JESUS OVERVANT DØDEN.

JESUS OVERVANT DØDEN!

 

God påske. I mange, mange land så feires det påske denne helgen som dette kommer ut. I noen land feires det noe senere. Det spiller faktisk ingen rolle når en feirer påske, men at en feirer den. I Skandinavia reiser mange til fjells og skal ha med seg den siste ski-gåingen i år. Det blir lagt vekt på ferie og ikke innholdet i påsken. I mine øyne så er påsken den viktigste høytiden i året.

Når jeg var barn så levde jeg opp i et hjem der en la veldig mye vekt på Jesu lidelse. Jeg turte faktisk ikke å smile på Langfredag. Jeg vet at dette høres veldig overdrevet ut, men det var slik jeg hadde det. Nå vil jeg ikke på noen måte minimisere Jesu lidelse. Vi leser om Hans kamp i Getsemane der angst kom over Ham og hvor vi leser at Hans sjel var dypt bedrøvet inntil døden. Det står at Hans svette ble som store blodsdråper. Han ønsket at noen av Hans disipler skulle be sammen med Ham, men de sovnet og skjønte antagelig ikke hva som egentlig foregikk. Det viktigste som noen gang hadde skjedd i historien sto like for døren. Det er mange mennesker i dag som ikke skjønner konsekvensen av hva som skjedde denne spesielle påsken som lenge var planlagt av Gud. Denne kampen i Getsemane var så stor at Jesus sa til Sin Far: «Far, hvis Du vil, så ta dette beger bort fra Meg. Men la ikke Min vilje skje, bare Din.» (Lukas 22:42) Han overlot Sin egen vilje til Faderen like inn til døden. I «Fader Vår» ber vi: La Din vilje skje, som i himmelen, så og på jorden. Er det alltid at vi mener det og praktiserer det? Jeg tror dessverre ikke det. Vi mener det kanskje idet vi ber det, men vi forstår kanskje ikke konsekvensen av denne bønnen. Det gjorde Jesus og likevel var Han villig til å lide. Hvorfor? For at ikke du og jeg skulle lide en evig pine i helvete. Nå overdriver du vel litt er det noen som sier. Nei, siden Gud ikke tåler synd og ingen av oss er uten synd, så var det bare en som var syndfri og kunne ta våre synder. Hans navn er: Jesus. Når Gud tillot at Hans Sønn Jesus ble korsfestet som en forbryter dagen etter, så var det i kjærlighet til resten av menneskeheten. Det står at Jesus bar hele verdens synd. Han har tatt din og min synd og alle mennesker kan komme syndfri inn for Faderen dersom vi aksepterer og sier ja til det offer som Jesus var. Det er kanskje ikke så lett å forstå, men vi må bli som barn og akseptere fakta.

Jesus døde på Korset etter at Han var pint og plaget. Filmen «Passion of Christ» beskriver det nesten bedre enn mange andre filmer om Jesus. Lidelsen var ubeskrivelig, men jeg er så glad at ikke historien slutter der. Det er en fortsettelse som gjør at jeg kan gi denne prekenen tittelen: Jesus overvant døden.

Påsken blir derfor ikke bare en fryktelig lidelses-historie, men en tid av glede og av takknemlighet for livet. Jesus døde og Han ble begravet. Gravåpningen ble dekket med en voldsom stor sten og det ble satt en vaktstyrke rundt graven. De var nemlig redd for at noen av disiplene skulle stjele Ham om natten. Gud lar seg ikke stoppe av stener og av vaktstyrker. Etter sabbaten kom det noen kvinner som var nære Jesus til graven. Det var tidlig på morgen. Da ble det et voldsomt jordskjelv og en engel kom ned fra himmelen og veltet steinen fra åpningen av graven og engelen satte seg på steinen. Engelens ansikt var som lynet og hans klær så hvite som snø. Vaktene ble så redde at de skalv for ham og de ble som døde. Til kvinnene sa engelen: «Frykt ikke, for jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, for Han er oppstått som Han sa. Kom, se stedet hvor Herren lå. Og skynd dere å gå og si til disiplene Hans at Han er oppstått fra de døde. Han går foran dere til Galilea, der skal dere se Ham.» (Matteus 28:5-8) Kvinnene dro til disiplene og Jesus møtte dem på veien. Da tilbad de den oppstandne Frelseren, Jesus. Han ba kvinnene snakke med disiplene og ba dem dra til Galilea der Han skulle vise seg for dem. I Johannes evangeliet leser vi at Jesus sier til Maria at hun ikke skal røre Ham da Han ennå ikke hadde vært hos Faderen. På kvelden kom Jesus til disiplene og da viste Han dem Sin side og Sine hender og Han sa: «Fred være med dere.» Han pustet på dem og sa at de skulle motta Den Hellige Ånd. Disippelen Thomas var ikke der og Han måtte senere få sette fingeren i Jesu side og røre ved Hans hender for å tro at Jesus var oppstått. Det er kanskje ikke alt vi forstår rundt korsfestelsen og oppstandelsen og hva som skjedde med Jesus etter oppstandelsen og under de førti dagene fra oppstandelsen til Jesus ble opprykket, men la oss holde fast på det viktige:

Han tok vår synd, banet en vei for oss til å gå like inn til Faderen. Han overvant døden og ble reist opp fra de døde. I Kolosserbrevet 2:14+15 står det at Han slettet ut skyldbrevet som vitnet imot oss. Han naglet det til Korset. Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset. Det står i Jesaja 53:5 og 1.Peter 2:24 at vi er legt ved Hans sår.

Jesus gjorde det mulig for hele mennesket å bli uten synd og sykdom og til å få seier over djevelen. I den gamle pakt så ofret de dyr og en gang i året gikk ypperstepresten inn for å ofre på vegne av menneskene. Det er nøye beskrevet hvilke dyr som skulle ofres og hva en skulle gjøre og hvor en skulle gjøre det. Nå er den tiden forbi siden Jesus ble offerlammet for evig tid.

Jeg har vært i Israel og besøkt den tomme graven. Det er en spesiell opplevelse og vite at Jesus overvant døden og at graven er tom og at Jesus lever. Vi sier ofte til hverandre på 1.påskedag: Han er oppstanden og en svarer: Ja, Han er virkelig oppstått. Påsken forkynner kjernen av kristendommen, nemlig at det ikke er noen dom, men en evig frelse for dem som tror. Nøkkelen er å tro på Jesus og ta imot Ham.

                                        Påsken kommer med liv, evig liv.

Alt som har med Jesus å gjøre, gir liv. Alt som har med djevelen å gjøre gir grobunn for død. Jeg siterer Romerbrevet 5:21 «For at slik som synden hersket ved døden, slik skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.» Det samme kapittelet sier at det gamle mennesket ble korsfestet med Ham. Det står videre at vi døde med Kristus, men at vi da tror at vi skal leve med Ham. Vi må aldri glemme at vi har den samme oppstandelses-kraften som vekte Jesus opp fra døden, boende i oss. Vi behøver derfor ikke leve som treller under synd eller gi etter for djevelens listige angrep. Vi er hode og ikke hale. Vi er over og ikke under.

Mine to favoritt salmer i påsken er: «Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid; Den har oss givet lyset og livet, Lyset og livet i dagning blid. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid.»  Den andre er: «Deg være ære, Herre over dødens makt, evig skal døden være, Kristus underlagt.»

EN RIKTIG VELSIGNET PÅSKE!

 

Mor Else