BYGG GUDS RIKE HER PÅ JORDEN – DEL 2.

BYGG GUDS RIKE HER PÅ JORDEN.

 

Del 2

 

Jeg avsluttet forrige skrivning med å snakke om relasjoner.

Guds rike bygger på relasjoner.

Den første relasjonen var mellom en mann og Gud og så ble det mellom en mann og en kvinne og deres relasjon til Gud. En intim relasjon mellom en mann og en kvinne leder til barn og foreldrenes relasjon til barna sine ble det neste. Det tok ikke lang tid før sjalusien krøp inn og Kain drepte sin bror Abel. Relasjoner mellom søsken kan være fantastiske, men også forårsake mye vondt.

                    Alle mennesker er et produkt av tidligere relasjoner.

Når jeg har samtaler i sjelesorg, så må jeg nesten alltid tilbake til et barns første relasjoner. Det kan være til foreldre eller søsken, lærere eller andre familiemedlemmer. Er en med i en menighet, kan det være til mennesker eller ledere der. Noen få problemer kommer av katastrofer av ulike slag, men de fleste har oppstått i en eller flere relasjoner. Bibelen er full av ord om hvordan vi skal være mot hverandre. Foreldre skal elske sine barn. Grensesetting er en del av kjærligheten. Barn trenger å vokse opp i trygge og harmoniske hjem der mor og far har det bra sammen. Barn er sensitive og de føler fort om noe er galt. Jeg anbefaler derfor foreldre til å være ærlige og åpne så langt det er mulig. La barna bli kjent med Jesus og la Han være en del av hverdagen ved måltider, i samtaler og ikke minst i bønn.

 Guds rike her på jorden starter først og fremst i hjemmet.

Paulus skriver i brevene om hvordan er menighets tjener skal være. Han skal holde seg til en kvinne. De skal være ærlige, ikke være henfallen til vin, de skal være redelige når det gjelder penger og de skal kunne styre sitt eget hjem. Mange pastorer har ikke fulgt denne veiledningen, men begynt utenfor hjemmet. Dette er ikke etter Guds vilje. Hvis vi ikke kan styre vårt eget hjem, hvordan kan vi da styre andres? Jeg har flere ganger sagt til pastorer som har problem at de må ta tid til å prioritere familien. Jeg tror vi først skal elske Herren, så oss selv og så vår partner. Deretter kommer våre barn og til sist menigheten og andre mennesker. En del flykter fra problemene hjemme og går ut og skal tjene andre. Djevelen kan til og med lure dem til å tro at det er gudommelig. Jeg tror at relasjoner bygger på åpenhet og tillit og det som forblir i mørket, gir åpninger for djevelen. Familien er den første menighet og skal være et eksempel på hvordan den store menigheten skal fungere. Djevelen vil ødelegge familier, men vi må ta tilbake det som djevelen har stjålet. Be for din egen familie. Be for medlemmene og gjør Jesus til Herre i familien. Brevene til Timoteus skriver mye om dette så vel som hvordan menighets medlemmer skal behandles. I alt som skrives, så dreier det seg om kjærlighet og respekt selv om det skulle være å irettesette. Kjærligheten er ikke grenseløs. Grenser skaper trygghet og er en nødvendighet i all bygging.

 

Hvordan bygger en et vanlig hus? En begynner med å rydde land, grave dypt og legge en grunnmur. Dess bedre grunnmuren er, dess støere står huset. Hva er en grunnmur i Guds rike?

Det står i Bibelen at vi skal bygge på apostlenes og profetenes lære. Efeserbrevet 2:20 sier at en bygger på apostlenes og profetenes grunnvoll. Jeg tror at Guds ord ligger til grunn for alt som bygges i Guds rike. Apostler og profeter må ha Ordet som sin egen grunnmur. Om en som kaller seg apostel eller profet underviser noe annet enn det som står i Guds Ord, da skal vi ikke ta imot deres lære. I en del menigheter var ikke apostler og profeter akseptert og da går disse menighetene imot Guds Ord. I dag kjennes det ut som både apostelen og ikke minst profeten blir gjenopprettet i Guds Menighet som består av alle de som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser. Jeg har fått være med på flere apostoliske og profetiske konferanser de siste årene.

