HVA OG HVEM SER ANDRE I MEG?

Del 1

 

Jeg har blitt veldig bevisst på at Jesus bor i meg. Han flyttet jo inn den dagen jeg tok imot Ham som Herre og Frelser. Han ga med en helt ny natur og jeg ble født på ny som vi sier. Jeg fikk jo ingen ny kropp eller ny sjel, men min ånd ble fornyet og der kan jeg si at «jeg er ren og rettferdig, himmelen verdig.» Det står i flere av brevene til Paulus at vi skal vandre i Ånden. Vi skal altså identifisere oss med det som er av Gud i oss og jeg tror at det bør bli vår identitet, ikke våre feil og mangler.

Mitt spørsmål til meg selv og dere blir derfor: Kan folk se Ham? Når du og jeg går på butikken for å handle, sier de andre kundene til hverandre: «Se der går en Jesus person». Jeg snakker ikke om et falskt ytre religiøst smil eller maske. De fleste gjennomskuer nemlig det. Jeg husker en predikant som alltid smilte, men folk ble irritert da de ikke opplevde det som ekte. Nå skal det også sies at den ekte Jesus vil ikke alltid være populær heller. Det står jo at Han skal være en vellukt for dem som blir frelst og for dem som går fortapt blir det en dødens duft. (2.Kor.2:15) Noen av dere vil nå spørre om hvordan andre skal se Jesus i oss og det er et godt spørsmål. Jeg har ikke alle svarene, men noen.

Jeg tror Jesus er vennlig og kjærlighetsfull. Han trenger seg ikke foran andre og det står at et av Åndens frukter er tålmodighet. Den blir jeg prøvet på. Hvis vi går rundt med et surt fjes og ser ut som hele verdens bekymringer har blitt lagt på oss, da lyser vi ikke av Jesus. Han så på seg selv som en tjener og Han tenkte ikke hele tiden på hva som var best for seg selv. Jesus så de rundt seg. Jeg tror også at vi skal se mennesker rundt oss. Hvilke behov har de? Ser du en nabo som ikke har bil og derfor trenger skyss for å komme hjem? Kanskje er du sterk og kan bære noe for en som trenger det eller er det noen som mangler noen kroner for å kunne betale varene i kassen?

Hva gjør vi når vi hører noen skrike om hjelp? Vi skal nok spørre Herren om hvor aktivt vi skal gå inn da mange bærer kniv eller annet våpen, men bli ikke likegyldig. Hvis Herren leder deg til å stoppe en kamp, så vil Han beskytte deg. Jeg hørte nettopp om en kvinne som gjorde det. Vi kan i Ånden stoppe djevelen ved å ta autoritet i Jesu navn og andre ganger skal vi ringe politi, men bli ikke likegyldig. Bibelen har en historie om den barmhjertige Samaritan og Jesus selv reddet en kvinne fra å bli stenet. Riktignok hadde hun syndet, men Han lurte på om de andre var syndfri? Det var de jo ikke.

Noen mennesker har lett for å komme i kontakt med andre og de kan snakke om Jesus på en naturlig måte, også til fremmede. Andre går på gater og i kjøpesentra for å be for syke og mange blir helbredet. Dette er en måte å vise omsorg på, men det er også en måte som åpner opp for å snakke om Jesus. Når vi tar kontakt med mennesker, skal alltid vise dem kjærlighet og respekt. Jeg tror at vi skal unngå diskusjoner så langt som mulig. Vi behøver ikke kompromisse, men si at dette er det jeg mener og dette er hva Bibelen sier, men jeg skjønner at du ser annerledes på det. Vi skal ikke tvinge noen til tro. Det er Den Hellige Ånd som overbeviser om synd og nåde.

Det er mange mennesker som dessverre ikke kommer til Himmelen på grunn av deg og meg. Jeg vet ikke hvor mange mennesker jeg har snakket med som sier at de ikke vil bli frelst på grunn av manglende visdom hos en kristen. Mange ufrelste sitter med store sår fra barndommen på grunn av å bli slått eller straffet feilaktig i Jesu navn. Jeg snakker ikke om en rettferdig konsekvens av en ulydig handling, men helt urimelig straff.

Noen kristne er så religiøse og harde at de skyver mennesker fra seg. Det var disse Jesus hadde mest problemer med og en religiøs person lyser ikke av Jesus, men av bud og regler. En kan nesten se en pekefinger som står der og peker på alt du skal gjøre og alt du ikke skal gjøre. Andre sier at de ikke vil bli en kristen for det virker så kjedelig. Jesus er den mest spennende person som har levd. Han er ikke kjedelig og det er ikke kjedelig å være kristen, men spennende. Et liv full av overraskelser.

Jeg vil fortsette på dette temaet, men i mellomtiden kan du tenke på hvordan du kan vise fram Jesus for dem du møter og omgås med.

Vi har et ordspråk som sier: Smil til verden, så vil verden smile til deg. Vi kan jo begynne med et ekte Jesus smil til oppmuntring og trøst.

JESUS SMILER TIL DEG!

Mor Else