HVA GJØR VI MED UGRESSET?

Mange av oss har enten hatt en hage, et lite blomsterbed eller en blomsterkasse. Når det har blitt varmt og det vi har sådd, spirer og kommer opp av jorden, så er de sjelden ensomme. Plutselig ser vi ugress som vi ikke har sådd og planter som vi ikke ønsker. Det kan ha vært i jorden som vi planter i eller blåst der som frø fra andre steder. Jeg synes ofte at ugresset har vokst seg større og fortere enn det jeg egentlig har sådd. Dette ugresset kan ofte ta energi fra de ordentlige plantene eller hva det nå skal være som jeg har plantet. Derfor prøver jeg å luke bort ugresset. Det merkelige er at de har en tendens til å komme igjen.

Det er vanskelig å bli kvitt ugress!

Jeg vil at du skal slå opp Matteus 13:24-30. I min Bibel står det en overskrift over dette avsnittet. Det er: «Lignelsen om hveten og ugresset.» Det begynner med at en sammenlikner himmelens rike med en åker der en sår godt såkorn, men fienden sådde ugress der mens de sov. Det ble presisert at ugresset kom fra fienden. Tjenerne til eieren ville ta bort det, de ble nektet det. Eieren av hveteåkeren sa: «Dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere samler sammen ugresset» Når høsten kom, skulle arbeiderne først sanke sammen ugresset og binde det sammen i bunter og brenne det. Hveten skulle samles sammen i låven hans. Du kan også gå til Matteus 3:12 som sier noe av det samme.

Disse ordene har jeg personlig slitt litt med da jeg er veldig opptatt av at det som sies og gjøres skal komme fra vår ånd og at det skal være rent og ikke oppblandet med halvsannheter. Jeg vet veldig godt at jeg ikke er perfekt, men jeg strever etter å lyde Gud og utføre Hans gjerninger etter Hans vilje og i Hans kraft.

Vi lever i en veldig spesiell tid og jeg synes at både grunnvollene i Guds Ord, i enkelt personers liv og i land holder på å rokkes. Jeg har sett i Ånden et sverd som går igjennom Kristi Kropp og deler de fem jomfruene. Det var fem som hadde olje på lampen og som var rede når brudgommen kom. De kloke jomfruene fikk være med brudgommen og feire bryllup, men de uforstandige ble døren stengt for og brudgommen sa at han ikke kjente dem når de banket på. I Matteus 25:13 står det: Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for Menneskesønnens komme.»

Dette er ikke en tid der vi frelste kan sove og blåse i Guds ord og det oppdrag vi har fått.

Herren har befalt oss alle til å gjøre alle folkeslag til disipler, døpe dem og lære dem alt det som Jesus lærte de første disiplene. (Matt.28:18-20)

En del mennesker tror de kan leve akkurat som de vil selv og bryr seg ikke om andre menneskers frelse. Det er profetert at mennesker skal bli egoistiske i de siste tider. Mange tenker bare på seg selv og kanskje sine barn, men ellers er de helt uinteressert i andre. Kjærligheten har blitt kald. Det er også profetert at det skal bli store forførelser i de siste tider. Der jeg bor har kjente predikanter skiftet meninger om det meste. Det som de tidligere sa var en vederstyggelighet, er nå helt OK. I noen tilfeller går de så langt og sier at Guds Ord ikke lenger er den høyeste autoritet. Noen av disse har vært veldig bibeltro og studert Ordet som det kjæreste de hadde. Nå kommer både menneskebud og okkulte tendenser og sniker seg inn. I mange sekulariserte kirker har de i dag alternative og okkulte seanser foran alteret og de nyter av kraften uten å sette spørsmålstegn ved hvilken kraft. Folk er så sultne på religiøse opplevelser så de svelger alt mulig bare de får ett « kick.»

