EKTESKAP, DEL 1

EKTESKAP.

Del 1

Jeg har nylig blitt spurt om å holde seminarer om ekteskap og ha rådgivning med ektepar. Kom for noen dager siden hjem fra Ukraina der jeg blant annet hadde seminarer om ekteskapet og hadde en del par i sjelesorg. Det var pastorer i forskjellige menigheter som opplevde at dette hadde de behov av i menigheten.

Jeg begynte alltid med å snakke om den ryggsekken som hver av partene hadde med seg inn i ekteskapet. Dette ble som en undervisning fra boken min der jeg skiller klart mellom sjel og ånd og der jeg viser hvilke problemer fra fortiden som kan påvirke nutid og framtid. Jeg sa at den framtidige kone eller mann ikke skulle fylle tomrommet etter manglende kjærlighet fra mor eller far eller sår fra barndommen. Jeg oppfordret ugifte til å søke hjelp for sine problemer før de giftet seg. Ropte ut noen løgner fra djevelen som: Når jeg gifter meg, så blir problemene borte. Om den jeg vil gifte meg med ikke er frelst, så kan han eller hun bli det dersom jeg gifter meg med ham eller henne.» Mange kvinner har giftet seg med stoffmisbrukere og trodd at de skulle redde dem. Det har mange ganger ført til katastrofer. Det står i 2.Kor.6:14 at vi ikke skal dra i fremmed åk. Hvilket samfunn har lyset med mørket? Det er derfor ikke bibelsk å gifte seg med en som ikke har tatt imot Jesus som sin Frelser dersom du selv er frelst. Jeg er helt sikker på at det er ganger hvor dette har gått bra, men Bibelen anbefaler det ikke.

Hvor godt kjenner du personen du skal gifte deg med? Jeg tror det er viktig å kjenne hverandre godt. Om en ikke kommuniserer før ekteskapet, er det veldig sannsynlig at dere heller ikke gjør det etter dere er gift. Er du selv bevisst på hva Gud vil med ditt liv? Søk Ham og be Ham vise deg ditt oppdrag eller kallelse i livet. Det må jo passe inn i kallelsen til din partner. Er du for eksempel kalt til å være misjonær, kan du ikke gifte deg med en som ikke kan tenke seg å reise mange mil fra hjemstedet. Vi er jo begge kristne kan du argumentere, men ser du ikke at en av dere må gi opp det Herren har for deres liv? Dere skal bli ett og dere må ha det samme målet for deres liv. Dere skal jo gå sammen på samme vei.

Vil dere ha barn og hvor mange? Hva er viktig for dere? Hvem skal jobbe? Kanskje begge to, men hva skal dere bruke pengene på? Hvor skal dere bo? Dere bør være sammen i ulike situasjoner slik at dere ser hvordan dere reagerer i forskjellige situasjoner. Kan dere tenke dere å gå til samme menighet eller må dere skilles på søndager? Dette er et reelt problem for en del ektepar. Det er ikke dumt å snakke om de ulike kjærlighetsspråkene før en gifter seg. Hva betyr mest for deg? Kos eller ord, gaver eller tid sammen? Dette er bare et par eksempler.

Hvorfor vil du gifte deg? I mange menigheter undervises det at en ikke skal ha sex før ekteskapet. Noe jeg er enig i, men da tenker en del at de må gifte seg så snart som mulig slik at de kan ha sex. Da gifter en seg for å ha sex. Det er et dårlig grunnlag for et varig ekteskap. Det består nemlig ikke bare av sex. Jeg har møtt et par pastorer som synes det er vanskelig at jeg snakker om Jesus som Brudgommen. Da tror jeg at de forbinder brudgom for mye med sex. Det er ingen tvil om at sex hører ekteskapet til, men det må ikke overfokuseres. Jeg tror for eksempel at de som ber sammen, kommer til å forbli sammen. Jeg anbefaler par å søke Herren sammen før de gifter seg. Velsigner Han dette ekteskapet eller ser Han fare momenter? Han vil dere vel og ser hva som er best for dere.

