DET OVERNATURLIGE – Del 1

 

Det virker som det overnaturlige har både skremt og tiltrukket mennesker til alle tider. Jeg vil i dag skrive om dette emnet da det er mye forvirring når det gjelder dette. Noen tror at alt overnaturlig kommer fra djevelen mens andre tror at alt overnaturlig har en naturlig forklaring. Det kan være vanskelig å skille hva som kommer fra det okkulte og hva som kommer fra Gud. Jeg vil komme med noen synspunkter og prøve å gjøre det lettere å skille for deg.

Vi kan gå tilbake til Bibelens beskrivelse av skapelsen. Den er overnaturlig. Gud sa og det ble. Bare ved at Gud åpnet munnen så skapte Han det som skulle bli til. Jeg tror ikke på at jeg kommer fra noen ape, men jeg tror at jeg er skapt som et menneske av Gud. Det ligger langt utenfor min forstand at Gud skapte ved å befale ting å bli til. Det vi ikke kan forklare eller forstå, kaller vi ofte for overnaturlig. Forskere har til alle tider prøvd å bevise skapelsen, men det har alltid vært en «missing link». Jeg velger å tro på en Gud som sier at ingen ting er umulig for Meg. Jeg tror også på en god Gud og jeg tror derfor at det som Gud skapte var godt. Han skapte en have som ble kalt Paradis og mennesket skulle leve i dette paradiset. Dessverre så syndet de første menneskene og både mennesker og alt annet kom under djevelens herredømme. Når vi snakker om det overnaturlige, så må vi hele tiden holde fast på at Gud er god. Han vil oss vel og Han sender oss ikke negative overnaturlige opplevelser.

Vi hører til en Gud som er overnaturlig og som gjør overnaturlige ting.

På bildet ser vi et glimt fra Sid Roth’s tv program: «It’s supernatural.» Der fokuseres det på mye av det som Gud gjør i dag, saker som ikke kan forklares i det naturlige. Det er mange som forteller om tegn og under, helbredelser og befrielser som de selv har opplevd enten i sine egne kropper eller som de har sett skje. Jeg blir alltid veldig oppmuntret av å høre om hva Gud gjør. En del mennesker nekter å tro på det, men Gud er en mirakelgjørende Gud. Jesus gjorde det når Han var her på jorden og den samme kraften virker i dag i oss som tror.

I en del menigheter opplever en ikke mye av Guds kraft og i disse menighetene er det ikke helt uvanlig at en åpner seg opp for andre krefter. Mennesker lengter ofte etter overnaturlige opplevelser og får en ikke det gjennom Herren, så leter en på andre steder og i andre kilder. I dag er det bare å velge. Yoga er i dag vanlig både som et helsetilbud og blant en del menigheter. Noen kaller det gymnastikk, men roten til yoga kommer fra Østens mystikk og fra andre religioner. Når en begynner å meditere, skal en gjenta et mantra og dette mantraet er ofte navnet på en fremmed gud, altså en avgud. Kan jeg som kristen sitte og rope på en avgud? Jeg sier absolutt nei til det. Allerede i de ti budene, sier Herren at vi ikke skal ha noen andre guder enn Ham. Det er også skoler som benytter seg av yoga og det er virkelig djevelens utspekulerte plan å la barn og unge komme inn under andre guders innflytelse.

Roper en på Herren, har Han lovet å svare oss. (Jeremia 33:3) Roper vi på andre guder, kommer også de til å svare oss.

Forskjellen er at Gud er god, men djevelen er ond.