Bibelen konstaterer at det kommer til å komme mange forførelser i de siste tider og jeg som begynner å bli gammel, kan konstatere at det aldri har vært så mange forførelser og «nesten» sannheter som i dag. Den sistnevnte tror jeg faktisk er mest farlig da det er vanskelig å skille det uekte fra det ekte. Det står i Bibelen at djevelen skal komme som en brølende løve og da synes ikke jeg det er så vanskelig å oppdage ham og å gjøre noe med ham. Det er vanskeligere å se at «lysets engel» er ugress. Det ser jo så fint ut. I New Age taler dem om gode og dårlige veiledere. Alt er i min mening svart om det ikke kommer fra Gud. Dette er en forførelse. Mange kristne ledere opphøyer seg selv og sier at alle andre må lyde dem da det kun er de som hører fra Gud. I den katolske kirken går dette så langt at det blir sagt at paven er ufeilbarlig. Vi er alle syndere og er helt avhengig av Guds nåde som vi får gjennom Jesus Kristus. Hvis en kristen leder forkynner noe annet enn det som Guds Ord sier, så løp. Følg ikke mennesker, men Herren. Ingen mennesker har frelst oss. I Kristi Kropp faller mange fra når en leder faller i synd. Hvorfor? Fordi en ikke har bygd sitt liv på Klippen, men på mennesker.

Det er en stor forskjell mellom det å underordne seg autoriteter og menneskedyrking.

Vi vet at Jesus kommer igjen og kanskje ganske snart. Han kommer for å hente en brud som er uten flekk og lyte. Han vet hvem som hører til bruden. Han vet hvilke jomfruer som har olje på lampen. Hva gjør vi med ugresset?

Vi skal tilgi og velsigne mennesker, selv våre fiender.

Derimot står det i Jakob 4:7 at vi skal stå djevelen imot og han skal fly fra oss. Vi må skille mellom mennesket og sataniske makter. Jeg skulle virkelig ønske at mange flere kunne skille og at mange fler hadde nådegaven til å skille. Jeg har nettopp bedt for en kritisk situasjon der et menneske ville manipulere andre til å gjøre saker som de absolutt ikke ville. Det var helt klart demoniske krefter i denne kvinnen og en behandlet henne med respekt, men bandt opp åndskreftene og en gikk i krig mot disse og bøyde seg ikke for djevelens manipulasjoner.

Kan vi be bort alle fiender? Nei, det kan vi ikke. Det står helt klart i Matteus 13 at skillet blir ikke helt klart før på slutten. Det står i salme 23 at Herren skal dekke bord for oss like foran våre fiender. Om de var borte, så kan jo ikke fiendene stå der å se at Herren velsigner oss. Det står ikke at Herren skal to bort alle våre fiender, men det står at vi skal stå djevelen imot. Jeg tror at den vanskeligste kampen vi alle har er når djevelen angriper oss gjennom mennesker. Da dreier det seg om relasjoner og vi mennesker er redde for både å bli såret og å såre. Her trenger vi mye kjærlighet og visdom fra Herren. Det fantastiske er jo at Hjelperen vil hjelpe oss.

Når skal vi luke bort ugresset?

Vi skal først og fremst luke det bort i våre egne liv. Det er det som kalles helliggjørelse.

Det er en daglig prosess.

Det står også i 1.Korinterbrevet 5:6 at en liten surdeig kan syre hele surdeigen. I dette tilfellet var det umoral i menigheten og det måtte ut av menigheten da det gjennomsyret hele menigheten selv om bare noen ganske få holdt på med det. Dette sier meg at vi ikke skal tillate synd blant Guds folk. En menighetsleder er ansvarlig for sine medlemmer, en far er ansvarlig for sin familie, en sjef for sitt firma og slik kan en fortsette. Vi alle må holde synden og fienden borte fra det området som vi har fått.

PASS PÅ AT DU LUKER UGRESSET FRA DITT EGET OMRÅDE!

Mor Else