HAR DU KVITTET DEG MED GAMLE ÅPENBARINGER OG LÆRESETNINGER?

HAR DU KVITTET DEG MED GAMLE ÅPENBARINGER OG LÆRESETNINGER?

Ditt første spørsmål er kanskje om du skal gjøre deg av med alt du har lært? Selvfølgelig skal du ikke det. De fleste mennesker har fått mulighet til en skolegang og selv om ikke alt er korrekt av det som de har lært, så skal de beholde mye av det de har lært. Når mine barn gikk på skolen var de med på det meste, men vi kan ikke godta evolusjons læren. Det var visse filmer som de ikke fikk se og de ville faktisk ikke se dem. Det var også noe av seksualundervisningen som de ikke ville være med på. Det stred nemlig med Ordet.

Jeg har studert en del psykologi, men når jeg begynte med sjelesorg, så ba jeg den Hellige Ånd om å filtrere min psykologi kunnskap. Jeg ville ikke bruke noe som ikke stemte med Ordet. Jeg sier ikke at all psykologi er feil, men noe og det vil jeg ha bort. Kognitiv terapi stemmer jo med at vi skal fornye vårt sinne som det står i Romerbrevet 12:2. Jeg hørte også på to psykologer som hadde grupper med deprimerte og angstfulle personer og de snakket om hvite og svarte fugler. Hvem er det som snakker? Er det den hvite eller svarte fuglen? Vi ville kalle det Herren eller fienden, den onde. Psykologer kan hjelpe mennesker til en viss grad, men de kan ikke verken befri eller helbrede. Det kan Herren.

Om du har vært en kristen hele ditt liv og Herren har talt til deg og du har fått åpenbaringer fra Ham, så skal du selvfølgelig ikke kvitte deg med dem. Det som kommer fra Ham er evig og kan brukes til all tid. Derfor tror jeg ikke at vi skal radere gamle fine salmer som har et flott innhold. Mye gammelt er veldig verdifullt. Alt som er nytt er ikke bra heller. Vi skal ta imot det nye som er født av Gud og det som er født av Gud, overvinner verden.

I dag er mange mennesker søkende etter åndelige opplevelser, men mange søker i urene kilder. New Age er et begrep som omfatter mange religioner og dens rot er okkult da Jesus ikke er den eneste sanne veien til Gud. Mange driver med yoga og mediterer, men ikke på Guds Ord. En kan lese enkelte vers fra Bibelen og forvirringen blir derfor enda større for en del. Mange får åpenbaringer fra djevelen. De har veiledere, men disse er ikke sendt fra Herren. En del har spådomsånder og andre okkulte ånder som for eksempel snakker med døde. Du har sikkert hørt om dem som er et medium. Jeg går ikke mer inn i detaljene i New Age, men understreker hvor viktig det er at du blir helt renset for all innflytelse av New Age før du begynner å bruke nådegaver som Herren har gitt deg.  

Mener du at jeg skal kaste alle bøker og all lærdom som jeg fikk gjennom New Age? Ja, det mener jeg. Det står at du skal fornye ditt sinne med Guds Ord. Om du har gjort saker under innflytelse av andre guder, må du bekjenne det som synd og avsi deg det. Kanskje må du kaste saker du har laget under feilaktig innflytelse. Mange har brent gamle rockeplater med musikk som var satanisk.

En del har kommet inn under en slag mystisisme. En kan oppleve en vidunderlig fred, men hvor kommer freden fra og hva og hvem kommer i fokus? Personlig fikk jeg for mange år siden en fantastisk fred som manet meg til å ta mitt liv. Heldigvis stoppet Herren meg ved å gi meg et åndelig syn. Det reddet mitt liv. All fred kommer ikke fra Gud.

Når du blir frelst, så begynner er nytt liv med Herren. Herren har en plan med ditt liv og Han vil gi deg nådegaver som du trenger som en utrustning for det du skal gjøre. Som jeg har skrevet flere ganger så blander ganske mange sammen nådegavene med åpenbaringer som har kommet tidligere fra en annen kilde. De kan ha demoner som viser dem ting som er sanne, men som en ikke skal se. Noen ser alt mulig. Når Herren viser deg noe, så har det en gudommelig hensikt. Du skal kanskje be eller hjelpe en person eller deg selv, men da får du spesifikke åpenbaringer. Noen mennesker har en lav selvfølelse og har behov for å synes og høres og disse er åpne for informasjon fra feil kilde. Vær på vakt hvis noen kommer til deg og sier at de har fått en åpenbarelse som ingen andre har fått. Når Gud har åpenbart ting for meg, så får jeg det gjerne bekreftet gjennom andre som også har fått det samme. Det gjør det mye mer troverdig.

En del har vært i andre religioner. Andre har fått åpenbarelser gjennom alkohol eller stoff. Når du blir frelst, så avsi deg alt det gamle. Det kan være en lang prosess og det krever muligens en del befrielse og helbredelse. Ta ikke alt på en gang. Be Den Hellige Ånd om å lede deg skritt for skritt og ta gjerne en kristen med erfaring inn i prosessen. Når du begynner å bruke nådegavene, gjør det gjerne der du kan få bekreftelse og oppmuntring, men også korrigering om det behøves. Vær ikke redd for å gjøre feil, men dess mer du er sammen med Herren og dess mer du er i Ordet, dess bedre blir du til å forstå hva som kommer fra Herren. Det blir lettere og lettere å forstå hva som kommer fra en selv og hva som kommer fra djevelen.

HA SOM MÅL OG BLI ET RENT KAR FOR HERREN!

Mor Else