Jeg vet at flere kommer til å protestere da de har opplevd positiv virkning av både yoga, akupunktur, healing, varme hender etc. Jeg benekter ikke det. Djevelen kommer ikke så ofte som en brølende løve, men svært ofte som lysets engel. Faktum er at du blir ikke trukket til Kristus gjennom disse behandlingene. Du blir enten avhengig av behandlingen, behandleren eller guden som du roper på. Noen som holder på med healing eller varme hender, sier at de har fått en gave fra Gud, men jeg har ikke truffet noen som sier at Jesus tok i tur med synd og sykdom på korset og at «I Hans sår har vi fått legedom.» Noen kan anerkjenne at de har fått en gave fra Gud, men de samme benekter at Jesus er den eneste sanne veien til Faderen.

Når jeg legger hendene på de syke og de blir helbredet, så er det ikke jeg som

skal ha æren, men Herren. Jeg kan ikke helbrede noen. Jeg har ingen iboende

egenskaper i meg som kan helbrede.

Jeg kan nesten høre noen spørre meg om nådegavene. Noen har jo gaver til helbredelse, tegn og under. Hva er forskjellen mellom dem og for eksempel varme hender? Vi består av ånd, sjel og kropp og nådegaver er gitt oss av Den Hellige Ånd. De kommer fra Herren og er ikke en egenskap, men en gave som er tatt fra Gud og gitt til de mennesker som Gud vil. Den skal brukes i tjeneste for Herren og i Hans kraft. Den kan ikke brukes uavhengig av Gud. Derfor får også Han æren. Jeg har andre gaver som jeg bruker i Hans tjeneste og jeg kan ikke bruke disse gavene uavhengig av Ham. Som oftest kommer de i funksjon etter at jeg har begynt å be og å søke Den Hellige Ånd om hjelp. Jeg er bare en kanal for Den Hellige Ånd. Hva er du en kanal for?

Hva sier du til dine barn når de sier at de ser noe under sengen eller hører spøkelser? Sier du at det ikke finnes og at det er innbilning? Jeg tror du skal være veldig forsiktig med å gjøre det. Barn kan oppfatte ting som ikke vi voksne gjør og spøkelser fins. Jeg er ikke redd dem da jeg vet at Gud har gitt meg autoritet over dem og de må forsvinne i Hans navn, i navnet Jesus. Derimot oppsøker jeg ikke steder som er kjent for spøkelser med mindre jeg er bedt om å få dem vekk. Jeg tror at både barn og voksne kan læres opp i å bruke navnet Jesus og Han har overvunnet det onde og det onde må vike for det navnet. Det kan hende at du først må ta tak i angsten for det onde før du begynner med åndelig krigføring. Du må bli trygg på at Jesus har beseiret ham og at du vil seire over ham i kraft av Jesu blod og det ord du vitner.( Apgj.12:11)

Som Guds barn er du plassert på den vinnende side. Jeg vil anbefale deg at du mater deg med Guds Ord og at du bruker Ordet i åndelig krigføring.

Mennesker ute i verden er veldig opptatt av det overnaturlige og fjernsynskanaler lager program om det usynlige, det ukjente og mange andre titler fins for de ulike programmene. Jeg trekkes ikke til disse programmene da de fleste av disse viser mennesker som er synske eller har spådomsånder eller noe liknende. En dag så jeg på et slikt program og da fikk vedkommende åpenbaringer om hva som hadde skjedd på visse steder til forskjellige tidspunkter. Det kan godt hende at det hun «så» er rett, men hvem viser det? Gud har gitt meg åpenbaringsgaver som gjør at når Gud vil, kan jeg si og se ting som skal hjelpe en person til å bli fri og hel. Dette er en gave som jeg ikke kan bruke uavhengig av Gud. Synske personer får også åpenbaringer fra noen. Fra hvem? Paulus tok i tur med kvinnen med en spådomsånd. Djevelen har vært her i hele historien og han vet alt som har foregått. Han kan derfor gi sanne åpenbaringer om fortiden. Når det gjelder framtiden, kan han ha rett, men er ikke så treffsikker som når det gjelder fortiden.

Som kristne skal vi ikke tillate noen å spå oss!

Neste gang kommer det inn et par dager senere da jeg er ute og reiser.

Mor Else