DET OVERNATURLIGE DEL 2

DET OVERNATURLIGE

 

Del 2

 

 

Jeg vil fortsette å komme med tanker omkring dette emnet. Jeg har lest bøker skrevet av mennesker som har detalj kunnskap om de forskjellige religionene og om de forskjellige okkulte grupperingene. De kan beskrive alt om New Age og de forskjellige meditasjonsformene. Jeg leser med interesse disse bøkene, men jeg kan ikke si at jeg kan så mye som disse forfatterne gjør. Jeg håper jeg kan beskrive nok til at jeg kan advare deg mot det som hører djevelens rike til.

Jeg nevnte yoga sist. Denne gangen vil jeg begynne med noe som kalles «mindfulness» Det brukes i dag både i psykiatrien og i mange behandlings-institusjoner. Jeg vet at kristne institusjoner også bruker dette. Hensikten er å hjelpe mennesker til å bli mindre stresset. Det blir ofte brukt sammen med andre behandlingsformer. Alle som skriver om mindfulness sier at den bygger på Buddhismen. Den buddhistiske meningen med mindfulness er å finne buddhanaturen i oss. Et sett å bli roligere på er å tømme hjernen for tanker. Når en får en tanke, skal en slippe den. Mindfulness praktiseres ofte sammen med yoga. En skal oppnå full kontroll over kroppen, sinnet og følelsene og komme inn i en så dyp meditasjon at en kommer i kontakt med overnaturlige krefter. Det er skrevet massevis av bøker om disse emnene og blir du anbefalt enten yoga eller mindfulness, så gå inn på nettet og les mer om dette selv. Mange vil bagatellisere det og si at det ikke er åndelig, men hvordan kan du praktisere noe uavhengig av roten? Spiser jeg frukt fra et tre, så blir ikke frukten til uavhengig av treet.

 

Er du kristen, så har du Den Hellige ånd både på innsiden og på utsiden som din Hjelper. Søk Den Hellige Ånd om råd og gjør ingen ting uten å få fred på innsiden.

 

New Age underviser at vi er guder. Vi skal søke etter den evige udødelige ånden som finnes inne i oss. En kan snakke om Gud, Jesus og Kristus, men det er ikke den Jesus som vi snakker om. Jesus er en disippel til Kristus og gjorde sitt offer for Kristus. Jesus lever nu i en 600 år gammel syrisk kropp i Palestina. Det kan skje både tegn og under, tungetale og profetier og en kan ha spiritistiske medier. Det en ofte har sett, er at helbredelsene ikke holder over tid. De er jo ikke skjedd gjennom Guds kraft, men ved en satanisk imitasjon.

 

Djevelen kan kopiere alt, uten Guds ubetingede kjærlighet.

 

Kan jeg se på tryllekunstnere? De fleste av disse er mennesker som har lært opp sin fingerferdighet på en fantastisk måte. Hvis de hadde gjort ting sakte, ville du kunne se at de lurer oss og at det ikke er så overnaturlig som det virker. De som kommer i denne kategorien har jeg ingen grunn til å advare mot. Derimot har jeg opplevd at det finnes dem som får overnaturlig informasjon og får vite ting som ikke har en naturlig forklaring. Her vil jeg være mer forsiktig. Denne informasjonen kommer ikke fra Herren.

 

Hvorfor får det overnaturlige så stor plass både i og utenfor kirkeveggen?

Alle mennesker er skapt av Gud og Gud vil forenes med dem Han har skapt og menneskene har en religiøs lengsel iboende i seg. De fleste vet dessverre ikke at de kan forenes med Skaperen gjennom Hans Sønn, Jesus Kristus. De leter i alle andre kilder. De fleste vil si at de tror på en makt som er større enn dem selv. Mange er på jakt etter meningen med livet og andre er fortvilet fordi de har det vondt enten fysisk og psykisk. De opplever ikke å få adekvat hjelp gjennom de medisinske kanaler og søker i det alternative.

Har vi kristne sviktet?

