HVEM OG HVA KONTROLLERER DEG?

Jeg synes jeg hører noen av dere si: «Det er ingen som kontrollerer meg. Jeg gjør som jeg vil og ingen kan bestemme over meg.» Noen synes nok at dette høres riktig ut og det har elementer av frihet i seg, men jeg hører også en undertone av opprør.

Vi må aldri glemme at vi er skapt i Guds bilde. Det står helt i begynnelsen av Bibelen. Han har skapt oss med en fri vilje. Hvis det ikke var slik, ville vår verden se helt annerledes ut. Gud er ingen diktator. Noen tror at Han kan gjøre hva Han vil. Ja, Han er allmektig, men Han kan ikke gjøre som Han vil. Han har skapt både fysiske og åndelige lover som Han selv må følge og som det lønner seg at vi også følger. Han har gjort Seg avhengig av oss og vi er også avhengig av Ham.

Mange av oss har gjort Jesus som Herre i våre liv, men tror du at Han overkjører vår vilje? Nei.

Jesus samarbeider med oss!

Vår vilje er ganske utsatt for angrep og innflytelse av mange elementer. Hvor ofte hører jeg ikke at mennesker sier at jeg skulle ønsket at jeg kunne vitne om Jesus for mennesker, men jeg tør ikke. Egentlig så vil du det, men du tillater frykten å hindre deg. Da har du allerede tillatt frykten å kontrollere deg. Jeg spør om hvem og hva som kontrollerer deg. I dette tilfellet er det «Herr Frykt». «Du forstår ikke hvor redd jeg er», sier du. Nei, kanskje jeg ikke jeg gjør det, men det står i min Bibel at den Hellige Ånd kom for å gi oss kraft til å være Hans vitner. Jeg anbefaler at du snakker med en kristen rådgiver om din frykt og kanskje finner dere ut av en underliggende årsak. Vi har ikke fått fryktens ånd, så kanskje skulle du bli satt fri fra fryktens ånd. Kjenner du Ham som vil gi deg kraft til å vitne? Du kan ta imot fylden av den Hellige Ånd. Be den Hellige Ånd om å fylle deg eller be noen om å legge hendene på deg til åndsdåp.

Frykt kan komme inn på nesten alle områder av våre liv og kan hindre oss i å gjøre det Gud vil eller også det vi vil selv. Jeg har selv vært plaget av mye frykt, så jeg vet at det slett ikke er lett å trosse den. En kan trenge hjelp både fra Gud og mennesker. Likevel sier jeg:

La ikke frykten kontrollere deg!

Vi lar ofte andre mennesker bestemme over våre liv. Ungdommer vil ofte unnvike å gjøre det som de egentlig vet er rett i frykt for sine kammerater. Mange ungdommer har fått sine liv ødelagt fordi de startet med alkohol eller stoff for å bli akseptert av sine venner. Hadde de hatt andre venner, hadde livene deres tatt en annen vending. Vi mennesker trenger venner. Vi trenger å høre til i en gruppe, menighet eller en forening. Vi har et behov for aksept og å ha mennesker rundt oss som kan gi oss tilbakemelding på oss selv, men når de bestemmer over oss, blir det feil. Selvfølgelig må foreldre bestemme over små barn, men selv de bør tidlig begynne med å styrke barnas egenvilje. Noen foreldre misforstår dette og lar barna bestemme over dem. Da har en falt ned i feil grøft.

Venner kan på mange måter kontrollere en. Jeg hadde en gang en venninne som stadig ville snakke med meg i telefonen og det var nesten umulig å stoppe henne for å si at akkurat nå var jeg opptatt. Jeg sto med henne opp til en time av gangen flere ganger i uken. Familiemedlemmer ble irritert, men jeg lot denne barndomsvenninnen styre mye av min tid. Dette varte over veldig lang tid. Til slutt klarte jeg å si ifra ordentlig. Dessverre ble det ikke bra. Jeg tillater ikke venner å bestemme over min tid i dag og er det noe som ikke kjennes rett, sier jeg noe om det på et tidlig tidspunkt. Det har lykkes i de siste årene. Jeg har nok blitt både tryggere og klarere i min kommunikasjon. Jeg kan selv snakke mye og det er ganger som andre må stoppe meg.

