HVA HAR VI KRISTNE GJORT MED BEGREPET SYND? Del 2

HVA HAR VI KRISTNE GJORT MED BEGREPET SYND?

Del 2

Jeg startet forrige gang med å skrive om religiøsitet. Jeg nevnte en del ting som ble betraktet som synd, men mye av dette er menneskebud. Denne gangen vil jeg skrive om synd og verdslighet som aksepteres av mange kristne. En del kirker tillater til og med yoga i sine kirker. Det blir sagt at yoga er gymnastikk og det hjelper en å slappe av. Det første er løgn, men en kan nok slappe av noe. Jeg har vært mye i India og yoga er en del av Hinduismen. De ulike bevegelsene er bevegelser som er rettet som en tilbedelse til ulike guder. Du tilber kanskje ikke andre guder selv, men du blir en del av noe som har en Hinduistisk rot. Er roten feil, så blir hele treet feil. Det er derfor viktig å finne ut hva som er roten til det en holder på meg. Jeg synes at jeg slapper bedre av når jeg holder på med yoga. Da må det vel være bra? Det går faktisk an å lære seg å slappe av uten yoga. Noen tror det er yoga om en legger seg på ryggen og puster dypt. Det er det ikke. Å puste med maven er guddommelig. Jeg har flere ganger hjulpet mennesker med panikk-angst. Jeg har bedt dem om å legge seg på ryggen og holdt en hånd på maven og kjenne etter at pusten når helt ned til maven. For det første så konsentrerer de seg om noe annet enn angsten. Dessuten er det bra å få nok oksygen til hjernen og resten av kroppen. Herren sier at vi ikke skal ha andre guder enn Ham. Derfor er yoga synd.

I Bibelen står det at Gud har skapt oss til mann og kvinne. Det står at et ekteskap skal være mellom en mann og en kvinne. I sluttet av Romerne 1 står det om seksuelle synder og homofili er nevnt som en reell synd. I en del land får en ikke lese dette skriftstedet uten å bli kastet i fengsel. I mange land vier en homofili og lesbiske og Guds Ord mister sin kraft. Her er et eksempel på at en aktivt går imot Guds Ord og gjør noe som Bibelen sier er synd. Det er dessverre kristne som har mobbet homofili og ikke behandlet dem med respekt og dette er jeg selvfølgelig helt imot. Jesus elsket synderen, men ikke synden.

I Apostelgjerningene 5 står det om Ananias og Saffira. De skulle gi til menigheten. Det som var problemet var at de løy om summen og holdt noen penger tilbake for seg selv. De hadde nemlig solgt land. De løy ikke bare for mennesker, men for Den Hellige Ånd. Det førte til at begge døde før gudstjenesten var over. Jeg vet om at det er veldig mye uærlighet når det gjelder penger i menigheten. Min datter er revisor og hun gråt når hun var på møter. Der så hun klienter som sto på søndag med løftede armer og priste Gud, men som på mandag ville at hun skulle skrive feile tall slik at de fikk mindre skatt. En del kristne prøvde virkelig å presse henne. Hun er en veldig ærlig person og de lykkes ikke å få henne til å lyve. Jeg tror at mange ville dø i menigheter dersom Den Hellige Ånd skulle komme over menigheter. Folk roper om mere av Gud, men dersom en fikk mere av Gud, ville ikke synden kunne få fotfeste på samme måte. Jeg vet om pastorer som kaller det for hvite løgner når de klusser med selvangivelsen. Jeg vet om en pastor som lurte kunden for 7000 kroner når han solgte sitt hus. Det verste var at han sa at det var normalt. Jeg vet ikke hvorfor Ananias og Saffira døde og ikke denne pastoren. Jeg tror at Ananias og Saffira er nevnt i Bibelen for å vise oss at Gud vil vi skal være ærlige når det gjelder vår økonomi.

                           Korrupsjon hører ikke hjemme i Kristi Kropp.

Jeg nevnte tidligere at Bibelen sier at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne og nå vil jeg snakke om at Gud vil at vi skal gifte oss. Det er ganske mange menigheter der det finnes samboende. Det er så mye mer forpliktende å gifte seg. Er det ikke bedre at vi flytter sammen for å se hvordan det går? Dette er ikke Bibelsk og skulle derfor ikke være akseptert av pastorer heller. Jeg har hørt om flere som selv har opplevd det som synd og giftet seg ganske snart etter de ble frelst. Det står jo skrevet i Johannes 16:8 at Den Hellige Ånd skal overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Dette er Den Hellige Ånds oppgave. Jeg er derfor overrasket over det faktum at mange kristne lever i synd. En del vet ikke klart hva som er synd. Jeg vet ikke hvor mange som jeg befridd fra pornografi. En del glemmer at Herren ser dem selv om deres fru og barn ikke ser dem. Nyfrelste trenger undervisning om at de ikke skal fortsette å ha sex på første date. Sex hører ekteskapet til.

Les gjerne 1.Korinterbrevet det 5. og 6. kapittel. Her advarer Paulus mot spesifikke synder. En liten surdeig gjennomsyrer hele menigheten. Derfor er det ikke kjærlig om pastoren eller andre åndelige ledere aksepterer synd i menigheten. En pastor skal ha omsorg for fårene sine og da må han snakke om det som er skadelig. Jeg så i dag et bilde av Jesus med utstrakte armer. Han sto ikke der med en pekefinger. Jesus vil at vi skal komme nærmere til Ham og i tillit til Ham. Han vil jo hjelpe oss til å bli mer lik Ham.

Jeg startet forrige gang med å skrive om religiøsitet. I det begrepet ligger mange menneske bud. I dag nevner jeg noen få ting som verden har brakt inn i menigheten.

Den største synden vi mennesker kan gjøre er å vende ryggen til Gud, si nei takk til Hans frelse.

NÅR DU SYNDER, GÅ TIL HAM SOM TILGIR DEG ALL DIN SYND!

Mor Else