SLIPP ALT.

SLIPP ALT!

 

Nå lurer du sikkert på hva som kommer og litt lurer jeg selv også, men jeg har en tanke bak overskriften. Jeg kom nylig i en situasjon der jeg måtte droppe alle mine planer. Denne gangen var det grunnet et plutselig sykdoms attakk. Det var mange planer knyttet til en hovedplan. Jeg skulle reise både til Norge og Polen og jeg hadde flere andre avtaler i Norge. Denne gangen var det ikke så veldig vanskelig å slippe planene, men det førte til at Herren begynte å tale til meg om villigheten til å slippe alt og bare stole på Ham. Jeg fikk et bilde av et tykt tau, nærmest som et rep som gikk fra jorden til Gud. Jeg så at jeg holdt meg fast til dette tauet med begge hender. Du kan ikke holde fast i noe annet hvis du skal holde fast i tauet med begge hender. Vi må være villige til å slippe alt annet som kanskje er vår trygghet.

                                                    Nå er det kun Herren som gjelder.

Barn har ofte en spesiell leke eller en dukke eller en flaske som de vil holde fast i før de sovner. Dette representerer trygghet. Vi voksne har mennesker, penger, medisiner, ting, posisjon og i verste fall alkohol eller stoff som vår trygghet. Dette bare for å nevne noen eksempler. Faller vår verden sammen når vi mister penger eller når vår yndlings vase blir knust? For noen gjør  det. Jeg mistet nylig min lommebok med kort og en god del penger da det skjedde på en ferie. En kvinne minnet meg på at jeg ikke måtte miste gleden i Herren og da bestemte jeg meg for at djevelen ikke skulle stjele min styrke. Gleden i Herren er nemlig vår styrke. (Nehemja 8:10) Selve tapet kostet meg både mye energi, tid og penger, men ingen av disse tingene er min trygghet. Det er djevelen som stjeler og ødelegger, men når Herren ikke stanser det, så er det kanskje for at Han også tester våre reaksjoner. Hvordan takler vi attakker? Min første reaksjon var negativ, men Ordet fra Nehemja hjalp meg til å snu situasjonen.

Husker du historien om Jesus og den rike mannen? Vi kan lese om den i Lukas 18 og den begynner i vers 18. Mannen som Jesus snakket med opplevde at han fulgte budene og at han levde slik som han skulle. Likevel påla Jesus ham å selge alt og dele ut til de fattige. «Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg Meg!» Dette var Jesu egne ord. Mannen ble veldig bedrøvet fordi han var veldig rik og mannen forlot Jesus. Det står ingen ting om at Jesus løp etter ham. Nei, Jesus lot ham gå. Jeg har ingen problem med å forstå at det kan være vanskelig å skulle gi alt en har. Denne rike mannen forsto ikke hvor viktig det var å samle seg skatter i himmelen eller hvilken velsignelse det er og blir når en følger Jesus.  Han hadde kanskje ikke fått åpenbaring om Faderens kjærlighet og godhet og trodde kanskje han måtte fikse livet selv? Denne mannen holdt fast i tauet kun med en hånd og da kan en miste grepet. Jeg regner med at du forstår min symbolikk. I kapittel 18 i Lukas evangeliet kan vi fortsette med å lese om Peters og andres reaksjoner på denne historien. Det ble stilt spørsmål ved frelsen. «Hvem kan bli frelst?», spurte de som hørte på. Da svarte Jesus: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.» Da ble Peter nysgjerrig for han sa at disiplene hadde jo forlatt alt for å følge Ham. Da svarer Jesus Peter: «Sannelig, jeg jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller kone eller søsken eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, skal få mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv.» Gud er ikke gjerrig, men lønner dem som følger Ham ubetinget. Ja, nøkkelen ligger i å følge Jesus ubetinget. Vi kommer ikke med en lang liste av hva vi vil ha for å følge Jesus. Disiplene slapp alt og fulgte Ham og vi er Jesu disipler i dag. Det må ha vært noe med Jesus som var sterkere enn alt annet i livet. Han har ikke forandret Seg. Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Mange vil ikke bli kristne fordi de tror at livet enten blir kjedelig eller at de må gi opp så mye og at Gud kommer til å be dem gjøre saker som de ikke har lyst til. Det bekrefter at de ikke kjenner Ham. Å følge Jesus er ikke kjedelig.

Jeg har aldri hatt det så spennende som når jeg er ute på misjonsreiser i andre land. Mange betaler masse penger for å få en opplevelses reise, men jeg reiser enkelt på misjonsreiser og opplever masse. En ting er at jeg får velsigne mange med Ordet og i bønn, men jeg får mange spennende personlige opplevelser. Jeg får se steder som mange ikke kommer til, får spise spennende mat og får møte mange hyggelige og spennende mennesker. Alle opplevelser er ikke like hyggelige, men spennende er de. Jeg har værtt i fare fordi jeg er misjonær. Har vært i områder med malaria og andre sykdommer og vært på jernbanestasjon uten å bli møtt av dem som skulle være der. Da dette var på kvelden i India, var det skremmende. Hva gjør en da? En holder fast i Jesus med begge hender, roper på Ham som sier at Jeg er med deg hver dag og hver kveld. Jeg har blitt reddet og beskyttet. Vi må aldri glemme løftene i salme 91.

Jeg skrev for noen måneder tilbake om hvordan vi bruker våre penger og vår tid. Hva er mest viktig for oss? Hvordan prioriterer vi?

Alt som er mere viktig enn Gud er en avgud.

Jeg vet at noen av dere synes jeg overdriver nå, men jeg mener det jeg skriver. Jeg kjenner mennesker som ikke tør å ta visse valg fordi de er redd for hva mennesker kommer til å si. Da er de styrt av menneskefrykt og mennesker er mere viktig enn Herren. Andre følger ikke et kall da de er redd for å miste en god inntekt fra jobben. Penger kommer da foran kallet og Herren. Da blir penger en avgud. Jeg kunne skrive side opp og side ned om eksempler fra hverdagen. En tenker så ofte på avguder fra andre religioner, men avgudene kan være en del av din hverdag. Vi lever i en tid der Bruden skal renses og gjøres klar for Brudgommen og da kommer slike saker opp i lyset for at de skal knuses

Vi må bli av med avgudene i våre liv.

En del mennesker maler på gamle synder, enten sine egne eller andres. Var sammen med en kvinne som snakket om hva mannen hennes sa for tjue år siden. Han hadde gjort opp med dette for mange år siden, men hun holdt på. Da har en ikke tilgitt. Jeg er en av dem som jobber med menneskers fortid, men synd som er bekjent er vasket bort med Jesu blod. Vi må leve i bekjennelse og tilgivelse. Jeg tar ofte et sverd og kapper bort menneskers fortid. Den kan ofte henge ved mennesker og drar dem tilbake til det som har vært. Slipp det som har vært, det har jo vært. Har vi sår fra fortiden, får vi be om legedom og noen ganger trenger vi befrielse da åndsmakter kan ha fått feste i sårene. Går vi tilbake til fortiden, så er det for å bli hel.

Bruk resten av dette året til å bli av med alt som henger ved deg som enten er uvesentlig eller stjeler din energi.

SLIPP ALT OG FØLG JESUS!

 

Mor Else