Når vi snakker om et menneske, så sier vi at menneskets grunnmur består av arv og det de opplever de første årene av sitt liv. Jeg underviser ganske mye om arv og hvordan negativ arv kan brytes. Dette er en del av undervisningen om generasjons-forbannelser. Sykdommer, alkoholisme og annet misbruk kan gå i arv. Vi kan til og med fødes med demoner som går i slekten som har kommet gjennom moren eller faren. Jeg er veldig glad og takknemlig til Herren, at Han underviste meg om dette da mine døtre var små, slik at jeg kunne bryte den uheldige arven ettersom Herren åpenbarte den. (1.Pet.1:18) Det er faktisk en del av å bygge Guds rike å bli med av med dårlig arv eller bli befridd fra demonisk innflytelse. Dess renere vi er, dess mere kan Guds liv i oss få virke til vår egen og andres velsignelse. Om djevelen hadde fått det som han ville, så hadde han enten drept oss kristne eller så hadde han gjort oss syke både mentalt og fysisk. Han vet at dess sykere vi er, dess mindre kan vi virke i Guds rike. Jeg vet det finnes underbare både syke og handicappede mennesker som ber og gjør mye annet fantastisk i Guds rike, men de fleste blir reduserte. Jeg selv blir ganske opptatt av smerte når jeg har det. Den tar oppmerksomheten fra Herren. Det er ganske vanskelig å la være å gi den oppmerksomhet.

Jeg vet at jeg har skrevet mye om det som angår oss, sykdom, smerte, relasjoner, helbredelse og befrielse og det gjør jeg fordi det er vi skal bygge Guds rike her på jorden. Vi må istandsettes til å utføre verket.

Når grunnmuren i et hus er klart, hva skjer videre? Da bygges ikke toppetasjen, men første etasje. Før noe blir bygget, så har en planlagt hvordan huset skal se ut, hvor stort det skal være og hvordan de forskjellige rommene skal se ut og hvor de skal plasseres. Når en bygger Guds rike, så må en også ha en plan, en visjon og en må vite hvordan visjonen skal gjennomføres. Flere klager til meg over at de aldri føler at de får utrettet noe. Jeg må virkelig spørre dem om hvilke visjon de hadde og hvilke planer de hadde. Det står i Hosea 4:6 at Guds folk forgår i mangel på visjoner. Noen oversettelser sier at folket forgår i mangel på kunnskap. Å sette i gang prosjekter uten visjon og kunnskap leder til at prosjektet mislykkes. Det er ikke Guds feil.

Et vanlig hus bygges ut ifra arkitekt tegninger og beregninger, mens Guds hus bygger på Ordet og visjoner.

Når vi underviser i Ordet, så bygger vi Guds rike. Vi sprer kunnskap og jeg er blant annet kalt til å gi mennesker redskap til å bygge. Uten redskap kan ingen av oss bygge. For å bygge, må vi vite hva vi er kalt til å gjøre. Jeg ringer ikke til en urmaker når jeg trenger en snekker. I Kristi kropp er det mange som er forvirrete og de vet ikke hva Gud har kalt dem til. Da bør de søke Herren før de flyr omkring uten mål og mening.

En må være målrettet når en skal bygge Guds rike.

Hvordan kan vi nå et mål når vi ikke vet hvor vi skal?

Et hus bygges fra bunnen av, men jeg har hørt ganske mange unge menn som vil bli som Benny Hinn eller en annen kjent mann i Kristi Kropp. Dette var lenge før de hadde fått undervisning i Ordet og lært seg å bruke de nådegavene som Gud hadde gitt dem. De visste kanskje ikke at de hadde nådegaver en gang. For det første skal vi aldri søke om å være som en annen for Herren har skapt oss unike og for det andre så må vi begynne fra bunnen av.

Jeg fortsetter med samme tema neste gang. Inntil da:

 

LEGG GRUNNMUREN!

 

 

Mor Else