BØNN SOM VIRKER

Det står i Jakobs brev 5:16 at et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Like før står det at vi skal bekjenne syndene for hverandre så vi kan bli helbredet. I Johannes 9:31 står det at Gud ikke hører syndere, men om noen tilber Gud og gjør Hans vilje, så hører Gud ham. Det står skrevet at Gud elsket oss selv om vi var syndere, så jeg tror at Han hører en synders bønn. Mange har bedt om at Herren skal vise seg for dem før de ble frelst. De ville ha et bevis slik at de kunne tro. Når dette nødropet er oppriktig, så har jeg hørt mange vitnesbyrd om at Herren har åpenbart Seg på forskjellige måter og mennesker har overgitt sine liv til Jesus. Likevel er det stor forskjell mellom en synder eller en ikke-troende som jeg egentlig tror at det betyr. En ikke-troende har ikke blitt vasket i Lammets blod og er ikke født på ny. Med andre ord så er ikke hans eller hennes ånd fylt med Jesu liv. Når det står at en rettferdig manns bønn har stor virkning, så er det ikke fordi vi er rettferdiggjorte i oss selv, men fordi vi har tatt imot Jesu rettferdighet. Han tok all vår synd og når vi takker Ham for at Han har tatt bort våre synder, så blir vi rene og har en åpen vei inn til Faderen. Han ser oss like syndfri som Sin Sønn. Siden Gud er vår Far, så hører Han selvfølgelig på Sine barn. En god far vil alltid høre på sine barn.

Begge skriftstedene nevner andre ting i samme verset der det står om bønn. I Johannes står det om tilbedelse og å være lydig mot Gud. I Jakob står det at vi skal bekjenne synder. I Markus 11:25 står det: Og når dere står og ber, hvis dere har noe imot noen, så tilgi ham, slik at deres Far i himmelen også kan tilgi dere overtredelsene deres.» Idet neste verset står det at om vi ikke tilgir, så blir vi heller ikke tilgitt av vår Far i himmelen. Vi kan ikke be før vi har tilgitt dem som har syndet imot oss eller såret oss. Det er jo ikke alltid at mennesker bevisst vil såre oss, men uansett så må vi tilgi og det før vi ber. I 1.Pet.3:7 så står det at mennene skulle leve med forstand sammen med sine hustruer og ære dem som det svakere kar, men som medarvinger til livets nåde. Hvis de ikke gjør dette, kan det hindre deres bønner. Jeg vil ta med et element til og det er: Tro. Jeg siterer Markus 11: 24 :»Derfor sier Jeg dere: Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere.» Vi ser tydelig at det er ikke bare å slenge opp noen bønner til Gud. Han er ikke som en cola automat. Vi kan ikke bare trykke på en knapp og ut kommer bønnesvaret. Jeg vet at det kan være flere elementer som hører sammen med bønn, men la oss repetere det som jeg har nevnt i dag: Guds rettferdighet, bekjennelse av synd, tilgivelse, tilbedelse, kjærlighet til sin hustru(jeg tror det gjelder begge kjønn) og tro. Jeg vet at det jeg skriver om nå kan føre til at noen blir redd for å be da de ikke føler seg verdige. Noen kan lure på om de har tilgitt nok eller har stor nok tro. De som virkelig skulle tenke slik, ser som oftest ikke sine egne synder og begrensninger. De har en tendens til å legge skylden på Gud eller andre mennesker. De som er super sensitive har en tendens til å ta på seg skylden for alt mulig. Om du er i tvil om det er noe i deg som hindrer bønnesvar, så spør Den Hellige Ånd. Har du gjort noe som ikke stemmer med Ordet? Har du ikke tilgitt eller bekjent synd? Har du noe imot noen? Om det ikke blir pekt på noe i ditt liv, så takk for bønnesvaret. Har du bedt etter Guds vilje, så kommer det.

