INGEN TING KAN SKILLE OSS FRA GUDS KJÆRLIGHET.

 

Teksten er hentet fra Romerbrevet 8: 35 og ut kapittelet. «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nåde, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? For jeg er viss på at verken død eller liv, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Jeg hoppet over noen linjer der det skrives om oss som slaktesauer. Heldigvis står det i vers 37 at vi vinner mer enn seier ved Ham som elsker oss.

Når jeg leste dette for et par uker siden, så fikk jeg et bilde på at kjærligheten er nærmere oss enn noe annet. Noen ganger kan det kjennes ut som angsten tar helt overhånd og den kan bli overveldig. Likevel kommer angsten utenpå kjærligheten. Det står jo at angsten ikke kan skille oss fra Guds kjærlighet. Hvis den lå mellom kjærligheten og oss, så ville den jo skille oss fra kjærligheten. Jeg håper du kan se dette for deg. Dette gjelder jo også alle andre problem som er nevnt i det 8.kapittel. Det står ikke at de ikke eksisterer, men de skiller oss ikke fra Guds kjærlighet. Jeg tror dette også er et poeng. En del kristne er så opptatt av å bekjenne positivt så de nekter for virkeligheten. Jeg har møtt mennesker som tydelig er lei seg, men når jeg spør om hvordan de har det, så får jeg til svar: «Det er seier, det er alltid seier, halleluja.» De sier dette med et stort smil og skjuler tårene til de kommer hjem for seg selv. Romerbrevet 8 beskriver mange ulike problem, men poengterer at de ikke kan skille oss fra Guds kjærlighet.

Gud elsker oss alltid og det er ikke avhengig av omstendigheter.

Når Adam og Eva måtte forlate Paradiset, så fikk djevelen makt over jorden. Derfor lever vi i en verden med mange problem og det virker som om det blir verre istedenfor bedre. Vi kristne tilhører et annet rike, Guds rike og vi vil at det skal gjennomsyre både oss og vår omverden. mer og mer. Vi er Guds barn og Bibelen er full av løfter for Sine barn. Gud elsket oss så høyt at Han sendte Sin egen Sønn slik at ingen behøver å gå fortapt, men ha evig liv. Jeg skriver behøver da det er et fritt valg. Gud tvinger ingen til å ta imot Jesus som sin Frelser. Gud ofret Sin Sønn. Jesus ofret Sitt liv. Han var villig til å gå i døden for at du og jeg skulle leve, leve evig. Jesus betalte prisen for alle mine og dine synder. Når vi forstår at vi trenger en Frelser, så kan vi ta imot Ham og vi blir født på ny. Vi får en ånd som er full av Herren. Med andre ord, perfekt. Jeg anbefaler deg å identifisere deg mer og mer med din ånd og ikke det som plager deg i sjelen.

Jeg vil at du leser Matteus 22: 34-40. Jeg har som overskrift: «De to store bud.» Det står ikke de ti, men to. Det første er: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din sjel og av all din forstand.» Det andre er:» Du skal elske din neste som deg selv.» I og med at Han har elsket oss først, så kan vi bruke Hans kjærlighet til å elske både Herren, oss selv og andre. Det å elske oss selv er ikke noe egoistisk, men nødvendig for at vi skal elske andre. Hvis vi ikke elsker oss selv, så tar vi ikke imot Guds kjærlighet til oss. Det står i salme 23 at bare godhet og miskunnhet skal etter jage oss, men vi må jo stanse slik at vi kan ta imot den. Herren lengter etter å velsigne oss og vi trenger å få større åpenbaring om Hans godhet.  Tar du imot Hans kjærlighet?

Hvis svaret ditt er nei, så spør jeg om hvorfor. Kanskje har det å gjøre med forkastelse fra barndommen. Du synes kanskje det er vanskelig å tro på at du er elsket og elsket helt ubetinget. Du ser kanskje på dine egne feil og det du ikke har fått til og tenker at jeg fortjener vel ikke å bli elsket. Nei, ingen av oss fortjener Guds kjærlighet, men vi får den av ren og skjær nåde. Kanskje har du blitt såret og har gjemt deg inne bak noen beskyttelses murer. Du vil ikke bli såret igjen. Jeg kan forsikre deg om at Gud kommer aldri til å såre deg. Mennesker kan, men ikke Herren. Gud kommer til å fortsette å elske deg uavhengig av dine tanker og følelser, men Han blir lei seg når du ikke kan glede deg over Hans ubetingede kjærlighet. Be Ham om hjelp til å forstå hvor høyt Han elsker deg. Jeg har lyst til å dele det andre verset i salme 102 med deg: «Herre, hør min bønn, la mitt rop nå fram til deg! Skjul ikke ansiktet nå jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper!» Dette er Hans Ord, men vi må tro  det. Jeg kan forsikre deg om at Herren ikke lyver. Du kan derfor ta Hans Ord på alvor.

Nå er ikke kjærligheten noe som bare kommer utenfra, men den er noe vi har fått inne i oss. Det står i Romerbrevet 5:5 at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som Han har gitt oss. Dersom du er født på ny, har du masser av kjærlighet i din Ånd. Denne kjærligheten skulle virke oppad, innad og utad. Forstår du hva jeg mener med det? Jeg mener at vi kan elske Herren, oss selv og andre. Når kjærligheten er i oss, så kan vi jo velge om vi vil bruke den eller ei. Han har ikke bare gitt oss noen få dråper, men har utøst den. Da må det være mye.

Hvilken situasjon befinner du deg i akkurat nå? Kanskje har du store økonomiske bekymringer, helsemessige problem eller ligger i skilsmisse. Det kan hende du nylig mistet en du var glad i og du lever i sorg, men det kan også hende at du har det veldig bra og at alt fungerer som det skal for deg. Uansett så kan du skyve ditt problem litt ifra deg og sette kjærligheten fra Herren først. Det er nemlig ingen ting som kan komme mellom deg og kjærligheten. Jeg kjenner at jeg må gjenta dette slik at det skal bli åpenbart i ditt liv.

Paulus hadde en bønn for Efeserne og denne bønnen er også min bønn for deg og meg. Den tas fra Efeserbrevet 3:17- 21. «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gi dere  uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være æren i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.» Vi trenger åndelig åpenbaring for å forstå Guds kjærlighet til oss. Vi kan begynne med å takke Ham for alt Han har gjort for oss. Da ser vi mer og mer av Hans godhet og kjærlighet. Jeg tror at om vi forsto mer av Hans kjærlighet, så ville det bli lettere for oss å ta imot helbredelse. Det er jo en del av Hans kjærlighet til oss.

Jesus har tatt vår synd, brutt forbannelser, straffen lå på Ham og i Hans sår har vi fått legedom. Jesus beseiret djevelen og gitt oss autoritet ved å bruke Hans navn.

TA IMOT HANS KJÆRLIGHET OG LA DEN VÆRE AKTIV I DITT LIV!

 

Mor Else