KJENNER DU HYRDEN?

Jeg kommer til å skrive om Jesus som Hyrden og jeg kommer til å skrive om han eller henne som er oppnevnt som din jordiske hyrde. Jeg tenker på det som Bibelen sier om ett av de fem tjenestegavene. Det står blant annet i Efeserbrevet 4:11 at Herren ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. I dag dreier det seg om hyrden.

Du kan begynne å lese 1.Mosebok 48:15. Jakob, også kalt Israel skulle velsigne Josefs sønner. Han velsignet også sin sønn Josef og sa: «Den Gud som mine fedre vandret med – Abraham og Isak vandret for Hans åsyn -, Den Gud som har vært min Hyrde fra jeg ble til og helt til denne dag.» Her blir Gud omtalt som Hyrden. Mange mennesker har et feilaktig bilde av Gud og tror Han er en dømmende og sint Gud som straffer oss så snart Han ser en mulighet til det. Jeg selv har hatt et bilde av Gud som en som bare ventet på at jeg skulle synde slik at Han kunne straffe meg. Heldigvis har jeg et helt annerledes bilde av Gud i dag.

Gud er i dag min Hyrde.

I salme 23 står det at Herren er min Hyrde og jeg mangler ingen ting. I Johannes 10:11 sier Jesus: «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir Sitt liv for sauene.»

Jesus talte her om Seg Selv. Han elsket oss så høyt at Han var villig til å gi Sitt eget liv for å redde oss. I Gamle Testamentet sier David om seg selv at han hadde sloss mot både bjørn og løve for å redde lammet.(1.Samuel 17:36). David var jo hyrde som ung og hadde en sånn kjærlighet til de han skulle passe på at han var villig til å ofre livet for fårene. Det er jo ingen lek og sloss mot løve og bjørn. Jeg vet ikke om noen større kjærlighet enn det å være villig til å gi sitt liv for andre. For David så gjaldt det ikke engang et menneske, men et lam. Når jeg stiller spørsmålet om du kjenner Hyrden, så vet jeg ikke om du virkelig kjenner Ham på dypet. Har vi forstått hvor stor kjærlighet Han har til oss? Det står i Romerbrevet 8:31: Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham»

Du behøver aldri føle deg forlatt eller forkastet. Mennesker kan forlate oss og mennesker kan være imot oss, men Herren er for oss og Han har lovet å være med oss alle dager. Både i salme 23 og Romerbrevet 8:32 står det at vi ikke skal mangle noe, men ha alle ting i Ham. Jeg vet at det finnes mange av Guds barn som mangler jordiske ting, men i Ham har vi alle ting. Jeg tror at vi mer og mer må proklamere sannheten. Vi kan minne Herren om Hans løfter og de kommer til å bli oppfylt, ikke bare i himmelen, nei, her på jorden.

Jeg kunne skrive om mange ganger der Herren har vist Seg som den gode Hyrde i mitt eget liv. En gang sendte Han en person som vi tror er en engel da barna mine holdt på å drukne. Det var undervanns strømninger og de var små og klarte ikke å få fotfeste, men ble drevet stadig utover. Vi var ikke kommet ned til stranden da dette skjedde. Min søster så en stor engel mellom seg og bilen som holdt på å kjøre over henne som barn. Jeg holdt på å bli kidnappet i Georgia en gang sammen med flere andre, men ble reddet og kom oss mirakuløst unna. Jeg ble reddet da jeg jeg en gang for mange år siden prøvde å ta mitt liv. Herren stoppet meg når jeg sto med en mengde tabletter og et glass vann. Han viste meg en indre film som talte så direkte til meg og Han viste meg at Han hadde planlagt at jeg skulle være til velsignelse for andre. Dette gjorde at jeg skjønte at jeg ikke hadde lov til å bli borte fra denne jorda og Han hjalp meg til å komme ut av mine vanskeligheter som forårsaket denne fortvilelsen. Han har reddet mine barn. Han har helbredet oss mange ganger og vi har aldri manglet noe. Livet mitt har ikke vært enkelt, men Han har aldri sviktet meg. I de siste årene har jeg blitt av med mange feilaktige forestillinger om Herren og kjenner Ham bedre enn noen gang. Likevel har jeg et intenst ønske om å kjenne Ham mer og bedre. Dess mer jeg kjenner Ham, dess mere synes jeg at jeg ikke vet.

