BYGG GUDS RIKE HER PÅ JORDEN – DEL 3

Guds-rike2-136x150BYGG GUDS RIKE HER PÅ JORDEN!

 

Del 3

 

Jeg avsluttet forrige gang med å oppfordre til å bygge en solid grunnmur. Den skulle bygges på Guds Ord og apostlenes og profetenes lære. Vi vet at hvis ikke grunnmuren er solid og tett, kan hele huset rase sammen. En del kristne og en del menigheter ser ut til å lykkes i Guds rike selv om fasaden skjuler både synd og løgn. Det siste er jo også synd. Bibelen sier: «Du skal ikke lyve.» En del har fått for seg at de ikke skal snakke om det negative hos verken seg selv eller i menigheten. Bibelen er klar på at vi ikke skal sladre eller komme med løse rykter. Baktalelse kommer i samme kategori.

Synd skal bekjennes!

1.Johannes brev 1:9 taler om dette. Når vi bekjenner, renser Herren oss. Det står ikke noe sted i Bibelen at vi ikke skal bekjenne våre synder. Det står at Jesus er verdens Frelser og Han har derfor gjort det mulig for alle mennesker å bekjenne sine synder og ta imot Ham. Når en kristen person ikke bekjenner sin synd, blir det liggende som sprekker i grunnmuren. Pastorer og ledere i menigheter og organisasjoner kan bli enige om ikke å fortelle menigheten og medlemmer om det gale de har gjort, (snakker ikke om individuell synd som ikke angår andre enn Gud) og dette blir som en sprekk som kan vokse seg større og større i grunnmuren. Hvor lenge Gud tillater dette, vet jeg ikke da det også står skrevet at Han ikke angrer på Sine gaver. (Rom.11:29) En liten ubekjent synd, kan åpne opp for fler og større både individuelt og kooperativt. En del kristne ledere bruker løgn for å dekke eller fremme seg selv. Andre lyver for å hjelpe Gud. Dette er jo en løgn som avler løgn. Noen snakker om hvite løgner og svarte løgner. Det finnes ikke hvite løgner.

All løgn er svart.

Evangelister er ofte beskyldt for å overdrive. Hvorfor gjør de det? De vil at folk skal beundre dem for antall mennesker eller for deres mirakler. De søker da å tilfredsstille sitt kjøtt. Det er synd.

Gud har gitt meg en gave til å prøve åndene. Denne gaven gjør at jeg ofte ser det som gjemmer seg bak en fin fasade. Det er faktisk ikke verken lett for meg eller populært hos andre. Gud må gi meg visdom til hva jeg skal gjøre med det jeg ser. Det er ikke alltid at jeg skal åpne munnen og avsløre det med en gang. Jeg ber Gud om at Han gir denne gaven til mange fler. Den trenges så sårt i disse dager da vi lever i endetiden og alt skakes.

 

Jeg har flere ganger skrevet at det er Gud som skal bygge Sitt rike. Det er så mye i dag som er bygd på mennesker. Mange tar posisjoner i Guds rike fordi en pastor eller en annen leder spør dem. Det står i min Bibel at vi er kalt allerede i vår mors mave. Gud hadde en plan for oss selv når vi ikke var født. Når noen spør deg om å ta en posisjon, vet du om dette er en del av Guds plan? Mange pastorer lar sine sønner overta deres posisjon. Er sønnene kalt av Gud? Kanskje er de det og da er det helt greit. Hvis ikke, må den avgående pastoren stole på at Gud har en annen og pastoren må klippe alle kontroll-bånd til menigheten. Hvis sønnen overtar, har han fremdeles litt kontroll over menigheten.

En pastor er ingen kontrollør, men en hyrde som elsker sine barn.

