HAR DU EN GULLKALV OG HVA GJØR DU MED DEN?

 

Denne gangen begynner vi å lese i 2.Mosebok, kapittel 32. Overskriften på dette kapittelet heter: Gullkalven. Moses var på Sinai-fjellet og mottok de ti bud fra Herren og etter hvert fikk han mange instruksjoner om forskjellige offer og om hvordan tabernaklet skulle bygges og mange andre lover. Folket syntes at Moses ble borte for lenge og de ble utålmodige og samlet seg rundt broren Aron. Folket ville lage seg guder og de fikk Aron med på å lage en gullkalv. De samlet inn gull og smeltet det og meislet det til en gullkalv. Aron bygde et alter foran det og neste dag ofret folket brennoffer og fredsoffer. Folket satte seg ned for å ete og drikke og så sto de opp for å leke. (vers 6) Herren så alt dette og Han fortalte det til Moses og ba ham gå ned fra fjellet og til folket. Herren kalte folket for et stivnakket folk og Gud ville fortære dem. Da bad Moses om nåde for dem og Herren angret det Han hadde sagt om å fortære dem. Moses gikk ned fra fjellet. Han hadde med seg to tavler som var skrevet av Herren på begge sider. Da Moses kom ned, hørte han skrik og lyden av dans. Han så også gullkalven. Da ble Moses så opprørt at han knuste tavlene med budene ved foten av fjellet. Han tok deretter kalven de hadde laget og brente den og gjorde den til støv. Moses refset sin bror Aron. Det ble en straff og en renselse. Du kan selv lese hele kapittelet.

Du synes kanskje at overskriften er uforståelig siden du slettes ikke har laget noen gullkalv. La meg ta noen punkter fra denne historien. Gud hadde ført dem ut av Egypt og gitt dem manna hver dag i ørkenen. Herren hadde nøyaktig fortalt dem hva de skulle gjøre og hvordan de skulle tilbe Ham. De hadde sett og opplevd tegn og under. Moses var den Herren talte direkte med. Aron skulle passe på folket, men han ville tydelig være populær og gjorde som folket sa. Han lagde en avgud. Folket var stivnakket og tøylesløse og Aron var en dårlig leder. Aron hadde ingen respekt for Herren og ulydig mot sin bror og ledet folket ut i synd, en synd som fikk store konsekvenser.

Har du et kall på ditt liv? Har du fått høre fra Herren, men synes at det drøyer? Hva gjør du da? Tror du at du har hørt feil eller lager du deg en erstatning? Jeg ser mange rundt meg som sier at Herren har bedt dem gjøre ulike ting, men skjer det ikke relativt fort, så sier de at Herren har sagt noe annet og slik holder de på. Herren forandrer ikke mening, men vi gjør det og det blir derfor helt feil og si at Herren har sagt.

Jeg tror at gullkalven representerer noe som vi enten tilber eller noe som er mer viktig for oss enn Herren. Det er en avgud.

Bibelen er veldig radikal når den sier at vi skal forlate alt, selv våre nære om det er nødvendig. Jeg ser mennesker rundt meg som har fått mange profetier om å gå ut med det Gud har gitt dem, men de klarer ikke da de må være tilgjengelig for barn og barnebarn til enhver tid. Vi skal elske våre barn og barnebarn, men de må ikke komme foran det Gud har sagt. Jeg tror jo virkelig at vi skal ta vare på våre små barn, men jeg snakker nå om voksne barn. Jeg tror også at besteforeldre er viktige i et barns liv, men det må ikke komme foran det Gud har sagt. Har Gud sagt noe, så er det det som gjelder uansett. Vi skal spørre etter tid og sted, men ikke om vi skal gjøre det Han har sagt.

Jeg har nettopp opplevd en menighet som har fått store problem fordi mange menighetsmedlemmer har dyrket pastoren og selv om pastoren har skiftet mening om det meste han har forkynt før, så følger de pastoren. Han er i deres øyne ufeilbarlig. Da blir pastoren en gullkalv. Mange har kledd seg som ham, snakket som ham, bedt som ham og overtatt hans vaner så vel som uvaner. De har ikke gjort som Bibelen oppfordrer oss å gjøre, nemlig å granske Skriften. Hva sier Guds Ord. I dette spesielle tilfelle, gikk pastoren bort fra å si at Guds Ord er den høyeste autoritet.