Hva gjør en hyrde? Han lar fårene få mat. Derfor leder han fårene på grønne enger. Gud har etterlatt Sitt Ord til oss gjennom Bibelen. Det er vår åndelige mat. En hyrde holder fienden borte fra sauene. I mitt land så leser en av og til om sauer som er revet i hjel av ulv og bjørn. Det var ingen hyrde som kunne forsvare dem. Hyrden våker over sauene sine og ser til at de har det bra. Om noe er galt, retter han til det. Hyrden kjenner fårene sine. Du kan lese Johannes 10:27-30. Der sier Jesus at de som tilhører Ham, hører Hans røst og Jesus kjenner dem og ingen kan rive dem ut av Hans hånd. Noen sier til meg at de ikke vet om det er Herren som taler til dem eller om det er deres egne tanker. Jeg tror at om vi er mye med Herren og holder oss til «saueflokken», studerer Ordet og er villig til å følge det, da vil vi mer og mer kunne gjenkjenne røsten fra himmelen.

Vi mennesker trenger også hyrder i menigheten. I dag så ser en på pastoren som hyrde. I store menigheter er det mange pastorer da ingen kan være hyrde for altfor mange. Du husker svigerfaren til Moses som rådet ham til å sette ledere over tusen, hundre, femti og ti. For at en hyrde i menigheten skal kunne fungere som hyrde for andre, så må han selv kjenne Hyrden over alle hyrder, nemlig Jesus. Timoteus blir undervist i hvordan en menighetsleder må leve. Han må være edruelig, en kvinnes mann og kunne styre sitt eget hjem. Han må behandle sine medlemmer med respekt.

En hyrde er ikke kontrollerende, men en som tjener og passer på sine får.

Jesus kaller Seg for en tjener og hyrden i menigheten er en tjener. Dessverre har mange fungert som kontrollører og som en som er bedre og høyere på rangstigen. Kjenner du din lokale hyrde? Har du snakket med Ham? Kjenner han deg? Får du rett mat som gir næring? Er hyrden en som står der i gapet for deg og din familie, en som du vet beskytter deg? Nå sier ikke jeg at du ikke skal gjøre noe selv. Hver og en av oss er ansvarlig for våre egne liv, men vi trenger en hyrde. Kan du ikke svare ja på noen av mine spørsmål, så skulle du kanskje vurdere å bytte menighet og finne deg en annen hyrde. Om du selv er hyrde, så spør deg selv om du er den hyrden som Jesus har vært et eksempel for. Er du hyrde for fårene eller er du hyrde for posisjonens skyld? Det er viktig med rett motiv. Hvordan styrer du din egen familie? «Uff, der har jeg så mange problem», sier du. Da tror jeg du skal be og gjøre det som må til i din egen familie før du påtar deg å være hyrde for andre. Det er bibelsk. En del flykter fra problemer i sin egen familie og vil gjerne komme ut blant andre. Noen tror til og med at det er åndelig.

Flukt er aldri noe åndelig.

Tenk om Jesus hadde flyktet når Han ble spikret på Korset? Hva drev Ham? Kjærligheten.

Gud er kjærlighet. Jesus er kjærlighet og jeg vil også ha en kjærlig pastor som står der i gapet for meg som David gjorde. Har du ikke det, så be den Hellige Ånd om å lede deg til en.

TAKK JESUS FOR AT DU ER DEN GODE HYRDE OG HJELP MEG Å VÆRE EN GOD HYRDE FOR DEM DU SETTER MEG OVER!

Mor Else