BYGG GUDS RIKE PÅ JORDEN!

BYGG GUDS RIKE PÅ JORDEN!

 

Del 1

Guds rike

 

Hvorfor lever vi kristne her på jorden når det er så mye bedre å komme til himmelen? Paulus stilte seg også det spørsmålet, men han valgte å være her fordi han visst at han trengtes her. Hvordan ville verden se ut uten en eneste kristen? Da ville djevelen fått et fullstendig herredømme over denne jorden og jeg kan forsikre deg om at det ville være veldig mørkt her og jorden ville være full av ondskap.

Vi er kalt til å råde og regjere.

Når Gud skapte Adam og Eva så gav Han dem et oppdrag. Dessverre så førte de synd inn i menneskeheten, men oppdraget er det samme. Vi skal råde over jorden og vi skal være fruktbare.

Gud er liv og Han har gitt oss liv og vi har derfor livgivende sæd i oss.

Vi er skapt til både å ha fysiske barn og åndelige barn. Jeg har åndelige barn i mange land. Det betyr ikke at jeg har bedt med dem alle til frelse, men de som jeg ikke selv har bedt med til frelse, har jeg en rolle som mor. De deler sine liv med meg og jeg får lytte og være et redskap i Guds hånd til helbredelse og befrielse. Kallelsen min er å være mor og da får en både føde og oppdra.

 

Jeg kommer nettopp fra en apostolisk/profetisk konferanse i Roma og det ble snakket mye om å bygge Guds rike her på jorden. Vi ber jo i «Fader Vår» at Hans vilje skal skje og at Hans rike skal komme på jorden, så som i himmelen. Hvordan er det i himmelen? Jeg tror ikke helt vi kan forestille oss hvordan det er der. Der finnes det ingen synd. Det er ingen sykdom, ingen sorg og ingen tårer. Det er som å komme inn i et paradis som vi ikke helt kan forestille oss fordi vi er så preget av jordiske omstendigheter. Vi har aldri vært på et perfekt sted eller opplevd ubetinget kjærlighet. Gud gir oss ubetinget kjærlighet, men jeg tror at vi bare delvis kan ta imot den her på jorden. Vi er begrensete. Dess mer vi kan smake at Herren er god, dess mer kan vi formidle Hans godhet. Datteren min går på gater og i kjøpesentra og ber for mennesker som er syke og har smerter i sin kropp. Hun er nøye med å si at det er Herren som helbreder og flere sier at de vil bli kjent med Ham som gjør godt. De blir veldig forundret når smertene forsvinner. Dette skjer i ca. 70 prosent av tilfellene.

Det er Hans godhet som skal lede mennesker til omvendelse.

Verken Gud eller vi kan tvinge mennesker til å ta imot Jesus. Alle har en fri vilje, men når mennesker opplever at Han er god og vil dem vel, blir Gud attraktiv. Jeg vil ikke nærme meg et menneske jeg ikke vet om jeg kan stole på. Jeg vil heller ikke nærme meg en gud som jeg ikke helt og fullt kan stole på.

Når vi formidler Guds godhet, så bygger vi Guds rike her på jorden.

Hvem har innflytelse? Dem som sprer kjærlighet og dem som skaper en positiv forandring i et menneskes liv så vel som i en større gruppe og i en nasjon. Det er ikke alltid de som har en høy posisjon. Gjetergutten David var en enkel gutt som ingen trodde skulle vinne over Goliat, men han hadde tro på en som var større enn ham selv og når Gud er med oss, da kan allting skje. Goliat spottet Gud og David vant over ham på en overnaturlig måte med enkle våpen. Våre våpen er gudommelige og derfor har de makt til å utrette store ting. Mange kristne er late og lever et likegyldig liv. De lever etter slageren som sier: «Det som skjer, det skjer.» Mange ting skjer både med oss og andre fordi vi ikke har gjort det vi skulle ha gjort. Vi er kalt til å råde. Djevelen er en tyv og han lyver. Ofte tillater vi ham og stjele uten motstand og vi hører på hans løgner. Guds Ord sier at vi skal stå ham imot, faste i troen. (1. Peter 5:9) Bibelen sier i Jakob 4:7 at når vi står ham imot, så skal han fly fra oss. Vi har autoritet over djevelen i Jesu navn. Når Adam og Eva syndet, kom denne verden under djevelens makt, men det kom en annen Adam, Jesus Kristus, og Han har gitt oss rett til å ta tilbake det som har tilhørt djevelen. Han har gitt oss Sitt navn, Sitt blod og Sitt Ord.