Andre tilber helgener, ikoner, Maria statuer osv. Herren sier at vi skal ikke ha noen andre guder enn Ham. Johannes sier i 1.Johannes brev 5:21: « Hold dere borte fra avgudene». Gud kaller avguder for en vederstyggelighet. Vi skal ære Maria som Jesu mor og være glad for at hun tok på seg oppgaven å bære ham fram til fødselen. Han er jo den viktigste person som noen gang er blitt født, men å be til henne eller dyrke henne eller tro at hun åpenbarer seg etter sin død, er avguderi og spiritisme. Jeg vet at flere vil være uenig med meg, men Bibelen er så klar på at vi ikke skal tilbe noen annen enn Herren og Bibelen er min høyeste autoritet. Vi kan gå tilbake til 2.Mosebok 20:23 der det står at Herren talte til Moses og sa at de ikke skulle lage seg guder av verken gull eller sølv. I 1. Korinterbrevet 10 har jeg som overskrift fra vers 14-23: Avgudsdyrkelse. Paulus sier at vi må flykte fra avgudsdyrkelse da det er demoner vi dyrker hvis vi tilber avguder.

Mange tenker på andre religioner når vi snakker om avgudsdyrkelse, men hver og en av oss kan ha en gullkalv. Jeg nevnte barn og barnebarn. Andre setter venner foran Herren. De blir redde for å bruke Guds Ord og kompromisser med sannheten for å holde på vennskapet. Hvis dine venner ikke tåler at du sier hva Guds Ord sier, da er de ikke virkelige venner. Vi kan se forskjellig på en sak og det må et sant vennskap kunne tåle. Jeg snakker ikke om diskusjoner, men proklamasjon av sannheten som alltid bygger på Guds Ord.

I Matteus 6:24 leser vi at vi ikke kan tjene to herrer. Det står at vi ikke kan tjene God og mammon. Mange har tolket dette til at vi ikke skal ha mye penger, men det er ikke det det står. Guds rike trenger masse med penger for at Gud skal kunne utføre alt Han vil, men vi lever ikke for penger. Dessverre ser jeg at mennesker sliter seg ut for stadig å få mer. De drives enten av angst eller begjær, angst for ikke å få nok eller begjær etter mye. Noen kan ikke gi tiende fordi de har så mye annet de enten må ha eller må betale. Ting kan bli til en gullkalv. Det kan være møbler, klær eller biler. Andre må ha dyre hus og hytter. Ingen av disse tingene er galt i seg selv, men om Herren har bedt deg om å reise ut på misjon og du ikke kan fordi du sitter fast i ting, da blir det feil.

Det vi alle må akte oss mest for, er å la vår egen vilje komme foran Herrens. Stolthet kan absolutt være en gullkalv. Vi har kanskje gjort en feil som mange vet om, men vi vil ikke innrømme det og prøver å hvitvaske feilen for å ha en fin fasade. Da dyrker vi oss selv. Min fasade er viktigere enn å bekjenne synd. Synd skaper svarte flekker på fasaden, men vi ser ikke det. Jeg dyrker mitt eget selvbilde.

Andre vil ikke tilgi andre deres feil. Da dyrker vi vår egen rettferdighet og gjør oss til dommer over andre. Dessuten er vi ulydige mot Ordet. Les Matteus 18:21.

Noen har et avhengighets problem, for eksempel til alkohol, dop eller sex. Mange menn sitter i dag foran datoen og ser på pornografi. Det er ikke alle som dyrker avhengigheten da mange vil ha hjelp til å komme ut av det, men disse ting kan bli så viktige at de blir mer viktig enn Herren og da blir det som en gullkalv.

Dette er bare noen få eksempler på gullkalver. Hensikten er å få deg til å be og tenke over ditt liv og jeg oppfordrer deg til å bære ut gullkalven av ditt liv.

MOSES ØDELA GULLKALVEN OG DU KAN FÅ DEN HELLIGE ÅND TIL Å STÅ SAMMEN MED DEG OG ØDELEGGE GULLKALVEN I DITT LIV.

Mor Else