Jeg sammenlikner ofte et jordisk ekteskap med det himmelske. Det er forberedt over lang tid slik at bruden blir uten flekk og lyte og får hvite klær. Les 1.Tess.5:23 der det står at vi skal bli bevart ulastelige til ånd, sjel og kropp ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. En kommende brud tenker mye på kjolen, men vi har fått hvite bryllupsklær av Herren, rettferdighets-klærne. De har vi fått gratis. Vi skal heller ikke begrense antall gjester til det himmelske bryllupet. Alle er invitert, men klærne må være i orden. De må være hvite, vasket i Jesu blod.

Å inngå et ekteskap er som å gjøre en pakt. Det er ikke noe som er lettvint. Mange forstår ikke hva en pakt betyr og tar ekteskapet for lettvint. Selv blant kristne skjer det mange skilsmisser både en og to ganger. Nå tror jeg at det finnes ganger da en må skilles for å redde seg selv og barna, men alt for mange skiller seg for raskt uten å få hjelp eller søke om hjelp.

La oss nå gå tilbake til at dere har søkt Herren og fått Hans velsignelse til å gifte dere. I begynnelsen går alt bra og dere er lykkelige, men så oppstår det problemer etter hvert. Det har blitt høst og det begynner å bli kaldt. «Jeg fryser,» sier hun.» «Hver natt åpner du vinduet og jeg er redd for å bli forkjølet.» «Jeg holder på å dø av varme,» sier han. «Skal jeg bli syk på grunn av deg?», sier hun. «Er det alltid jeg som må bøye meg for deg?», sier han. Slik begynner kanskje deres første trette. En god del ektepar sover på forskjellige rom nettopp på grunn av dette problemet som jeg beskriver. Et annet problem som gjør at de ikke kan sove i samme seng er at den ene snorker og den andre får ikke sove. Noen ganger kan det være en løsning å ha på seg mere klær om det er kjølig. Kanskje kan en senke romtemperaturen noe uten å ha vinduet oppe.

Om en har ulike behov, slutt å anklage hverandre, men finn løsninger.

Jeg har snakket mye om å komme med «jeg» budskap. «Når du sier til meg at moren din lager bedre mat enn meg, så blir jeg lei meg.» Når du ikke kysser meg når du kommer hjem, så tror ikke jeg at du elsker meg mer.» Det er bedre enn å si: «Du har sluttet å elske meg. Du kysser meg ikke når du kommer hjem. Er det en annen inne i bildet?» Ser du forskjellen? Når du påstår at han ikke elsker deg, så blir du anklagende og konstaterer noe som kanskje ikke er sant. Når vi lever i ekteskap, så kjenner en hverandres svake og sterke sider og når en blir såret, så er det lett å skyte en brennende gift pil til den andres svake punkt. Den skyter tilbake og krangelen er i gang og en kløft bygges opp mellom dere. Nå står det et råd i min Bibel. Du kan lese det i Efeserbrevet 4:26. Der står det at vi skal gjøre opp før solen går ned over vår vrede. I Skandinavia kan det bety veldig tidlig på vinteren. Dessverre blir ikke dette praktisert så ofte. Mange legger seg med ryggen mot hverandre og atmosfæren er tung og ingen får sove noe bra, men begge er stolte og ingen av dem vil snu seg og be om tilgivelse. «Jeg kan ikke be om tilgivelse for noe jeg ikke har gjort,» sier du kanskje. Du kan i hvert fall be om at dere kan snakke sammen. Hva med å bringe problemer inn for Herren? Den Hellige Ånd kalles for Hjelperen, men hvor ofte bruker vi Ham som Hjelperen? Er vi redde for at Han vil at vi skal ydmyke oss? Vi skal ikke ta på oss skyld for ting vi ikke har sagt eller gjort, men vi skal leve i ydmykhet og tilgivelse. Fortsetter neste gang.

ELSK HVERANDRE MED EN INDERLIG KJÆRLIGHET!

 

Mor Else