Det snakkes i dag om pyton slanger i Guds rike. En pyton slange kveler sakte, men sikkert. Mange pastorer kveler menighetsmedlemmenes kallelser og gaver istedenfor å fremelske dem. Det ligger da gjerne en pyton ånde bak eller kontrollånder som kan være heksekunst. Er du i en sammenheng der du får frihet til å bruke det Gud har gitt deg eller blir det satt lokk på deg? Undertrykkelse kan lede til frustrasjon og det kan igjen lede til bitterhet. Mitt råd er: Bytt

Jeg hørte nylig en pastor si at han hadde hatt hjerteinfarkt som han trodde skyldtes at han hadde blitt veldig lei seg for det som andre mennesker hadde sagt til og om han. Kona sa: «Hvis Gud har kalt deg og sagt hva du skal gjøre, hvorfor hører du på mennesker?» I denne tiden har vi ikke råd til å huse verken forkastelse eller menneskefrykt, men må søke Gudsfrykt. Jeg snakker om ting som ikke skal bo i verken vårt eget hus eller Guds hus. Hvis vi hele tiden søker aksept av mennesker, kommer vi ikke til å behage Gud. Hva behager Ham? Vår tro. (Heb.11:6) Vi er frelst av nåde, så det er heller ikke våre gjerninger. Vi må ha rett bilde av Gud for at vi skal ha gudsfrykt. Hvis vi tror at Han ikke vil oss vel, så er vi redd Ham på en feilaktig måte.

Gud er god og bare god.

Når en skal bygge noe, er det alltid en fordel å kjenne arkitekten. Når noe skal bygges i Guds rike, burde det være Gud som er arkitekten. Hvis Han ikke er det, bygger vi et menneskeverk og det blir ofte et makkverk.

Leser du målsetninger og visjoner for ulike menigheter? Det kan være ganske interessant. Hva blir det lagt vekt på. En del menigheter har mange programmer og mye går på å lokke folk til å komme dit. Tror du Jesus hadde reklame-kampanjer og store plakater for å fortelle at nå var Han i området? Nei, jeg tror at Han var seg selv og gjorde det Faderen viste Ham og det holdt. Folk flokket seg om Ham. Jeg kan nesten høre Den hellige Ånd si: «Må Jeg være med på dette også?» Jeg hørte nylig en pastor tale om Den Hellige Ånd. Problemet var det at han talte om Han uten at det var salvet av Den Hellige Ånd. Få av oss skjønte hvor han var på vei og flere sovnet. En må omgås og kjenne Den Hellige Ånd for å tale i Den hellige Ånd. Jeg dømmer ikke pastoren, men jeg ble bare lei meg.

Guds rike skal ikke bygges på superstjerner. Jeg skrev om dette for en tid tilbake. Guds rike skal bygges på alle dem som elsker Herren og er villige til å legge ned sitt eget byggverk for å bygge Hans. Jeg ser at en del gamle kirkeskiller blir revet ned og Gud setter mennesker til sammen på tvers av gamle skillelinjer. Han sender kristne fra alle kirkesamfunn ut på gaten og møter mennesker der de er. Noen ber for syke og andre vitner om Jesus gjennom ord og handling. Jeg hørte nylig om seks som ble frelst på et lite sted i Norge. Dette skjedde på gata. Disse skal følges opp. Det er viktig at nyfrelste ikke blir overlatt til seg selv, men blir ledet inn i en sammenheng der de kan mates og vises omsorg til både ånd, sjel og kropp. Dersom en skal ta med seg folk fra gata til menigheten, så må det være en viss toleranse for at menneskene både ser annerledes ut og oppfører seg annerledes. Helliggjørelse er en prosess.

 

Når en bygger et hus, er det viktig å ha rett materiale, men en må også tenke på hvem som skal bo i huset. En barnehage ser helt annerledes ut enn en kirke. Begge skal huse mennesker, men i helt ulike aldre og for helt ulike formål. Det er flott å gå inn i en katedral, men i dag tror jeg en bygger Gud hus mye mere praktisk og mye billigere. I den første menigheten samlet de seg i hjemmene og jeg tror at hjemmene blir mer og mer viktig i den tiden vi lever i nå. Familien er jo den første menigheten. Ser du på hjemmet ditt som en kirke? Jeg har en stue som ikke rommer masser av folk, men det er stadig noen der for å be. Spør Herren hvordan hjemmet ditt skal brukes? Jeg vet hvordan mitt skal brukes.

 

For at Guds rike skal bygges, må Den hellige Ånd få full frihet. Det blir ikke bra med ulike materialtyper, noe bygd på menneskekunnskap og litt på Den Hellige Ånd.

 

LEGG NED DITT EGET OG GI DEN HELLIGE ÅND FRIE HENDER TIL Å BYGGE!

 

 

Mor Else