ENDETID.

ENDETID.

Bibelen sier klart at vi ikke skal vite eksakt når Jesus kommer tilbake. Derfor skal du ikke ta imot det som en sann profeti om noen kommer og sier at de vet akkurat når Jesus kommer tilbake. En profetinne jeg kjente var helt sikker på at hun ikke skulle dø før Jesus kom tilbake. Hun har vært død i flere år nå. Vi skal være forsiktig med å profetere tider og stunder, men vi kan likevel ikke nekte for at det skjer mye nå som minner om Bibelens profetier om de siste tider.

Hvordan forholder vi oss til krig og trussel om krig? Det er to ytterpunkter. Den ene er at vi blir som en struts. Vi gjemmer hodet vårt i sanden og vi vil ikke verken høre eller snakke om det. Noen kommer til meg og skryter av at de aldri hører på nyheter eller leser noen avis. Vi har vårt fokus på Jesus, sier de. Den andre ytterligheten er de som skal ha med seg alle nyheter og som ofte går i frykt for at det skal skje noe forferdelig. Innen denne gruppen finnes også dem som forbereder seg for vanskelige tider. De har alltid vann tilgjengelig, kjøper medisiner som demper virkningen av atomkrig. De har holdbar mat hjemme og en del dyrker ting selv. En del bygger også opp et nettverk der en kan hjelpe hverandre under en krig eller en katastrofe. Jeg er imponert over Ukrainerne som hjelper hverandre på en fabelaktig måte. Mange er villige til å dø for å kunne redde noen andre.

Jeg selv befinner meg midt i mellom disse to ytterpunktene av å være en struts og en som må ha med seg alt som skjer. Jeg hører noe på nyheter, men jeg vil gjerne vite hvor nyhetene kommer fra. Jeg vil ha noe hjemme så jeg ikke blir helt fortvilet om strømmen skulle gå eller det ikke er mulig å kjøpe alle varer på butikken. Jeg stoler mest på Herren og tror at Han vil advare og forberede meg til hva jeg skal gjøre både for å kunne forberede meg og når og om det blir en krise. Jeg har vært i farlige situasjoner både i India, Ukraina og andre steder i verden, men jeg har ikke vært redd. GUD ER MED MEG og Han har alltid ledet meg og funnet løsninger i farlige situasjoner.

Matteus 24 beskriver mye av det som kommer til å skje før den store trengselen. Det skal bli kriger og rykter om krig. I det forrige århundret hadde vi to verdenskriger og nå er mange redde for at den tredje kan begynne. Det foregår borge-kriger og invasjoner av land. Russland har invadert Ukraina og nesten hele verden har engasjert seg i den krigen. Det står om jordskjelv og det har vært veldig mange dramatiske jordskjelv gjennom årene. Noen jordskjelv har drept mange tusen mennesker og mange har mistet sine hjem. Det skrives også om hungersnød. Krig, jordskjelv og hungersnød er bare begynnelsen på fødselsveene sier Bibelen.

Matteus 24 taler også at det blir en stor forførelse. Mange skal si at de er Messias eller at de taler i Hans navn uten å være det og uten å tale i Guds ande, men en annen ande. Bibelen taler også om forfølgelse. Allerede når jeg var liten hørte jeg om forfølgelse i Kina og siden da har jeg hørt om forfølelse av kristne mange steder i verden. Selv her i Sverige kan en komme i fengsel for å lese visse deler av Skriften som handler om homofili. Jordmødre mister jobben når de ikke vil utføre abort eller lærere mister jobben når de nekter å kalle en jente for intetkjønn. Andre steder i verden kan forfølgelsen være enda mer dramatisk. Det står at kjærligheten skal bli kald hos de fleste og det synes jeg virkelig at vi er vitne til, ja, selv blant de kristne. Enden kommer ikke før evangeliet om riket har blitt forkynt i hele verden. I dag kan en se forkynnelse på TV og på nettet og det betyr at alle skal kunne høre om Jesus mye raskere enn før i tiden da en måtte reise til ulike plasser og misjonærene bodde der resten av sitt liv. Det finnes fortsatt plasser som ikke har hørt evangeliet om Jesus Kristus.

Matteus 24:42 sier: » Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer, Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt. For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.» Det står i samme kapittel at vi skal leve normalt, men vi skal være klare når Brudgommen kommer. I kapittel 25 står det en liknelse om brudepiker, 5 var rede og hadde olje på lampen og 5 var det ikke. Jeg så en film om dette og hvordan døren ble stengt for de som ikke var rede. Jeg er heldigvis ikke den som skal avgjøre om hvem som er rede og hvem som ikke er rede, men jeg har en stor nød for at så mange som mulig skal være rede for det store bryllupet.

Alle kristne har fått det samme oppdraget. Det står i Matteus 28 og de siste versene at vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Vi skal døpe dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lære dem å holde alt det Jesus har befalt dem. Jesus har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende.

Jeg vet ikke helt hvor vi befinner oss i Endetiden, men at vi er der har jeg ingen tvil om. Vi må alle være forberedt til å møte Brudgommen. Når noen skal gifte seg, er de som oftest veldig opptatt av ham eller hun de skal gifte seg med. Hvor opptatt av Brudgommen er vi? Elsker vi Ham? Ønsker vi å være sammen med Ham? Snakker vi med Ham? Følger vi det Han har sagt i Sitt Ord. Vær og en av oss får svare på disse spørsmålene.

VÆR FORBEREDT!

Mor Else