Det står at vi skal være utholdende i bønn. Vi skal ikke gi opp. Det kan være åndelig motstand mot bønnesvaret. Om det er åndelig motstand, så er det krigføring som skal til. Når vi ber, så ber vi til Gud. Vi ber om at Han skal hjelpe oss på ulike områder i våre liv. Vi kan gå i forbønn for andre eller be for ulike prosjekter. Når vi går i krig, går vi imot djevelen. Det skal vi ikke gjøre i egen kraft. Det er ikke vi som har beseiret ham, men Jesus. Det gjorde Han på Korset. Les Kol.2:14+15. Vi må være bevisste på at Jesus bor i oss og at Han har gitt oss Sin kraft og autoritet. Det står i Ef.2:6 at vi er oppreist sammen med Kristus i den himmelske verden. Oppstandelseskraften bor i oss og er virksom i oss. Jesus har beseiret døden og djevelen og Han bor i oss. Det er kun gjennom Jesus at vi har seier over djevelen. Jeg kan ikke krige mot djevelen i mitt navn, men i Jesu navn, det navn som er over enhver sykdom og ethvert problem, enhver demon og enda døden.

For å kunne være effektive i bønn og åndelig krigføring, så må vi vite hvem vi er i Kristus og vi bør ha åpenbaring om den pakt som Gud har gjort med oss gjennom Jesus Kristus. Det står mye om dette i Bibelen, men jeg vil anbefale deg å lese Efeserbrevet. Det første kapittel beskriver hvem vi er i Kristus. I flere av brevene står det at vi er arvinger med Kristus. Har vi de samme rettigheter som Kristus, så har ikke djevelen noen rett over våre liv. Han har ikke rett til å komme med sykdom, død, arbeidsløshet og fattigdom. Det står i Joh. 10:10 at tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge, men Jesus kom for at vi skulle ha liv og det i overflod. Hvis vi tror at det er Guds vilje at vi skal være syke, så stemmer ikke det med at Jesus bar all vår sykdom opp på Korset. Jesaja 53:5 sier at ved Hans sår har vi fått legedom.

Djevelen vil komme med frykt og angst, men Jesus sier i Joh.14:27: «Fred etterlater Jeg dere. Min fred gir Jeg dere. Ikke som verden gir, gir Jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke gripes av frykt!» Hvis vi ikke skjønner at frykt kommer fra fienden, så aksepterer vi den og kan ikke bekjempe den i Jesu navn og med Ordet. Husker du hva som skjedde når Jesus hadde vært i ørkenen og fastet i 40 dager? Han var svak og sulten og da kom djevelen og fristet ham. Hva var taktikken til Jesus? Han svarte ham hele tiden med ordene: Det står skrevet! Han kjente Skriftene og vi burde også kjenne til Guds Ord. Vi kan gjøre det samme som Jesus og svare djevelens attakker med ordene: Det står skrevet. Det forutsetter at vi kjenner Guds Ord.

Det står i Johannes Åpenbaring 12:11 at de seiret over ham (djevelen) i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord. Vi får også seier over det onde i kraft av Lammets blod og det ord vi vitner. Hvis vi proklamerer nederlag, er det det vi får, men om vi står på Guds Ord og proklamerer det, får vi seier. «Kanskje det», sier du. Nei, helt sikkert. Det kan hende vi blir testet og må gjenta sannheten flere ganger, men det blir hundre prosent seier til slutt.

Johannes 14:13+14 siterer Jesus når Han sa: Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.» Her står et klart løfte om bønnesvar. Da kan vi ikke si kanskje det skjer eller «Jeg håper». Ordet sier at vi får det vi ber om i Jesu navn. Det må selvfølgelig være i overensstemmelse med Guds vilje. Om Guds vilje ikke er kjent og du ikke har fått en overbevisning av Herren på hva Han vil, da er det dags å be: «Din vilje skje.» Da har vi overlatt saken til Herren og Han har alltid den beste løsningen.

Jeg mener at Gud har vist meg at det blir mange bønnesvar dette året. Bønneskåler skal tømmes og bønner skal gjøres til svar.

BE MED FRIMODIGHET OG I TRO!

Mor Else