HVA SKJER NÅR VI TAR PÅ HVERANDRE ELLER LEGGER HENDENE PÅ HVERANDRE?

Jeg tror faktisk at det er Herren som vil at jeg skal skrive om dette. Bakgrunnen er nok at jeg hilste på en som fungerer som profet og som sa at når han hilser på mennesker så er han bevisst på at det utgår en kraft fra ham. Han er veldig bevisst på hvem som bor i seg, nemlig Jesus og Hans kraft er enormt sterk, så sterk at den kan oppreise mennesker fra det døde. Han selv ble jo oppreist fra de døde.

Et Bibelord som jeg ser praktisert av en del jeg kjenner er: «Legg hendene på de syke, og de skal bli friske.» (Mark.16: 18) Jeg legger også hendene på de syke, men disse går ut på gater, torg og kjøpesentra og spør folk om de har smerter i kroppen. Om svaret er ja, så spør de om de får lov til å be for dem. Noen sier nei og andre spør hvem de er og i hvilken autoritet de ber. De er nøye med å si at de ber i Jesu navn og at det er Han som helbreder. De fleste ber en kort bønn og spør om de kjenner noen bedring. De kan be flere ganger og ofte blir mennesker helt symptomfri etter tredje eller fjerde gangs bønn. Noen få legger bare hendene på dem og ber ikke høyt. Dette er ikke imot Guds Ord da Bibelen sier: «Legg hendene på de syke!» Det står ikke i den sammenhengen at de skal be. Jeg har mange ganger undret meg over dette. Det må bety at det utgår en guddommelig kraft fra våre hender. Vi hører folk snakker om «varme hender». Er det det samme? Mitt svar er at hvis vi tror at vi kan helbrede noen uten Jesus, så er ikke varme hender det samme. Jeg vet at noen opplever varme når jeg legger hendene på dem, men jeg har ikke «varme hender», men Guds kraft i meg har blitt aktivert. Det er ikke alltid at jeg kjenner den samme varmen som mottakeren kjenner.

Tilbake til disse som når ut til de ufrelste. En stor prosent blir symptomfri og de har fått flere rapporter om at dette er varige helbredelser. De som gjør dette mye, får øket tro og de begynner å be for mer alvorlige sykdommer og får se tegn og under. Når mennesker opplever helbredelse, så blir mange mere åpen for å høre evangeliet og mange ganger blir deler av Bibelen eller hele Bibelen delt ut. Frelsen er det viktigste, men dette kan være en måte å nå de ufrelste med en virkelig Jesus som gjør under i dag.

Skal alle og kan alle kristne legge hendene på de syke? I Markus 16 så står det ingen restriksjoner om hvem som skal legge hendene på de syke. Det står de troende. Det står ikke at du skal ha en egen gave eller evne, men de som tror skal gjøre det. Helbredelsens nådegave blir beskrevet andre plasser i Bibelen, men her står det at:

Alle troende skal legge hendene på de syke og de skal bli friske.

Jeg vil at du skal gå med meg til Markus 5:21. Der står det om denne kvinnen som hadde hatt store blødninger i 12 år. Hun trengte seg gjennom folkemengden som fulgte Jesus og hun rørte ved kappen Hans. Det gikk en kraft ut av Jesus og hun ble middelbart helbredet. Jesus selv lurte på hvem det var som rørte ved Ham da Han kjente at kraften gikk ut av Ham. Jesus bor i oss frelste ved Sin ånd og derfor har vi Hans kraft i oss.

Det er på grunn av hva Jesus gjorde på Korset når Han tok all vår synd og alle våre sykdommer og det faktum at Hans kraft bor i oss, at vi kan legge hendene på de syke og være viss på at de blir friske. Det står ingen spørsmålstegn bak befalingen. Har du noen, så fjern dem. Det er ofte religiøsitet og tvil som kan være hindringer for vår tro på helbredelse. Det er ikke Gud som holder det tilbake. Han har allerede gjort alt klart. Det er som en gave som vi må pakke opp.

