HVORDAN HOLDER VI FAST PÅ SANNHETEN I EN TID AV FORVIRRING? – Del 1

Jeg har aldri vært så sikker på at vi lever i de siste tider som nå. Hvor mange dager eller år det er før Jesus kommer igjen, vet jeg ikke og skal ikke vite i følge Bibelen. Se Matt.24:36. Du må derfor aldri ta imot en profeti som tidsbestemmer Jesu gjenkomst. Hele Matteus 24 er full av profetier om hva som skal skje før Jesus kommer tilbake og noen av disse profetiene er slett ikke hyggelige. De viser oss både hvordan enkelt mennesker kommer til å handle og hva som kommer til å skje ute i den store verden. Mye av dette har allerede begynt.

I dag kommer jeg til å skrive om noe som skjer med mange kristne rundt meg der jeg bor. Det er en stor forvirring angående katolisismen. Mye skyldes det faktum at en tidligere kjent karismatisk trosforkynner som har hatt stor betydelse for mange, vender om 180 grader og har byttet ut bøker som han tidligere har skrevet med nye teorier og lærer. Han har forandret både sitt syn på barnedåp og nattverden og reiser jevnlig til paven i Rom og tar med seg store grupper fra egne rekker så vel som pastorer og ledere fra andre menigheter. Noen av menighetens ledere og medlemmer har konvertert til katolisismen. Pastoren har spredt sine forandrede meninger til mange andre menigheter i inn og utland. En god del medlemmer ser ikke at læren er forandret. En av grunnene er at de følger lederen og ikke selv er grundet i Ordet. De har ikke sin identitet i Kristus. Jeg har hatt samtaler med en del som er så forvirret og gråter i sorg. Disse har det vondt, men jeg er glad for at de ser. Det disse må passe seg for er bitterhet, skuffelse og sinne.Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod.

Vi må tilgi mennesker og holde fast på sannheten!

Mine følelser kan lett bli aktivert, men jeg må virkelig jobbe med dette. Jeg vil ikke la meg styre av følelser, men av Ånden. Det er noe som heter hellig vrede og det vil jeg beholde. Jesus ble flere ganger hellig vred, men Han syndet ikke. Jeg vil at vi skal se litt på hvordan Jesus holdt fast på sannheten uten å kompromisse, men Han forbannet ikke mennesker. Han forbannet et fikentre som ikke bar frukt. Det var dødt. Er vi døde og uten frukt, så blir vi hugget ned fra treet. Døde grener stjeler nemlig kraft fra de andre som bærer frukt.

Jesus ble ofte angrepet av fariseere og saddukeerne. Han advarte disiplene Sine for deres surdeig. Det tok litt tid før de skjønte at Han advarte dem mot deres lære. Disiplene var enkle menn og mange av dem var fiskere og de skjønte ikke alltid den symbolikk som Jesus brukte. Både Herren og jeg elsker katolikker, men jeg ble skremt når jeg satte meg inn i læren og sammenliknet den med Ordet. Katolikkene har jo ikke hatt Bibelen i så mange år, så det er først i de siste førti-femti årene at den vanlige katolikk selv har kunnet lese Guds Ord. Den katolske kirken sier at en blir frelst gjennom syv sakramenter og ikke på grunn av at Jesus bar verdens synd. Bibelen sier at vi er syndere som blir frelst av nåde. Det er det glade budskapet. Så tror jeg at det er katolikker som har tatt imot Jesus og blitt frelst, men da har de gått imot læren. I mange katolske land blir barna skremt med Jesus. Det er derfor de skal be til moren Hans som kan blidgjøre Ham. Tenk hvilken sorg dette bringer Jesus. Han som har lidd så mye for deg og meg.

Tilbake til læren om frelsen. Jeg nevnte at katolikkene tror en blir frelst gjennom syv sakramenter. De tror også at en går igjennom en skjærsild etter døden. Kirken tar også imot avlat fra familie og venner til avdøde slik at denne prosessen skal gjøres enklere. Det står ingen ting om dette i Bibelen. Derimot kan du lese Ap.gj. 2:21 som sier at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. I Romerbrevet 10:9+10 står det: « For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.» Jeg har også lyst til å nevne Ef.2:8 som skriver at vi er frelst av nåde. Vi er frelst av tro og det er en Guds gave.

Det skrives så mye om enhet i dag. Jeg kan godt være venn med en katolikk, men vi er ikke søsken hvis vi ikke er født på ny ved å akseptere Jesus som vårt soningsoffer for vår synd. Han har båret vår synd og sykdom (Jes.53:4+5).

Jeg ser på det verket som Jesus gjorde på Korset som grunnlaget for min frelse. Han overvant døden og sto opp igjen og når jeg tar imot Jesus, flytter Hans liv og oppstandelseskraften inn i meg og jeg blir en ny skapelse. (1.Kor.5:17)

Jeg aksepterer at det er mange ulike kirkesamfunn og at vi kan være uenige om enkelte tros-spørsmål, men vi må ha gått gjennom Korset for at vi kan ha enhet. I følge Guds Ord blir vi ikke nye skapelser på noen annen måte, men alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser, har rett til å kalle seg kristne. Vi er da søsken med en felles Pappa og vi kan takke Jesus som har åpnet en blodsvei inn til Faderen.

Jeg skriver om dette for at det er så mye snakk om andre typer enhet. I 2007 skrev mange kjente kristne ledere under på at Allah, jødenes Gud og vår Gud er den samme. Jeg tror at jødene tilber vår Gud, men de har fornektet Jesus og blir ikke frelst med mindre de mottar Ham som et soningsoffer. Muslimene tilber ikke vår Gud. De aksepterer Jesus som en profet, men ikke som Guds enbårne sønn. Muslimene bygger sin religion på gjerninger og veldig mange andre religioner gjør det samme.

Jesus sier at Han er veien, sannheten og livet og ingen kommer til Faderen uten ved Meg.

Dette står skrevet i Johannes 14:6. I dag er det mange som hevder at Jesus bare er en av mange veier til Himmelen, men Bibelen sier noe annet og jeg velger å tro på Bibelen. I tidsrommet mellom Adam og Jesus kunne ingen komme direkte inn til Faderen, men når Jesus sonet for alles synd og Han sto opp fra de døde, ble gravene åpnet og det gikk et seierstog opp til Himmelen. Du kan lese mer om dette i Mat.27.

Det er i dag mange som snakker om Gud og det behøver ikke å bli så mye motstand på det. Det er mange som sier at de tror på en høyere makt. Det er først når du begynner å forkynne evangeliet og snakke om Jesus at det kan bli skikkelig motstand i åndeverden. Det står skrevet at Han er som en hjørnestein som bygningsmennene forkastet. (Ap.gj.4:11 og salme 118:22)

Du og jeg må forkynne Jesus, Den korsfestede og oppstandne Jesus, vår Herre.

Jeg vil virkelig ikke at du som er katolikk skal tro at jeg er imot deg. Jeg vil bare at du selv går til Bibelen for der finner du sannheten. Ingen mennesker er feil fri, verken paven eller du og jeg. Når menneskebud ikke stemmer med Guds Ord, må vi velge Ordet.

JEG HAR VALGT GUDS ORD SOM MIN HØYESTE AUTORITET. GJØR DET DU OGSÅ!

Mor Else