GUDS MANGFOLD

GUDS MANGFOLD!

 

Dess mer jeg reiser rundt i verden, dess mer blir jeg imponert over Guds kreativitet. En kan i hvert fall ikke si at Han er kjedelig eller mangler ideer. Jeg tror på Gud som Skaperen og at Han har skapt alt som ikke er laget av mennesker. Jeg tror ikke at du og jeg er kommet fra apene. Jeg tror helt og fullt på at vi er skapt i Hans Avbilde. Gud er tre og likevel en og vi består også av tre deler og likevel er vi bare en. Vi består av ånd, sjel og kropp. Alle mennesker har visse likheter, men vi kan fort se om en person kommer fra Europa eller Kina eller Afrika og Europa. Hvordan og når forskjellene kom, vet jeg ikke så mye om, men jeg er fasinert av hvor ulike vi ser ut. Jeg klarer ikke å skille alle asiater fra hverandre og har dessverre fornærmet noen av dem på grunn av det. De ser veldig klart hvem som kommer fra hvilket land. Noen ganger kan afrikanere være afrikanere, men de ser også klare forskjeller mellom de forskjellige landene. Gud har altså skapt folk med ulike hudfarger, øyne, nese og munn. Enkelte land preges av høye mennesker. Andre av små. Jeg møtte i februar mange asiater og kvinnene så ut som rundt tjue år, men kunne være rundt førti. Jeg tok feil flere ganger. Jeg møtte en kvinne i Tobago som så ut som 45, men som var 65. Det preget egentlig mange av menneskene der. I andre land er en kvinne gammel når hun runder 50. En del skyldes klima og hvordan livet har vært, men vi er også skapt veldig forskjellig. Jeg synes dette er spennende og veldig imponerende.

Når vi tenker på planter og dyr, så blir det nesten enda mere spennende. Jeg liker å se på natur programmer på TV og Gud blir stor for meg når jeg hører om hvordan planter og dyr fungerer. Hver og en fra liten og stor har sin egen funksjon. De har alle fått egenskaper som gjør at de kan leve og overleve under vanskelige forhold. Min ene datter elske å snorkle. Hun har oppholdt seg på sydlige breddegrader i det siste og hun elsker å fortelle om det hun har sett under vann. Det har vært alt fra store skilpadder til blå fisker med vinger som har øynene bak. Det er fisker i alle farger, små og store, tjukke og smale.

Det er ingen begrensninger i Guds oppfinnsomhet.

Jeg har en annen datter som elsker å fotografere detaljer i en plante eller forstørre bilde av et insekt, for eksempel en humle. Egentlig så skulle ikke humla kunne fly da kroppen er for tung, men den gjør det likevel. Det er en del insekter som er skapt som jeg veldig godt kunne være foruten og jeg velger å tro at de kom etter syndefallet eller at de ikke hadde gift i seg. Dette er mine spekulasjoner og ingen fakta undervisning. Når det er sagt, så er jeg likevel imponert av hvor mange sorter som finnes av insekter og hvor forskjellige de er. Noen kryper, andre stikker og noen flyr.

Hvis du tror at universet ble til på slump, så synes jeg du skal gå til planteverdenen. Tenk på mangfoldet av vekster. Gud sa jo til oss at vi skulle råde over dem. Nå har ikke vi alltid tatt så vel vare på det som Gud har skapt og her har vi mye å be om tilgivelse for og det er mye som vi skulle ha gjort annerledes, men det er en annen preken. Når jeg reiser til andre land, så ser jeg planter og trær som ikke kunne ha klart seg i det kalde Skandinavia. Der ser en ikke så mange grantrær som hjemme, men palmer og en del frukt trær som ikke kunne vokse i Skandinavia. I februar satt jeg under en palme og drakk melk fra en kokosnøtt på Tobago. Utenfor huset der vi var vokste det bananer. Hjemme var det kaldt og snø.

                 Både dyr og planter er avhengig av å vokse opp i det rette miljø.

