GUD VIL AT VI SKAL HA DET BRA.

GUD VIL AT VI SKAL HA DET BRA.

 

Jeg vil begynne med Johannes, tredje brev og det andre verset. Johannes adresserer dette til Gaius som er kjent som en leder i menigheten. Han er en kjær venn til Johannes som var en av Jesu disipler. Han skriver så her: «Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.» Johannes fortsetter å rose Gaius for hvordan han lever sitt liv.

En del vil ikke bli kristne fordi de tror at det er fryktelig trist og kjedelig. De tror at livet da vil bestå av en lang rekke bud og regler og de tror ikke at de vil få det godt. FOR EN VRANGFORESTILLING. Enten har denne kommet fra feilaktig undervisning, demoniske tanker eller saker vi kristne har sagt eller gjort. Vi er jo det enda brevet som ikke troende kan lese utenom Bibelen.

Det siste verset i salme 23 lyder så her: «Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.» Jeg blir ofte påminnet om dette Ordet. En del ganger opplever jeg at det er jeg som ikke stanser lenge nok for å ta imot godheten og miskunnheten. Jeg tror heller ikke at vi forstår alle de gangene som Herren har beskyttet oss og hindret oss fra å ha en ulykke. Jeg tenker en del ganger på det når jeg er ute og kjører bil. I verset før i samme salme står det at Herren dekker bord for meg like foran mine fiender og Han salver mitt hode med olje, så mitt beger renner over.

                   Når Herren gir oss noe, så gir Han oss så det renner over.

Noen av dere vil protestere nå og si at det har dere ikke merket noe til. Dere synes at dere lever i fattigdom og mangler. For det første må vi ikke glemme at vi har en fiende og så har det en del med hva vi forventer oss og hva vi tror. Jeg har måttet bryte flere forbannelser over meg fra familien etter jeg ble frelst. Jesus brøt jo forbannelsene på Korset og har gitt meg autoritet til å stadfeste det Han allerede har brutt.

Hva mer gjorde Jesus på Korset? Jo, Han tok hele verdens synd på seg selv. Alt du og jeg og alle andre har gjort og kommer til å gjøre. Jeg tror ikke at vi forstår hvilken smerte Han led. Det er ufattelig. Synd skiller oss fra Gud og derfor ble Jesus hele verdens offerlam så vi kunne få samfunn med Gud igjen. Det ble brutt når Eva og Adam syndet. Hvilken glede å få komme nære Faderen igjen og oppleve Hans kjærlighet. Han elsker oss ubetinget og er vel den eneste som helt kan elske oss helt ubetinget.

                          Den som elsker deg, vil at du skal ha det bra.

Om Gud vil at vi skal ha det bra, så vil Han heller ikke at vi skal være syke. Selv det gjorde Jesus noe med på Korset. Han tok all sykdom på seg og i Hans sår har vi fått legedom. (Jesaja 53:5) Hvorfor blir vi da syke? Det er et godt spørsmål. For det første fins sykdom i denne vonde veden. Synd fins også i denne onde verden. Visse sykdommer går i slekten og andre kan vi ha påført oss gjennom feilaktig kosthold eller brist på å røre på seg. Synd åpner også opp for djevelens attakker om sykdom. Om du ikke kan tilgi, er det en annen åpning for sykdom. Mange ganger har vi ikke en forklaring. Vi blir bare smittet eller plutselig syk. Noen tror at Gud sender oss sykdom for å straffe oss, men det stemmer ikke. Da ville ikke Jesus ha båret det på Korset.

Vil Gud at vi skal være rike? Det står i Matteus 6 at vi ikke skal samle oss skatter på jorden, men i himmelen. Det står også i samme kapittel at vi ikke kan tjene både Gud og mammon og i Matteus 6:33 står det at vi først skal søke Guds rike, så skal vi få alt annet etterpå. Det står ikke et eneste sted at vi skal søke etter å være fattig eller at vi ikke skal ha penger, men det skrives klart at det må aldri bli vår første prioritet. En del mennesker arbeider og arbeider og det kan være angst for ikke å få nok penger som driver dem eller et ønske om å ha fint hus, dyre møbler og sporty bil.

                                           Hva er viktig for deg? 

Jeg har i India hørt latter til fattige barn og snakket med rike ulykkelige voksne.

Derimot tror jeg at Gud vil at vi skal ha kjærlighet til hverandre og Han vil at barn skal vokse opp i trygge familier. Jeg har flere ganger «hørt» Gud si at Han har lidd med barn som har hatt det vanskelig hjemme. Han har aldri ønsket dem noe annet enn at de skulle ha det bra, men Han kunne ikke tvinge foreldrene til å slutte med alkohol eller krangel eller noe annet som ble vanskelig. Gud går ikke over noens vilje. Derimot har jeg fått be med voksne til helbredelse og befrielse for traumatiske barndomsminner.

                       Gud vil at barn skal vokse opp i trygge familier.    

I Kristi kropp er det mye misunnelse og sladder og det har ingen ting med Gud å gjøre. Det kommer fra menneskets kjøtt og ofte ligger demoner bak. Gud vil at vi skal følge Ham og der Han går, er det kjærlighet og fred. Mange sier i dag at det er vanskelig å finne et åndelig hjem der en kan være trygg og kan trives. Det gir Herren sorg da Han vil at vi skal leve sammen i kjærlighet og harmoni. I tillegg til at vi kristne lider under det så hindrer det mennesker utenfra i å bli frelst.

LA OSS TA IMOT GUDS KJÆRLIGHET OG GI DEN VIDERE!

Mor Else