HVA BRUKER JEG MEST TID PÅ OG HVA BRUKER JEG MEST PENGER PÅ?

HVA BRUKER JEG MEST TID PÅ OG HVA BRUKER JEG MEST PENGER PÅ?

 

Dette emnet kommer til å dreie seg om hvilket fokus vi har, hva som er viktig for oss og ikke minst om våre prioriteringer. De er veldig forskjellige fra person til person, fra familie til familie og også fra ulike kulturer og religiøse grupper. Det er mange andre faktorer som også spiller inn når vi gjør våre valg. Ja, det er akkurat det det dreier seg om, våre valg. Nei, sier du kanskje. Det er noen andre som bestemmer over meg. Om du er voksen og lar andre gjøre det, så er det også dine valg.

Jeg er helt avhengig av å ha en kalender. Det er interessant å kikke i den av og til og se hva som fyller den. Alt jeg gjør er selvsagt ikke skrevet opp i den. Likevel gir den meg et bilde. Jeg har en følelse av at flere av dere vil komme med mange forklaringer på hvorfor dere velger som dere gjør og forsvarslisten er lang. Du kan legge den ned. Jeg er ikke ute etter å fordømme deg eller anklage deg, men både du og jeg bør med jevne mellomrom ta en titt på våre prioriteringer. Jeg er i dag pensjonist og et fast arbeid tar derfor ikke mange timer av døgnet. Derimot er jeg «ansatt» av Gud og for meg går mye tid med til sjelesorg og bønn, skriving på hjemmesiden og forberedelser til seminarer og prekener. Jeg er daglig sammen med Brudgommen som jeg skriver en del om, men ikke så mye som jeg tror Han vil. Han lengter jo etter å få være sammen med oss. Vet du ikke at en Brudgom vil være sammen med Bruden? Vi har så lett for å tenke at vi burde være mere sammen med Jesus, men vi har ikke forstått Hans lengsel etter oss. Han trenger seg ikke på og det er derfor opp til oss å gi Ham tid.

Jeg vet at barn og særlig de små tar mye tid for foreldrene og det tror jeg er riktig. Det er en investering i deres framtid og den tiden varer ikke uendelig. Framtiden har evighetsperspektivet i seg. Likevel må ikke det praktiske med barna ta overhånd. Det er fullt mulig å ha små barn og ta tid både alene og sammen med barn og ektefelle i en daglig stund med Jesus. Barna bør lære å kjenne Ham som Frelser og Venn så tidlig som mulig. Jeg tror på det ordspråket som sier: «De som ber sammen, holder sammen.» Dere som foreldre bør derfor ta tid med Jesus sammen. Jeg møter fortvilte foreldre og besteforeldre som ber om forbønn for sine barn. De er ikke med på Veien sier de. De er med andre ord ikke født på ny. Jeg tror derfor det er uhyre viktig å la barn vokse opp i et miljø der Jesus er i sentrum og at de får et rett bilde av Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Ingen vil komme til en som de tror er der for å straffe dem. Har du et rett bilde av Ham? Hvis du ikke har det, kan det være en av flere grunner for at du ikke har Jesus som høyeste prioritet i ditt liv.

Jobb og søvn er to store deler av våre liv. I de fleste familier må minst en og kanskje to ut i arbeidslivet. Det tar rundt åtte timer av dagen. Om du bor et stykke unna, kan du legge til et par timer til. Noen har lengre. Arbeid er nødvendig, men jeg vet om ganske mange som kunne ha prioritert annerledes. De kunne ha valgt en jobb som ikke krever dem utover den 8-timers normale arbeidsdag. De kunne ha valgt delvis jobb eller å være sammen med barna når de var små. En del velger ting framfor tid. Jeg hører mennesker som sier at de må ha det og det og derfor må de jobbe ekstra. Det er også en prioritering. Selv prioriterer jeg det å reise. Jeg betaler det meste av mine misjonsreiser selv. Derimot har jeg det veldig enkelt når det gjelder hjemmet mitt. Har likevel mange hjemme til sjelesorg og bønn. Mat får de som kommer også. Mat er viktigere for meg enn møbler. Jeg bruker penger på husleie, mat, reiser og på Herren og andre mennesker. Jeg har klær, men de er ikke på prioriteringslisten. Jeg unner meg også et restaurant besøk en sjelden gang.

Jeg er i tjeneste for Herren og jeg gjør det som Han sier så langt som jeg er i stand til å høre. Jeg hører mange som klager på at de ikke har penger og derfor kan de ikke gjøre verken det de selv ønsker eller det som Herren vil de skal gjøre. Her tror jeg det er noe som ikke stemmer. Har du og Herren satt opp et budsjett sammen? Jeg har sett familier som har mye penger, men de har aldri råd likevel. Hva brukes pengene til? Mange kan dessverre ikke disponere det de har. Be Herren og en du stoler på om å hjelpe deg. Nå vil du virkelig måtte spørre om hva som betyr noe for deg. Hvor mye gir du til Herren? Jeg tror en blir velsignet ved å gi. Andre gir alt de har og senere kommer de og spør om penger til husleien. Det er mange grøfter å falle. Går en med Herren, faller en ikke i en grøft.

Jeg vil nevne en annen grøft. Det finnes masse kristen aktivitet og en kan jobbe og jobbe for Herren til en blir helt utslitt. Jeg tror djevelen kan få oss engasjert i så mange aktiviteter slik at vi blir utbrente og mister kontakten med Ham som vi tror vi jobber for. Når du blir spurt om å gjøre noe «kristent», spør Herren om dette er det Han vil. Han har i det siste vært veldig nøye med hva jeg skal engasjere meg i. En annen grøft er at du føler deg så deprimert og forlatt, at du ikke orker å gjøre noe i det hele tatt. Gud har skapt oss kreative og kanskje er det dags nå for deg å ta initiativ. Kanskje skal du invitere noen til deg nå og ikke sitte å vente på at noen andre skal invitere deg. Du som sitter passiv, bruker du tiden til å være sammen med Brudgommen? Mange bruker masse tid på å klage på alt de ikke har og kommer inn i en sirkel av selvmedlidenhet. Da bruker en mest tid på seg selv og djevelen for dette er en ond sirkel. Jeg vet at sykdom og smerte kan ta masse tid og energi, men kanskje er det dags å reise seg i ånden mot dette også og ta Ordet som et våpen mot djevelen. Gud sender ikke sykdom som straff over oss. Nei, Jesus har tatt det på Korset. (Jesaja 53:4+5)

Matteus 6:33 sier at vi først skal søke Guds rike og Hans rettferdighet, så skal vi få alt annet i tillegg. Jeg tror derfor ikke at alt det andre skal ta det meste av vår tid og våre penger. Jeg tror at vi ofte har begynt i feil retning. Søk først, står det. Jeg anbefaler deg derfor at du begynner dagen med Herren, ta Ham med under hele dagen. La Ham være din økonomiske rådgiver og la Den Hellige Ånd være din Hjelper.

KANSKJE MÅ DU GJØRE NOEN OMPRIORITERINGER?

Jeg har et ganske hektisk skjema i sommer og jeg gir deg datoene for når det kommer noe nytt på hjemmesiden.  5.juli

  1. juli
15. august

GOD SOMMER!

Mor Else