Det gjelder også mennesker. Det er jo dessverre masser av mennesker som har vokst opp i gale og utrygge miljøer og har blitt miljø-skadet. Eva og Adam ble jo født inn i et paradis der alt var perfekt. Det var Guds opprinnelige plan.

Det er jo ikke bare det ytre som er forskjellig fra menneske til menneske eller fra dyr til dyr, men alt som skje innenfor huden. Hvert land har sine særpreg, men også hvert individ. Noe er avhengig av arv og utrustning og mye er avhengig av oppvekst- miljø og interesser. Noe er også avhengig av kjønn selv om noen vil påstå at vi er like. Ja, vi er like verdifulle, men vi har våre forskjeller og det er jo det som gjør kjønns-forskjellen spennende. Vi trenger hverandre og vi utfyller hverandre. Det skjer også i dyrelivet.

Hvordan ville verden se ut om vi alle var like. Den ville for det første være fryktelig kjedelig, men den kunne overhode ikke eksistere. Vi er avhengig av ulik- hetene, alle de forskjellige yrkene, egenskapene og interessene. Vi trenger bonden og læreren, legen og presten, kjøpmannen og bankmannen og slik kunne jeg fortsette. Alle biter i et puslespill er like viktige og hvert individ er som en brikke i et mega stort puslespill. Alle ser dessverre ikke på seg selv som viktige og gjør derfor ikke det som de er skapt for å gjøre. Derfor blir ikke puslespillet helt.

Hva skjer med deg når du kommer til en botanisk have? Jeg blir både glad, rolig og veldig imponert. Det er godt for sjelen å gå i en botanisk have. En blir slått av alt det vakre og av lukter og flere sanser blir mettet av inntrykk. Bare det at Herren har skapt oss med ulike sanser, sier meg at Han vil at vi skal nyte av våre liv. Sansene kan også brukes til å advare oss og beskytte oss for farer.

Når jeg ser på natur-programmer, blir jeg slått av alle de små detaljene som Herren må ha tenkt på. Dyrene vet nøyaktig hva som er godt for dem og de er skapt til å gå til de stedene der de finner mat. Tenk på fuglene som kan fly ekstremt langt på våren for å komme tilbake til det samme reiret det hadde i et tre i Skandinavia året før eller for å bygge et nytt. På høsten flyr de tilbake til varmere land. Når de flyr, så flyr de i formasjoner som gjør at de ikke bruker så mye krefter som om de skulle ha flydd alene. Dette har de innebygget i seg.

Hvorfor skriver jeg om det jeg gjør i dag? Fordi jeg vil vise deg at det må være en Gud som er Skaperen og at Han har tenkt ut hver eneste lille detalj. Han har også B-planer om det skulle gå galt. Vi må ikke glemme at det er Gud som har skapt mennesket som har så mye intelligens at de kan forske og hjelpe mennesker som før ville dødd uten nåtidens medisinske hjelp. Vi har så lett for å gi mennesker æren og glemmer at det egentlig er Herren som står bak.

En del ikke-troende sier at det er kjedelig å være en kristen og derfor vil de ikke bli kristne. Da har de fått et veldig feil bilde av Gud og vi må ha gitt dem et feil bilde av kristne. Jeg vet ikke om noen som er mere oppfinnsom og kreativ enn Herren. Han har skapt mennesket med en kreativ evne og jeg vil oppmuntre oss til å bruke det som Han har lagt ned i oss. Jeg har hørt om familier som la bort TV og mobilen i en periode og det var utrolig å høre om hvor kreative de ble og hvor mye de fant på for å være sammen.

Vi hadde nylig en dag for de med Down Syndrom. Jeg tror ikke at Gud sitter og planlegger at visse familier skal få barn med Down Syndrom, men Han elsker disse barna og vi må ha respekt for alle og favne mangfoldet.

TAKK GUD FOR MANGFOLDET I SKAPERVERKET!

Mor Else