HVEM OG HVA SER ANDRE I MEG? Del 2

HVEM OG HVA SER ANDRE I MEG?

Del 2

I går ringte en venninne av meg. Hun var veldig glad, men også sjokkert. Hun hade vært med Herren og hade fått en mulighet til å vitne og preke om Ham i forskjellige sammenheng. Hun var på vei hjem og var så takknemlig til Herren. Da stoppet en fremmed dame henne, tok henne i hånden og sa at det lyste av henne og at det utgikk en enorm energi fra min venninne. Hun hade sett henne en gang før og opplevd det samme. Min venninne hadde ikke sagt et ord, men var bare ute og gikk. I dette tilfelle kan en trygt si at Jesus ble synlig. Vi har et ordspråk som sier at det som hjertet er fullt av, kommer ut av munnen, men det som hennes hjerte var fullt av, ble synlig i min venninne. Jeg ble litt misunnelig da jeg også vil være så full av Jesus at Han synes. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å være med Ham.

Det står skrevet at vi skal kjenne hverandre etter Ånden. Det betyr at vi kristne skal kjenne hverandre utfra den Ånd som bor og er virksom i oss. Når jeg er ute og reiser, opplever jeg dette ganske ofte. Jeg kan møte en kristen fra et annet land. Likevel virker det som vi har kjent hverandre i mange år. Det blir en samtale fra hjerte til hjerte. Vi hopper over alle overfladiske fraser og snakker om det som betyr mest for oss, nemlig Jesus og alt som har med Hans rike å gjøre. Det er ikke alle som har Jesus som sin første prioritet og da blir det ikke det som bringer oss sammen og kontakten blir mere overfladisk.

Det står i Nehemia 8:10 at gleden i Herren er vår styrke. Jeg tror også at glede synes og ikke bare er til for en selv. Du ser på en person om det er forelsket og en ser på en person om det er glad av andre grunner. Selvfølgelig er det lov å være lei seg når en har opplevd noe trist og jeg tror til og med at vi skal kunne si det om noen spør om hvordan vi har det. Jeg har vært i sammenheng der jeg har sett mennesker som sliter, men som kommer med en religiøs frase om seier så snart en spør om hvordan det står til. Likevel tror jeg at vi kristne som er Guds barn og tilhører en som har skapt Himmel og jord og har fått en bror som har tatt all vår synd, generelt skulle kunne være glad og takknemlig. Jesus gikk i døden for vår skyld og det står skrevet i Jesaja 54:4+5 at Han tok vår sykdom. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred. Jeg tror gleden kommer når vi forstår hva Jesus har gjort for oss og vi vandrer i takknemlighet over det. Jeg skriver om ekte glede. Jeg har vært på møter der en bruker masse ytre faktorer for å piske opp en stemning og folk roper og skriker og det ligger i luften at en enten bør hoppe og danse eller le høyt. Noen ganger kan det være naturlig, men jeg snakker om en indre glede som bunner i takknemlighet til Jesus som har gitt oss et evig håp.

Det står skrevet i Galaterbrevet 5:22 at Åndens frukt blant annet er fred og i Filipperbrevet 4:7 står det at Guds fred som overgår all forstand skal bevare våre hjerter og tanker i Kristus. Det skjer noe positivt med meg når jeg er sammen med mennesker som har en indre fred og harmoni. Det smitter over på meg. Jeg vil også ha denne freden. Stress, angst og bekymring er jo det motsatte. Det smitter over på andre som  en virus. Jesus var ikke stresset. Han var jo trygg på Sin Far og brukte mye tid sammen med Ham. Fred henger sammen med tro. Er du trygg i Gud, så ser folk fred i deg. Jeg hørte om en tante av meg som døde når jeg var barn. Alle som kom inn i rommet der på sykehuset, kom ut derfra etter å ha hatt etmøte med Jesus. Min tante var så trygg i Herren at hun lyste av Ham og hun oppmuntret alle som kom inn i rommet selv om hun var døende. Hun visste Hvem hun trodde på og hun visste hvor hun skulle.

Hebreerbrevet 12:15 advarer oss mot å la en bitter rot vokse opp. Det står i setningen før at det kan skje dersom vi kommer bort fra Guds nåde. Bitterhet smitter. Jeg liker ikke å omgås bitre og negative mennesker. Det stjeler energien fra meg og jeg selv står i fare for å miste freden og gleden i Herren. Vi har liv og død i vår tunge og dersom vi snakker negativt, så sprer vi død. Selvsagt er det ganger som vi må dele noe negativt enten for å få hjelp eller for at det skal bes for, men sladder er synd.

I Hebreerbrevet 12:14 står det at vi skal jage etter fred med alle mennesker og etter hellighet; uten den skal ingen se Herren, står det. Hvis du er en kristen, så er du en Jesu ambassadør til de rundt deg. Jesus er jo i Himmelen. Folk ser deg og ikke Ham. Om du da sitter på jobben og forteller grove vitser og flørter med de ansatte for å bli populær, gir du et feil bilde av Kristus. Han er ren og rettferdig. Jeg jobbet på en institusjon der det ofte ble fortalt grove vitser og jeg satt sammen med mange pasienter som var sårbare. En dag var det en av dem som sa: «Dette liker ikke Else for hun ler ikke.» Vi blir lest som et åpent brev og kanskje følger andre mere med reaksjonene til oss som tilhører Kristus enn andre. Hva leser de?

BLI ET LESEVERDIG BREV!

Mor Else