Vi lever i en åndelig strid, men er med Ham som har seiret over det onde.

Skal vi bygge Hans rike her på jorden, må vi vite hvordan vi skal holde den onde borte fra Guds territorium og hvordan vi skal innta nye områder. Vi som er Hans barn hører til Hans territorium og alt som hører til oss. Han har satt oss i Sitt rike og vi har kommet inn under velsignelsen.

I himmelen er det ingen sykdom fordi det ikke er noen synd eller djevel der og siden vi skal bringe himmelen ned på jorden, kan vi be imot sykdom med stor frimodighet. Jesus har båret den og vi behøver ikke bære det som Han har båret. Legg hendene på de syke, og de skal bli friske», sier Markus 16. Jeg kjenner i min ånd at Herren vil overbevise oss at all sykdom kommer fra feil kilde og ikke har noe med Hans rike å gjøre. Jesus fjernet sykdommens makt på Golgata. Det er ingen fordømmelse for dem som er syke. De er høyt elsket av Herren, men Han vil at vi skal stå djevelen imot og ta opp kampen mot hans angrep på vår kropp og sjel. Vi må først se sannheten for å kunne ta opp kampen. Det er ikke galt å gå til leger. De vil jo hjelpe oss, men vi skal først gå til Legenes Lege. Det hender at en vanlig lege kommer med råd som strider med Ordet og Ånden og da må vi velge Legenes Lege. Ordet er som medisin og det skal tas regelmessig. Når du er syk eller har et problem, be om å få et Ord og bruk det som medisin. Tar du annen medisin, be over den, be om at tabletter ikke skal gi deg bivirkninger. Hva har dette å gjøre med å bygge Guds rike? Vi må først la Guds rike bli virksomt i våre egne liv før vi bygger utenfor oss selv. Når jeg skriver dette, kan jeg kjenne Guds nød for Sine barn. Han sier: Jeg elsker dere og Jeg vil formidle Min kunnskap slik at dere kan ta den til dere. Jeg vil at dere ser at jeg aldri har villet et eneste menneske noe ondt. Jeg hater sykdom og Jeg vil at du skal se på den som en fiende. Jeg lider når du lider og Jeg kommer til å formidle en sterkere kraft til helbredelse i de kommende dager. Du kan ikke helbrede noen, men Jeg kan og vil. Stol på Meg, og Jeg skal gjøre det, sier Herren.» Dette kom mens jeg skrev og vi kan alle ta det til oss og glede oss over det som kommer.

 

For å kunne bygge Guds rike, må vi bygge relasjoner. Ingen av oss kan gjøre alt selv. Hver og en av oss har sin lille plass i Guds rike. Vi må vite hva vi er utrustet og kalt til å gjøre, men vi lever ikke ensom på en øy. Vi henger sammen med resten av kroppen. Jeg har åndelige søsken over hele verden og jeg vet at jeg tilhører en stor familie. De fleste som blir frelst, kommer til Jesus som et resultat av at noen har snakket med dem om Ham. I mange tilfeller har det begynt med en vennskaps-relasjon. En har fått tillit til den personen som har vitnet om Ham og det har ført til at de selv vil bli kristne. Gud elsker og vi har den samme Jesus i oss som elsker menneskene. Vi må ikke bare se på mennesker som en målskive for evangelisasjon, men vi må møte dem med oppriktig kjærlighet.

I mange menigheter sitter vi søndag etter søndag og ser ryggen til dem som sitter foran. Kanskje snur vi og hilser på hverandre, men kanskje sitter vi bare der og stirrer rakt fram på ryggen foran. Den første menigheten i Bibelen møttes i hjemmene hver dag. Vi bygger ikke Guds rike ved å gå på møter. Vi bygger kanskje opp oss selv, men hva gjør vi med det vi har fått?

Jeg fortsetter på dette temaet neste gang. I mellomtiden:

 

HILS PÅ NOEN, BE DEM MED HJEM, RING PÅ HOS NABOEN. Kort sagt: BYGG RELASJONER!

 

Mor Else