BARMHJERTIGHET

BARMHJERTIGHET

 

Forrige gang skrev jeg om synd. Ordet synd vekker en negativ følelse, men når en snakker om barmhjertighet så blir en varm om hjertet og en blir glad. Hadde vi hatt mer barmhjertighet i verden, så hadde denne verden sett helt annerledes ut. Vi hadde ikke hatt alle de fryktelige krigene og mennesker ville ha blitt behandlet på et helt annet sett.

Når jeg tenker på barmhjertighet, tenker jeg på noen som er snille, noen som gjør noe godt for andre. Jeg synes ordet godhet hører sammen med ordet barmhjertighet. Andre ord er nåde, raushet og miskunnhet. En person som er barmhjertig, er ofte en person som elsker. Jeg tror det er vanskelig for ikke å si umulig å vise barmhjertighet uten å elske.

Når en er barmhjertig, så gjør en kanskje noe for en annen som den ikke fortjener, men en gjør det for å vise barmhjertighet. Vi kan tenke på en rettsak. Anklageren kommer med en lang liste av anklager og grunner for at en person skal straffes og han er ofte ganske streng. Derimot kommer forsvareren med mange grunner for at personen skal få så mild straff som mulig. Har vi å gjøre med en streng eller barmhjertig dommer? Om dommeren er barmhjertig, så tenker han på hvordan en straff virker inn på personen? Har personen selv blitt behandlet urettferdig? Hvordan var hans eller hennes barndom? Dommeren vil ikke overse det personen har gjort, men han vil hjelpe personen til et bedre liv. Han gjør en helhets vurdering og personen får mildeste straff for det han eller hun hadde gjort dersom dommeren er barmhjertig. Jeg vet om nyfrelste personer som har stjålet eller løyet i sitt gamle liv. Når de ble frelste, så de at det de hadde gjort hadde vært feil. De ville gjøre opp og bekjente det for den eller de som de hadde syndet mot. Ofte blir de møtt med barmhjertighet og de kan beholde det de hadde stjålet eller de blir fri fra skyld. Mange av disse historiene er fantastiske.

Vi kan gå tilbake til rettsalen. Djevelen er kalt brødrenes anklager. Han anklager oss, men Jesus er vår forsvarer. Han sier: « Jeg har betalt prisen. Den anklagede er fri. Jeg har tatt på Meg det han eller hun er anklaget for. Skyldbrevet er revet i stykker.»

I Lukas 10:25-38 leser vi om Den barmhjertige Samaritanen. En mann hadde blitt angrepet av røvere og han lå halvdød langs veien. Det gikk både en prest og en levitt forbi uten å hjelpe mannen. Den som hjalp ham var en reisende Samaritan. Når han så ham, fikk han inderlig medfølelse med ham og han gikk bort til ham og helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Han løftet mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge. Han pleiet ham og betalte penger til verten slik at mannen kunne fortsette å være der. Det sto at Samaritanen fikk medfølelse med mannen. Det står flere steder i Bibelen at Jesus fikk inderlig medfølelse. På engelsk står det «compassion» Om vi ikke har medfølelse med mennesker, så tror ikke jeg at vi skal be for dem. Når du ber for noen, tenk deg at det kan være din egen mor eller far, søster eller bror eller ditt eget barn.

Barmhjertighet handler.

Vi kan ikke hjelpe hele verden og nøden i verden er stor, men Herren vil vise deg hvordan du skal vise barmhjertighet. Vi kan alle velge å lukke øynene for mennesker i nød eller vi blir drevet av Guds kjærlighet og gjør noe. Spiller det noen rolle for deg om mennesker kommer til Jesus eller om de går fortapt? Om det ikke spiller noen rolle, så vitner du ikke eller forteller noen om hva Jesus har gjort for deg og mange andre. Barmhjertigheten driver deg til å dele med deg av det du har. Du skal ikke holde Jesus for deg selv. Han er det beste du har. Du skal også dele med deg av de åndelige gavene du har og det økonomiske overskuddet. Kanskje har du ekstra tid som du ikke vet hvordan du skal bruke. I Matteus 25 leser vi om mennesker som matet de sultne, De tok seg av fremmede og kledde de som ikke hadde klær. De besøkte syke og gikk til dem i fengslene. Jesus sier i vers 40: «Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot Meg.» Du kan kanskje ikke gjøre alle disse tingene, men spør Herren om å gi deg barmhjertighet for noe eller noen som du kan hjelpe. Alle kan hjelpe noen.

Å vise barmhjertighet er det motsatte av egoisme. Når en er egoistisk, så tenker en hele tiden på seg selv. Jeg har noen ganger møtt mennesker som hele tiden tenker bare på andre og glemmer seg selv. Det står skrevet at vi skal elske andre som oss selv. Noen ganger trenger vi å vise barmhjertighet mot oss selv.

Jeg tror at barmhjertighet er en del av Guds natur og det er derfor en del av vår nye natur. Det skulle være en livsstil å vise barmhjertighet. Vi må ikke bli som strutsen og gjemme hodet i sanden.

Noen ganger vil folk utnytte meg på feilaktig måte og det er ikke barmhjertig å tillate mennesker å bli som parasitter. Noen ganger er det barmhjertig å si nei.

LA HERREN FÅ GI AV SIN BARMHJERTIGHET TIL DEG SÅ DU KAN GI DEN TIL ANDRE.

Mor Else