ET NYTT OG SPENNENDE ÅR!

Jeg får hele tiden ordet spennende når det gjelder neste år. Jeg tror ikke at det blir et lett år, men jeg tror det blir veldig spennende. Jeg kommer ikke til å profetere om hvor det blir krig, jordskjelv eller andre katastrofer. For det første har jeg ikke åpenbaring på det så jeg kan ikke formidle noe jeg ikke vet. Dessuten tror jeg ikke vi først og fremst skal være opptatt med alt det negative som pågår i verden. Jeg sier ikke at vi skal være uvitende og lukke øynene, men vi skal være opptatt med det som er der oppe. Det står i Kolosserbrevet 3:2: Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Jeg har slitt med krystallsyken i det siste. Det gjør meg svimmel. Jeg må lære meg å fokusere. Jeg må bestemme meg for å feste blikket på et bestemt punkt. Det samme må vi gjøre i Ånden. Hvis vi snur hodet i alle mulige retninger, blir det kaos. Det gjør det også åndelig.

Hvem er vår Frelser og Redningsmann? Det er Jesus. Han bor i oss og vi sitter med Ham i det himmelske. Det siste forstår jeg ikke helt, men jeg vet at det er sånn. Vi må være trygge i Ham. Han er vår glede, Han er vår kraft. Vi må ikke tillate djevelen, omstendigheter eller mennesker å stjele vår glede. Da mister vi vår kraft. Jeg kan forsikre deg om at vi går inn i et år der du trenger både gleden og styrken.

Jeg tror det blir mørkere i verden, men at lyset som vi representerer kommer til å bli lysere. Nå må jeg dessverre si at det ikke kommer til å gjelde alle de som kaller seg kristne. Du kan selv lese 2. Timoteus 3 der Paulus skriver om hva som kommer til å skje i de siste tider. Vi er jo der nå tror jeg. Han skriver om alle de som elsker seg selv, er ulydige mot foreldre, er stolte, er utakknemlige og uten kjærlighet til det gode. Det står mye mer og dette er om de som kaller seg kristne. De har et ytre skinn av gudsfrykt, men de kommer aldri til sannhetens erkjennelse.

Hver og en av oss må søke Brudgommen mer enn noen sinne. Vi må gå til kilden som er Ordet. Selv om det blir mørkere rundt oss, så kommer ikke et av Guds løfter å forsvinne. Vi må holde fast på dem og meditere på dem. Herren har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende og jeg tror vi trenger Ham mer enn noen gang.

Jeg tror at det kommer til å bryte ut vekkelse mange steder. Jeg tror at det blir kortvarig, men det kommer. Jeg tror også at tegn og under kommer til å bli mere vanlig. Jeg vil selv bli helbredet, men jeg vil også bli bærere av mirakler. Akkurat nå søker jeg undervisning om dette og ser på videoer der mennesker blir helbredet i mengder. Ingen ting er umulig for Herren og ingen ting er umulig for den som tror.

Hvilke planer har du for neste år og hvilke planer tror du Herren har for deg? Ikke svar på dette før du har søkt Herren. Legg ned ditt eget og søk Ham som er svaret. Sett ikke opp urealistiske nyttårsløfter, men søk dem som Herren kan hjelpe deg til å gjennomføre.

Før du begynner å tenke på neste år, så er det ikke dumt å ta et tilbakeblikk på det året som har gått. Hva er du fornøyd med? Hva kunne du ha gjort annerledes? Gå ikke inn i anklagelser, men la det komme læring ut av dine feilsteg. Er det noen du skulle be om tilgivelse eller noen du skulle tilgi? Det er fint å begynne det nye året med blanke ark.

Jeg vil avslutte med å sitere Jesaja 41:10

Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg. Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd.

MED DISSE ORDENE VIL JEG ØNSKE DEG ET SPENNENDE 2018!

 

Mor Else

Jeg vil skrive kortere og bruke litt større bokstaver og kanskje kommer det noe litt oftere i 2018. Det blir da mere lese-vennlig og kanskje flere ønsker å lese.