VI ER I VERDEN, MEN IKKE AV VERDEN.

VI ER I VERDEN, MEN IKKE AV VERDEN.

 

Noen mennesker synes de har så mange problem eller synes at det skjer så mye som er vanskelig i verden, at de ønsker seg vekk, gjerne langt bort. Noen ønsker å komme ut av verden og dessverre er selvmords- statistikken høy, særlig blant unge. Andre blir veldig himmelvendte og vil hjem til Gud. Uansett så er det et ønske om å flykte fra det som er her.

Denne tittelen henvender seg til de som er kristne og som er født på ny. Vi tilhører jo et annet rike der det er andre lover og regler enn i denne verden. Likevel sier Jesus at vi skal gi Keiseren det som han skal ha og Gud det som Han skal ha. Vi kan lese om dette i Matteus 22. Jeg tror at vi skal følge et lands lover så lenge som de ikke strider mot Guds Ord. Det blir et problem der en ikke får lov til å ha en Bibel eller lov til å være en kristen. Da blir jo fundamentet revet bort under en. Mange kristne blir dessverre forfulgt for sin tros skyld. Noen blir martyrer. Disse er villige til å dø for å følge Jesus.

Nå er det likevel ikke de forfulgte som jeg kjente jeg skulle skrive mest om denne gangen, men mer om hvordan verdslig tankegang og andre religioner får plass i kirker og blant Guds folk. Jeg tror at vi kristne skal være lys og salt i en fallen verden. Det står i Matteus 5:13 at hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Jeg opplever at mange kristne mister sin saltkraft. Jeg får også passe meg selv. Det snakkes i dag mye om å være politisk korrekt og det betyr i en del land at en ikke skal holde fast på Bibelens prinsipper. Det er ikke politisk korrekt å være imot abort i Sverige. Det har gått så langt at en kan miste jobben som jordmor dersom en nekter å være med på aborter. Dette gjelder annet helsepersonell også. Med andre ord så kan det ha en høy pris å stå opp for livet istedenfor døden. Mange vil ikke erkjenne at et lite foster er et menneske. De lurer både seg selv og andre og kaller det en celleklump. I Norge sendte de nylig et program som i detalj beskrev hva som skjedde med fosteret fra første øyeblikk til den dagen det kom ut av mors mave. Det startet med en levende celle.                                Våger vi å stå opp for livet?

I dag tvinger de yoga inn i barnehager, skoler og sykehus i mange land. Det blir sagt at det bare er gymnastiske øvelser og at det hjelper en til å slappe av. Ingen som kjenner til yoga i Østen vil si at det bare er øvelser. De vet at det hører sammen med andre religioner og at et mantra som brukes i meditasjon er navn på fremmede guder. Jeg vet ikke hvor mange ganger som jeg har blitt tilbudt yoga og andre former for alternativ medisin som jeg vet har okkulte røtter. Våger vi kristne å takke nei til disse tilbudene? Jeg gjør det og resultatet ble en gang at jeg ikke fikk fortsette hos en fysioterapeut. Djevelen vil lure seg inn hos mennesker som er svake av sykdom eller hos små forsvarsløse barn. Jeg kan nesten høre noen av dere protestere og si at nå overdriver jeg. Bibelen sier at det kommer mange forførende ånder i de siste dager og mye av det okkulte skjuler seg gjennom forførelser. Det er en del kirker og mange kristne som lar seg lure og de godtar og praktiserer det som kommer fra andre religioner. Jeg hørte nylig at en kirke i Norge hadde yoga gudstjenester. Jeg opplever at saltet har mistet sin kraft i denne kirken.

Hvordan beholder saltet sin kraft? Jeg tror en må tilbake til Guds Ord og sannheten i Ordet.

En del sier at de tror på en gud, men at Jesus ikke er den eneste veien til Gud. Det stemmer ikke med Ordet for i Johannes 14:6 står det at Jesus er veien, sannheten og livet og at ingen kommer til Faderen uten ved Ham. Vi må altså ta imot Jesus som vår Frelser og Herre. Det virker som om det er Jesus som er anstøtsstenen. En kan snakke om en gud i verden, men kampen kommer når en snakker om Jesus. I verden kan en si at enhver blir salig i sin tro, men det er ikke Guds Ord. Veien går gjennom Jesus og det er når Han får ta bolig i oss at vi kan bli salige. Jeg sier ikke problemfri, men salige.

I Sverige kan en bli fengslet om en prest eller predikant sier at homofili er synd. En kan ikke sitere Guds Ord som så klart sier at det er synd. Nå sier ikke jeg at dette er en lettvint debatt. Jeg vet at mange homofile har lidd og blitt behandlet urettferdig og det tar jeg avstand fra, men jeg tar også avstand fra å legalisere det og sette en seksuell forbindelse mellom to menn eller to kvinner på samme linje som mellom en mann og en kvinne. Gud har skapt ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Nå forstår jeg at det ikke er enkelt for en som har en dragning mot sitt eget kjønn å ignorere det. Heldigvis kjenner jeg personlig flere som har fått hjelp og som lever i sunne og normale ekteskap. Det er mulig. For meg dreier det seg hele tiden om å stå på Guds Ord.

                                                     Ordet og Ånden er saltkraftig.

I en del land er det nesten normalt å lyve. Jeg har møtt dette i både Bulgaria og India. Det er så normalt at selv kristne gjør det. Jeg har i India talt flere ganger om at løgn binder oss, mens sannheten setter oss fri. Jeg har vært i menigheter der fasaden ser fin ut på utsiden, men den er bygget opp på løgn. En del pastorer kaller det for hvite løgner. For meg er løgn, løgn.

Jeg oppdager stadig at mennesker som bekjenner seg om kristne, bor sammen istedenfor å gifte seg. Vi lever jo i en annen tid nå, sier de. Betyr det at Gud har ombestemt seg eller når ble Guds Ord satt ut av kraft? Det som er godtatt i verden, blir også godtatt av kristne. Dette gjelder mange flere områder enn jeg får mulighet til å skrive om her.

Det er ikke verdens ånd som skal styre de kristne, men det er vi som skal presentere Jesus for verden. Vi er Hans sendebud her på jorden.

Mange menigheter tar i dag bort helvete. Det finnes ikke sies det. Gud er en god Gud og Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Det er riktig. Han vil ikke at noen skal gå fortapt og derfor sendte Han Sin egen Sønn for å frelse verden, til å ta den dommen som vi alle fortjente. Det er ikke mere komplisert enn at vi alle kan ta imot det offer Jesus er og den gaven Han ga oss. Synden skiller oss fra Gud og bare Jesus har åpnet en vei til Ham. Vi må ikke slutte å forkynne det enkle evangeliet om Korset og Frelsen. Jesus sier jo at Den Hellige Ånd kom for å gi oss kraft til å være Jesu vitner. Vi behøver derfor ikke gjøre jobben i egen kraft. Vi har fått kraft til å være lys og salt.

I dag er det mange som ikke vet hva som er galt og rett og sannheter er tåkelagt. Det er også en religions blanding som gjør folk forvirret. Vi kristne skal være ambassadører fra Himmelen og da må det bli tydelig hvem vi representerer. Verden kan kun lese oss som er Herrens representanter.

LA BREVET HA ET TYDELIG, SANT OG EKTE INNHOLD!

Mor Else