Jeg skal heller ikke bestemme over andres liv!

Hva gjør vi når ektefellen vil bestemme over ditt liv? Et ekteskap er en union av to viljer. Dere trenger en mekler. Dersom dere er frelste, anbefaler jeg at dere både ber og snakker sammen om alle viktige avgjørelser. Herren skulle være den som forener dere og viser dere løsninger. Hvis en frelst eller ufrelst ektefelle vil at du skal gjøre ting som strider imot Guds Ord, skal du lyde Ordet og ikke ektefellen. Vi elsker mennesker og avviser synden. Ekteskap er en tosidig pakt og det er ikke meningen at den ene skal undertrykke den andre. Paulus sier at mannen skal elske sin hustru som Kristus elsker menigheten. Paulus har ofte blitt brukt som en unnskyldning for å undertrykke kvinnen fordi han også sa at mannen er kvinnens hode i ekteskapet. Skal mannen være som Kristus, så vet vi at Han undertrykker ingen. Jeg har snakket med ganske mange kvinner som er under kontroll og i enkelte tilfeller under psykisk terror. Det er ikke uvanlig med kontroll ånder og ånder som terroriserer og disse kan bindes i Jesu navn. Hvis du blir kontrollert, få andre til å stå sammen med deg og bind åndene. I noen tilfeller må en ut av ekteskapet, men mye annet bør prøves først.

Kan sjefen min kontrollere meg?

Når du inngår et arbeidsforhold, så regner jeg med at du har blitt enig om hva du skal gjøre, hvilke arbeidstid og lønn du har. Hvis du ikke har en klar arbeidskontrakt, så står du åpen for at sjefen kan bestemme over deg på en uheldig måte. En sjef har lov til å sette betingelsene for arbeidsforholdet, men du må være enig. Når en sjef går ut over det som er bestemt, har du lov til å si nei eller forhandle om en ny avtale. Mange ekteskap har gått i stykker på grunn av at sjefen til den ene partneren bestemmer mer og mer over ens tid og krefter og arbeidet går foran familien. Da synes jeg du prioriterer feil.

Er Gud med i dine avgjørelser og i dine prioriteringer?

Hvis vi sier at Jesus er Herre, så skulle Han være med i alt som berører våre liv. Han verken vil eller skal styre deg som en robot, men Han vil ikke bli holdt utenfor noen deler av ditt liv. Du er verdifull som Hans barn og det du gjør er betydningsfullt for Ham.

Det er skrevet bøker om kontrollerende ånder i menigheter. Disse får ofte stor makt når de opererer gjennom velkjente pastorer og andre kristne ledere. Mange ledere blir dessverre sett opp til som om de var Gud. De blir feilaktig dyrket og det de sier blir tolket som om det var Gud selv som talte. Mange stiller ikke en gang spørsmål når disse lederne skifter mening og sier det motsatte av det de sa før. Det står i Bibelen at kjærlighet gjør blind, men dette er en blindhet som jeg tror kommer fra djevelen. Mange kristne lar seg styre av ledere uten å granske Skriften eller spørre den Hellige Ånd som er vår Hjelper. Dersom du har tatt imot Jesus som din Frelser, så bor Han på innsiden av deg og Gud kan tale til din ånd der Jesus bor.

Jeg tror det er sunne ordninger både i familien, på arbeidsstedet og i menigheten og vi har forskjellige oppgaver og det finnes de som må ta avgjørelser, men ingen mennesker har rett til å overkjøre oss eller detaljstyre våre liv. Spør deg selv om det er Herren eller mennesker som styrer livet ditt. Er det angst, mindreverd, stolthet, løgn eller sannhet som styrer deg?

Kontrollånder kommer fra djevelen og blir sammenliknet med heksekunst. Vi skal ikke la heksekunst styre våre liv verken i vennekretsen, familien, på arbeidsplassen eller i menigheten. En forventer ikke å møte disse kreftene under dekke av religiøsitet og det er kanskje her det er vanskeligst å avsløre dem.

BRYT BÅND TIL KONTROLLÅNDER. BLI KVITT ANGSTEN FOR DEM OG OM DU HAR DEM, SÅ KAST DEM UT. HERREN VIL HA FRIE BARN, FRIE TIL Å VELGE.

Mor Else