LA DITT RIKE KOMME, LA DIN VILJE SKJE.

LA DITT RIKE KOMME, LA DIN VILJE SKJE.

 

Denne overskriften er tatt fra «Fader Vår.» Det fortsetter med å si at den viljen som Gud har i Himmelen skal komme ned på jorden. Egentlig kan det tolkes slik at slik som det er i Himmelen, slik ønsker Faderen at det skal bli her på jorden. Forskjellen er den at djevelen fortsatt er her på jorden og er ikke kastet i ildsjøen, mens han ikke har noen plass i Himmelen.

Jeg vil vise til en del skriftsteder som taler om Guds rike. Vi kan gå til Markus 4 først. Der blir Guds rike sammenlignet med et såkorn. Det blir plantet og det vokser av seg selv og en dag kan en høste fruktene av det som er sådd. Det blir også sammenlignet med et sennepsfrø. Det er i utgangspunktet veldig lite, men det blir veldig stort. I Lukas 17: 20 refereres det til en samtale mellom Jesus og fariseerne. De spurte om når Guds rike skulle komme. Da svarer Jesus: «Guds rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: «Se her! eller: Se der! For sannelig, Guds rike er inne i dere.» Når Herren sier at Guds rike er inne i oss, så tenker jeg på den nyfødte ånden som er flyttet inn i vår ånd. Den er perfekt og har kontakt med et himmelsk rike som er evig.

Vi skal ikke bygge Guds rike for Guds rike har allerede kommet, men vi skal spre Guds rike.

Hvilket rike snakker vi om og hvem tilhører det? I Matteus 6:13 står det i «Fader Vår» at riket er Ditt og makten og æren i evighet. Det er Guds rike vi snakker om. Det tilhører Herren og det er evig. Når vi er barn av Den Allmektige Guden, så har vi flyttet fra et rike til et annet. Det står i Kolosserbrevet 1:13 at Gud har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike. Vi er ikke lenger i mørket og hører ikke til djevelen og hans rike lenger, men har flyttet og hører til Guds rike og der gjelder helt andre lover enn når man bodde i djevelens rike. Dessverre lever mange kristne som de fremdeles bodde i mørkets rike, men ingen av oss behøver det. Vi sier ofte at Jesus er Herre, men i praksis så gir vi djevelen herredømme over visse deler og områder av oss.

Vi har flyttet fra et rike til et annet.

Det står i Matteus 6:33 at vi først skal søke Guds rike og Hans rettferdighet og da skal alt annet bli gitt oss. Guds rike er ikke noe vi skal søke kun når vi er desperate eller har kommet til slutten av oss selv. Nei, vi skal søke det før vi søker alt annet. Når du blir syk, så be før du går til lege. Når du trenger penger, snakk med Herren før du går til banken. Jeg sier ikke at du ikke skal gå til lege eller ta kontakt med en bank, men søk Herren først. Jesus er vår Frelser og vi velger hver dag å være sammen med Ham som er vår Brudgom. Det skulle ikke være tungt og noe som vi oppfatter som en plikt. Da har vi et feil bilde av Jesus og vi har kommet inn i noe religiøst. Jesus elsker oss og har gitt Sitt liv for oss og sier at alt Mitt er ditt. Om du opplever at noe er vanskelig, så sier Han: Ingen ting er umulig for Meg og ingen ting er umulig for den som tror. Hva skal vi tro på? Ham. Hvordan kan vi spre Guds rike til andre, hvis vi ikke lever i kraften av Hans oppstandelse? Det står i 1. Korinterbrevet 4:20 at Guds rike ikke består i ord, men i kraft.

Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, bor i deg og meg som er troende.

Jeg vil egge deg som er kristen til å fungere i den kraften som bor i deg. Når mennesker ser at vi fungerer i oppstandelses-kraften og at mennesker blir helbredet og satt fri, da sprer vi Guds rike, det riket som har kommet. Jeg lengter etter å se mange flere tegn og under. Jeg ønsker faktisk at det skal bli vanlig og normalt. Jeg vil at Markus 16 skal fungere i oss troende. Når det står at vi skal legge hendene på de syke og de skal bli helbredet, så vil jeg at det skal skje. Jeg tror at vi går inn i en tid hvor det kommer til å skje mye mer. Gud har skapt alt som har liv i seg. Det betyr at vi mennesker også er skapt av Ham og da er det ikke vanskelig for Herren å reparere det som har gått i stykker. Det er vi som tror at det er vanskelig og kanskje til og med umulig.

La oss oppmuntre hverandre til å tro Guds ord.

I dag er det stridigheter og kriger i mange land. Det er det ikke i Guds rike. Der råder kjærligheten. Nå sier ikke jeg at alle kristne elsker hverandre, men i Himmelen er det kun kjærlighet. Faderen elsker Sine barn og vil dem vel og Han vil at vi skal elske hverandre slik som Han elsker oss. Nå vil ikke Herren at vi skal være politisk korrekte og godta ugudelige forslag som kommer fra ugudelige mennesker eller basert på teorier som ikke stemmer med Bibelen. Vi skal stå djevelen imot og han vil flykte fra oss står det i Jakobs brev 4:7, så vi skal nok si ifra mye mer enn det vi kristne bruker å gjøre. Det er også en måte som Guds rike kommer til denne verden på. Hvis vi tillater ugudeligheten å blomstre, så vokser jo djevelens rike her på jorden og det vil vi ikke. Jeg tror ikke på lange diskusjoner, men jeg tror at Herren vil gi oss ord som slår hull på fiendens argumenter. Ord har kraft i seg og Guds ord har liv i seg. Gud skapte med et ord og vi kan skape forandringer i samfunnet med ord fra Himmelen.

Jeg tror at Guds rike først og fremst skal virke i oss og igjennom oss for at det skal fungere rundt oss. Guds rike er jo i oss og helliggjørelses- prosessen tror jeg er en livs lang prosess. Det betyr at Guds rike må vokse inne i oss. Både helliggjørelse, helbredelse og befrielse gjør at Guds rike får ta over flere og flere områder av våre liv. Om du bor sammen med en familie, så vil jo Herren av Guds rike skal komme til familien og at Hans vilje skal skje i familien. Du skal jo også spre Guds rike på arbeidsplassen, blant naboer og venner siden du er et lys som lyser i mørket. Når det står at vi er i verden, men ikke av verden, så tror jeg vi skal gjøre en forskjell rundt oss og at vi skal være lys i verden. Jesus sitter i Himmelen på Faderens høyre side, så nå er det vi som skal spre Guds rike. Vi har fått et oppdrag å gå ut i all verden med evangeliet og gjøre disipler. Misjonærer sprer Guds rike, men du kan være en misjonær på ditt hjemsted. Jeg opplever mye apati i Kristi kropp. Det er så mange som kun kretser rundt sin egen navle og undrer på hvordan de kan få mest og ha det best. Jeg tror vi må vekke hverandre og egge hverandre til strid. Jesus kommer snart og det er ikke tid for å sove.

Tittelen er: La ditt rike komme, la Din vilje skje. Nå er det dags for å søke Herren for å få tak i Hans vilje, Hans planer og ikke våre egne. Hva vil Han med ditt liv? Hvordan vil Han at du skal spre Guds rike her på jorden? Jeg minner deg på at vi først skal søke Hans rike, så får vi det andre.

LA GUDS RIKE SPRES OVERALT HVOR VI GÅR!

 

Mor Else