Når Jesus var her på jorden, sier Matteus 8:16 at Han drev ut demonene av de som var besatte og Han helbredet alle som var syke. Vi har ifølge Markus 16 fått det samme oppdraget, nemlig å drive ut onde ånder og å legge hendene på de syke. Vi har faktisk et løfte om at når vi legger hendene på de syke, så skal de bli friske. Guds kraft var så sterk i apostlene at Peters skygge var nok til at folk reiste seg fra sykesengen. (Apgj.5:15) Jeg har selv fått be for syke og en del ganger har jeg opplevd at de har blitt friske, men langt fra alle. Mange menigheter ber ikke engang for syke. En del sier at det var bare for apostlene. Den tiden er over. Andre ber uten å se hvilke løfter vi har i Bibelen og det skjer ikke mye når de ber. Guds ord sier at vi må be i tro. Tro til Gud og tro til at det Ordet sier er sant. Hadde folk blitt helbredet når vi legger hendene på dem, ville folk ha strømmet til oss og ikke fra oss. Nå må ikke helbredelse og tegn og under bli en greie i seg selv. Vi kan ikke helbrede og vi må være tydelige på at dette er det Herren som gjør. Målet må jo være å lede mennesker til Ham. Helbredelse er jo bare en del av det Han gjør.

Det overnaturlige skulle bli naturlig.

Selv kristne programmer som forteller om hva Gud gjør, kan bli mystifisert gjennom spesiell musikk eller bilder som blir vist. Jesus levde enkelt, snakket med mennesker på en naturlig måte. Han snakket med dem om det de var opptatt av. Han drev ut demoner med et ord, vel vitende om den kraften som bodde i Ham. Den samme kraften bor i oss som tror på Ham. Jeg har sagt det flere ganger, men hvis vi virkelig forsto det, hvorfor bruker vi den ikke? Jeg nevnte nådegavene forrige gang. Bruker vi det Gud har gitt oss? Jeg vil spesielt nevne profetiens gave. Den kan bli til velsignelse, men også motsatt. Om du blir profetert over av en annen kristen, så prøv det. Vi skal ikke la oss styre av profetier. De skal være bekreftelser på noe som allerede ligger i våre hjerter eller gjøre ting klarere. Vi har dessverre hørt historier der mennesker har sagt at Gud har sagt at motparten skal gifte seg med dem. Realiteten er at personen allerede er gift. Andre er så redd for å gjøre feil at de graver ned pundet som Gud har gitt dem.

 

5.Mosebok 28 skriver om velsignelser og forbannelser. Det står tydelig hva som leder til det ene og hva som leder til det andre. Velsignelser hører Guds rike til og forbannelser hører til djevelens rike. Hvis noen sier til oss at det skal gå oss riktig ille, så er det en forbannelse. Jeg snakker ikke om de gangene som Herren vil advare oss og stoppe oss for å redde oss. Den usynlige verden rundt oss består av to riker, det gode og det onde. Som Guds barn hører vi til Lysets rike. Der er vi aldri alene. Herren har lovet å være med oss hver dag. Han har sendt Den Hellige Ånd for å hjelpe oss og vi har engler som er tjenende ånder og de beskytter oss. Vi har også krigsengler. Når jeg går i åndelig strid, så bruker jeg Jesus navn, Ordet, Ånden og engler. Noen kristne vil ikke ha noe med djevelen å gjøre. Andre blir så opptatt av ham at de ser ham overalt. Som kristne så må vi først og fremst være opptatt av Jesus og det Han har gjort og som Han gjør og skal gjøre. Det er likevel dumt å være uvitende om fiendens strategi og om hvordan vi kan seire over ham her og nå. Hvis vi er uvitende, kan vi lett bli et offer for ham.

 

DET MEST OVERNATURLIGE SOM KAN SKJE OSS, ER Å BLI FØDT PÅ NY OG BLI ET GUDS BARN GJENNOM JESUS KRISTUS. DET ER HELT UFORKLARLIG, MEN DU SÅ VIDUNDERLIG.

 

 

Mor Else