HVILKEN KILDE DRIKKER DU AV?

HVILKEN KILDE DRIKKER DU AV?

Siden jeg bor i Skandinavia er jeg heldig som kan åpne kranen og drikke av vannet fra springen. Selv innen Skandinavia er smaken på vannet veldig forskjellig, avhengig av hvor vannet kommer ifra. Der jeg bor har det vært mye klor i vannet og det gjør det ikke så smakfullt. Når drikkevannet kommer fra fjellvann, bruker det å være veldig godt. Jeg har vært med om at det har kommet farlige bakterier i drikkevannet og en har måttet koke vannet før en kunne bruke det. Jeg har reist i mange andre land og mange steder må jeg kjøpe vann i butikken da vannet i springen ikke må drikkes. Det har farlige bakterier i seg. Noen steder kan en ikke engang pusse tennene i det. Vi har også stillestående dammer og dem drikker en ikke fra. Derimot er det herlig å drikke fra en rennende bekk i fjellet.

Vi er nøye med hva vi drikker og hvilken kilde vi drikker fra. Er vi like nøye når det gjelder det åndelige? Jeg opplever at det er mye forurensning i Kristi Kropp. Jeg forstår at Jesus venter med å hente sin flekkfrie Brud som er oss som har tatt imot Ham. På grunn av Ham er vi flekkfri i vår ånd, men vår sjel og kropp kan være forurenset.

Salme 36:10 lyder så her: ”Hos Deg er livets kilde, i Ditt lys, ser vi lys.” Vi taler her om Herren. Jeg kan sitere en salme til og det er salme 87:7. Der står det: «Alle mine kilder er i deg.»

Jeg får daglig fra venner noen forslag på hva jeg burde se på eller lytte til. Andre ringer meg eller forteller meg når vi er sammen om hva de nettopp har hørt eller lest. Jeg vil gjerne vite kilden til det jeg hører om før jeg kan stole helt på det som blir sagt. Det jeg jeg lurer mest på er om det stemmer med min aller viktigste kilde, nemlig Guds Ord. Om det ikke stemmer med Ordet eller Ånden, så tar jeg det ikke imot. Vi kan lese i Apostelgjerningene 17:10 om menigheten i Berøa. De tok velvillig i mot Ordet, men gransket Skriftene om det de hørte stemte med Ordet. Det burde vi også gjøre.

            Guds Ord er vår kilde.

En del mennesker har favoritt pastorer som de lytter til. Andre elsker visse bøker eller kristne filmer. Andre lever på Youtube og hopper fra det ene til det andre. Noe av det de får med seg kan absolutt være bra, men hva med Ordet? De fleste av oss både drikker og spiser flere ganger om dagen, men eter vi og drikker vi fra Livets Kilde? Ordet er levende og vender ikke tomt tilbake.

Mange mennesker lever på sine følelser. «Det kjennes så rett ut» er en vanlig mening. Ja, det gjør det om det er bygd på Ordet og Ånden. Hvorfor tar jeg flere ganger med Ånden. Djevelen kan også Ordet og han brukte det imot Jesus. Vi må derfor lese og tolke Guds Ord ved hjelp av Den Hellige Ånd. Jeg skal gi deg et bra eksempel på at djevelen kan misbruke Ordet. Jeg hørte en mann som sa: «Jeg ba til Gud om en gave og jeg fant hasj i bilen og takket Gud.» Hasj er ikke en gave fra Gud.

Mange som er blitt kristne har vært involvert i andre religioner tidligere eller har levd et liv i mørkets rike. Når de blir kristne, så blir deres ånd født på ny, men det gjør ikke sjelen. (Fil.2:12). Hvis du er vant til å få åndelig åpenbaringer i det gamle livet, kan det være vanskelig å skille hvor du får nye åpenbaringer fra. En kjent avdød pastor i Sverige skrev i en bok at en skulle gjøre seg av med alt fra det gamle livet før en begynte å bruke Åndens gaver. Jeg tror at det er viktig å avsi seg gamle kilder og gamle mønstre. Det betyr at en må kanskje gå igjennom en del befrielse. Demonene kan sitte i sjelen og kroppen. Dessverre er det mange som har to parallelle elver med to ulike kilder. De selv klarer ikke å skille hva som er hva. Noen ganger er det hårfine forskjeller, særlig hvis Lysets engel har vært en del av deres fortid. New Age bruker en del Bibelord og Lysets engel for-kler seg i religiøsitet. Den som har fungert med åpenbarelser i det gamle livet må ydmyke seg og søke hjelp for å bli fri. De gamle kristne rundt dem må tørre å si ifra i kjærlighet.

Flere ganger i uken får jeg spørsmål om dette og dette stemmer. Hvordan kan en kjent kristen si så og så? Da forklarer jeg at det finnes to parallelle kilder og det kan være vanskelig å vite hvilken kilde som er i virksomhet.

I salmene sto det at alle våre kilder er i Herren. Noen er avhengig av sin inntekt og tror at det er deres økonomiske kilde. Jeg nekter ikke for at det er viktig med en fast inntekt, men hvis du mister jobben, hvilken kilde har du da? Et av Guds forbundsnavn er at Han er mere enn nok. Herren er vår forsørger og Han kan bruke hva som helst. Manges liv blir ødelagt ved at folk blir avhengig av å få lettvinte penger gjennom spill. Andre prøver å bli av med angst og depresjon gjennom alkohol, piller eller stoff. Dette er giftige kilder som ødelegger når en blir avhengig av det.

En del søker trøst gjennom pornografi. Flere pastorer sier at de bruker dette når de har hatt en krangel med kona. Det er en uren kilde.

Jeg kommer tilbake til dette temaet.

HERREN, ÅNDEN OG ORDET ER VÅR KILDE!

Mor Else