HVA HAR VI KRISTNE GJORT MED BEKREPET SYND?

 

HVA HAR VI KRISTNE GJORT MED BEGREPET SYND?

Del 1

Mange setter likhetstegn mellom ordet synd og religiøsitet. Det finnes sekter og kretser innenfor kristenheten der en snakker veldig mye om synd. I tillegg til det som Bibelen nevner som synd, så er det blitt laget mange menneskebud. Det har blitt satt opp regler for hva en skal kle seg i og om håret skal være langt eller kort. Får en lov til å bruke sminke eller er det synd? Kanskje skal en heller ikke bruke smykker, i hvert fall ikke dyre eller store. I enkelte sammenheng er radio og TV synd. Før i tiden kunne en hverken sy eller strikke på søndagen. Jødene kan ikke gjøre noe under Sabbaten. I Israel har de egne heiser for jødene slik at de skal slippe å trykke på en knapp under Sabbaten. Å spille kort eller gå på kino kom for mange i kategorien synd. Jeg kunne skrive side opp og side ned om alt som for noen er en synd. For noen blir disse menneskebudene mere viktig enn det som Bibelen beskriver som synd. Mange mennesker har tatt avstand fra Gud og Bibelen på grunn av religiøsitet. Det er veldig tragisk.

Gud er ikke religiøs!

Jeg hadde vokst opp med mye religiøsitet og etter jeg hadde levd i fem år med et ben i verden og et ben med Gud, hadde jeg som vel voksen et veldig behov for å høre forkynnelse om en god Gud. Mitt bilde av Gud var forvrengt og jeg så på Ham som en streng dommer som var opptatt av å finne feil hos meg hele tiden. Når Han fant det, ville Han straffe meg. En gang da jeg var riktig sint på Gud, gikk jeg rundt og nesten forventet at det skulle komme en stor stein på hodet mitt. Når det ikke skjedde, fikk jeg en åpenbarelse på at Gud elsket meg og ville at jeg skulle ha det godt. Mitt sinne var rettet mot feil person. Det var djevelen jeg skulle ha vært sint på, men det forsto jeg ikke da.

Herren sa til meg en gang at Han hadde sorg over alle dem som ikke turte å komme til Ham for å få hjelp og trøst. De kom ikke på grunn av feile bilder som hadde skapt frykt. Hvilke bilde maler du og jeg av Gud? Ikke-troende leser deg og meg. Vi kan enten gi inntrykk av å gå med en pekefinger for hele tiden finne noe som er galt eller vi kan gå i den andre grøften og si at alt er tillatt så lenge det kjennes rett ut for deg og det ikke skader noen andre. Gud er kjærlig og Han dømmer ingen vil noen si. Jeg kjenner flere som sier at de ber til Gud, men de nekter for at Jesus er den eneste veien til Gud. Hva skal vi tro?

For meg er Bibelen Guds Ord og jeg vil gå til Bibelen for å finne svaret. Jeg kan ikke leve etter mine følelser, men etter Ordet.

I Johannes 14:6 står det at Jesus er veien, sannheten og livet og at ingen kan komme til Faderen uten gjennom Ham.

Jeg vil føre oss tilbake til Adam og Eva og det som skjedde i Edens hage. Alt var i begynnelsen perfekt og de hadde en nære relasjon med Gud. Synds-begrepet fantes ikke, men en dag ble Eva fristet av slangen til å ete av den frukten som Gud hadde nektet dem å spise. Hun ble ulydig og lot seg friste og fristet senere sin mann til å gjøre det samme. Ulydighet brakte synden inn i verden. I 1. Samuels bok 15:22 står det at lydighet er bedre enn offer. I Gamle Testamentet leser en om hvordan en skulle ofre for sine synder. Det var ulike ofringer. Likevel står det at lydighet er bedre enn offer. Fra den dagen Eva og Adam syndet, så var veien inn til Faderen stengt. Den ble først åpnet gjennom Jesus. Det er derfor Jesus er veien inn til Faderen. Jesus ble det perfekte offer lammet.

Du kan gå med meg til Jesaja 53:4+5. Jesus tok våre smerter og Han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder og straffen lå på Ham så vi skulle få fred. Han tok våre sykdommer og ved Hans sår ble vi helbredet.

Det var dette Jesus gjorde på Korset. Likevel vet vi at vi mennesker synder og vi blir syke. Vi kan ikke synde i vår ånd, men i vår sjel og kropp. Løsningen ligger likevel i det Jesus allerede har gjort.

Hva skal vi gjøre med synden? Det står i 1.Johannes 1:9 at om vi synder, så skal vi bekjenne våre synder og da er Han trofast og rettferdig og tilgir oss våre synder. Han vil også rense oss for all urettferdighet. En del menigheter underviser at det ikke er nødvendig å bekjenne synd siden Jesus allerede har tatt den på Korset. Da tar de bort 1.Johannes 1:9. Alt er nåde sies det i disse menighetene. Noen av disse menighetene vil nok være en motvekt mot religiøsitet, men Bibelen advarer oss fra å ta bort deler av Bibelen. Når en slutter å bekjenne synd, har jeg sett at mange åpner opp for verden og en begynner å leve mer og mer på verdens vis. Alt er jo klart og derfor kan en gjøre omtrent hva en ønsker og lyster. Jeg sier ikke at alle som får denne undervisningen lever slik, men mange. Jeg har sett det på nært hold. Neste gang vil jeg skrive mer om synd, spesielt blant de troende. De ute i verden synder jo ved å avvise Jesus som sin Frelser. De ser kanskje ikke behovet for Ham.

Jesus ville ikke at en kvinne som var grepet i hor skulle stenes. Han fordømte henne ikke, men sa: SYND IKKE MER!

Mor Else