «Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning.»

                    For å lykkes må du ikke bare høre Ordet, men gjøre Ordet.

Jeg vil gjerne sitere et Ord til for å få deg til å forstå hvor viktig Ordet er for at du skal lykkes i livet og for at du skal kunne stå djevelen imot. Det er fra salme1:1-4: Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotterens sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes.» Her kommer ordet lykkes igjen. Om det du foretar deg, ikke lykkes, sjekker du om du følger disse rådene da eller beskylder du noen mennesker for å ha lurt deg? Noen tror alltid at det er deres egen feil at noe går galt. Andre tror alltid at det er noen annens feil. Begge deler kan bli feil. Spør Dem Hellige Ånd og sjekk med fasiten, Guds Ord.

Bor du i et land som kaller seg kristent og tror at du er en kristen fordi ditt land ikke er et muslimsk land? Eller er du født på ny og har Jesus boende på innsiden av deg? Om du er født på ny, så har du fått en ny natur og Jesus har gjort deg ren og rettferdig, himmelen verdig. Om Jesus bor på innsiden av deg, har Han allerede beseiret djevelen på Korset. Vi kan gå til Kolosserbrevet 2:14+15: «Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.» Jesus vant en seier over djevelen på korset, men det er tydelig at djevelen fremdeles er løs og er ikke kastet i ildsjøen. Tvert imot, jeg synes at djevelen er mere aktiv enn noen gang før. Jeg synes at det er mere krig i åndeverden nå enn noen gang tidligere.

           Vi kristne må lære oss å stå djevelen imot og vinne seier over ham.

En del kristne lever som strutsen og graver hodet ned i sanden og later som at alt er bra og sier: «Vi vil leve i fred. Herren har beseiret djevelen og nå venter vi bare på at Jesus kommer igjen.» Hva gjør du når sykdom banker på døren, forretningen går konkurs og kona vil skilles? Noen få graver hodet enda dypere ned i sanden, men de fleste blir nok tvunget til å se virkeligheten i øynene og må begynne å gjøre noe med situasjonen. Gud sender verken sykdom eller skilsmisser imot deg. Det kommer fra en annen kilde. Det står i Jesaja 53:4+5 at vi har legedom i Jesu sår. Det står det også i 1.Peter 2:24.

                             Jesus har tatt vår synd og våre sykdommer.

Hva gjør vi med det Jesus gjorde på Korset? Jeg fortsetter neste gang.

LEV I ORDET. DET HJELPER DEG TIL SEIER!

Mor Else