Jeg er ganske restriktiv med hvem som får lov til å legge hendene på meg. Jeg har flere ganger gått når en evangelist eller profet vil legge hendene på alle. I de tilfellene jeg har gått, så har Den Hellige Ånd vist meg åndsmakter hos den som vil legge hendene på meg og jeg mener at jeg har fått at de har urene motiv. Det betyr ikke at jeg bare lar perfekte mennesker legge hendene på meg for da kunne ikke noen mennesker legge hendene på meg. Ingen er perfekte.. Jeg kan nesten høre at noen av dere si: «Er ikke Guds beskyttelse der slik at det negative ikke har noen virkning på oss?» Gud vil beskytte oss, men om vi går inn i det som ikke er rett bevisst, får vi skylde oss selv for konsekvensene. Jeg drikker ikke gift for å teste Guds beskyttelse. Markus 16 skriver at om vi drikker gift, skal det ikke skade oss. Jeg tolker det slik at vi kan gjøre det uten å vite om at det vi drikker er giftig.

I dag er store deler av helseverden besmittet med alternativ behandling. Jeg anbefaler deg å være nøye med hvem du søker hjelp hos og at du ber før du for eksempel får massasje. Djevelen kan forkle seg som lysets engel. Jeg har vært hos fysioterapeuter som ble sure når jeg nektet yoga som en del av behandlingen.

Våre kropper er templer for Den Hellige Ånd og skal ikke ødelegges av fienden.

Jeg vet at mennesker som behandler mennesker ut i fra okkulte åpenbaringer eller krefter, har åndsmakter i seg og jeg vil ikke komme inn under innflytelse av demoner.

Våre hender er skapt av Gud og Han har ment at vi skal bruke dem til å gjøre gode ting. Et nyfødt barn kan dø uten fysisk berøring og Gud har derfor skapt oss til å ta på hverandre. Vi alle trenger en som holder oss i hånden, gir oss en klem og klapper oss på kinnet. Leger påstår at vi blir friskere av å bli tatt på. Jeg tror også det. Det forutsetter at vi blir tatt på i ren kjærlighet. Hender kan dessverre bli brukt både til å slå og å misbruke både barn og voksne seksuelt. Gud har skapt sex, men det skal praktiseres innenfor rammen av et ekteskap. Da er berøring ment å være noe positivt og vakkert og det skulle skape glede.

Når jeg jobbet i psykiatri, så hendte det at jeg ikke kunne ta på en pasient da denne var misbrukt og derfor hadde stor frykt for fysisk kontakt. Dette måtte selvfølgelig respekteres. Akkurat nå kjenner jeg en hund som ikke vil at fremmede skal ta på den da den er redd. Noen har nemlig skremt denne hunden ved måten de har tatt på den. Selv dyr kjenner forskjellen på en kjærlig berøring og en som krever noe av den. De fleste av oss har vel kost og klødd et dyr og sett hvordan det krøller seg sammen og enten maler eller bare koser seg.

Jeg har lett for å ta på mennesker og jeg har merket hvordan anspente mennesker kan få tilbake pusten og hele kroppen slappe av når jeg holder rundt dem. Jeg er veldig bevisst på hvordan jeg tar på en mann og er forsiktig slik at det ikke skal misforstås eller vekke følelser som ikke skal vekkes av meg.

Berøring aktiverer følelseslivet enten positivt eller negativt.

Tilbake til det bibelske perspektivet. Bibelen taler om at vi overfører saker ved håndspåleggelse. Paulus sier til Timoteus at han ikke skal vanskjøtte den nådegaven som han fikk ved en profeti og ved håndspåleggelse av de eldste.(1.Tim.4:14) Ofte legger vi hendene på en person som vil ha forbønn. Det gjør jeg både fordi jeg viser omsorg ved å ta på en person og fordi jeg vet at jeg overfører en kraft til helbredelse eller legedom på andre områder. Disiplene sa til den lamme mannen: «Det vi har, det gir vi deg.» De hadde en kraft som de brukte og mannen kunne reise seg og gå.

Det står i 1.Tim:5:22 at vi ikke skal være for snar til å legge hendene på noen. Det står her like før en advarsel om ikke å ta del i andres synder. Jeg har selv blitt nektet av Ånden å legge hendene på en mann som hadde urene ånder. Jeg tror vi alle trenger litt mere veiledning når det gjelder dette med når vi skal legge hendene på noen og når vi skal avstå.

LA OSS VÆRE BEVISSTE PÅ AT JESUS BOR I OSS OG DET ER HANS LIV I OSS SOM SKAL KOMME UT GJENNOM VÅRE HENDER.

Mor Else