VELKOMMEN 2014!

Husker du noe av det jeg skrev for et år siden? Jeg skrev om fødsler og at jeg fikk et syn av mange gravide som skulle føde i det året som er gått. Jeg tenkte da først og fremst på visjoner og drømmer som hadde ligget der i mange år. Jeg skrev at 2013 ville være et år av gjennombrudd. Jeg kan ikke si at alle mine drømmer og visjoner har gått i oppfyllelse, men det har vært et gjennombrudd når det gjelder flere saker. På noen områder er fødselen i gang, men barnet er ikke synlig ennå.

Når det gjelder boken jeg har skrevet, så er den kommet ut og en del bøker er solgt og flere pastorer bruker den som bakgrunns-materiale i sin undervisning. Det er et gjennombrudd, men jeg vil selvfølgelig at flere bøker skal bli solgt og jeg vil selv undervise mer enn de gangene jeg har gjort det i 2013.

Når det gjelder Kristi kropp, så har jeg sett et sverd i 2013 som har delt kroppen. Det har vært diskusjoner om sentrale spørsmål som forsoning, dåp, nattverd og mange grunnleggende temaer. Bibelen har for mange ikke blitt den grunnleggende kilden for sannhet, mens andre har blitt mere Bibel-tro enn noen gang. Mye falskhet og synd som har vært skjult, har kommet i lyset og det har ledet til at mennesker må ta stilling og gjøre valg. Her hvor jeg bor, har sistnevnte ført til mye fortvilelse og smerte hos mennesker. Hvordan kan pastorer gå fra den ene ytterligheten til den andre? Jeg har bedt mye ut ifra det ordet som sier at «vi ikke har kamp med kjøtt og blod». (Ef.6:12). Har fått oppleve fantastiske bønnesvar når konflikter blir sett på som demonisk og en ber i det usynlige. Bønnesvaret kommer i det synlige. Plutselig begynner folk å hilse på hverandre som har hatt et kjølig forhold og pastoren fremhever personer som han tidligere har oversett og til dels trykket ned. Dette kaller jeg bønnesvar og gjennombrudd.

Jeg har opplevd at mennesker som ikke har vært så brennende, tilbringer mye tid med Herren og jeg har aldri opplevd så mye bønn som i 2013. Der jeg bor, har det pågått bønn i en eller annen kirke eller gruppe hver dag og noen steder flere på samme dag. Jeg vil si at mange har gått inn i et bønnearbeid.

Jeg tror at vi skal få se at Gud svarer på våre bønner i 2014.

Mange bønneskåler kommer å tømmes i 2014.

Det er grunnen til at noen jeg kjenner har kalt det for et jubelår. Det blir jo jubel når en får bønnesvar. Det burde det i hvert fall bli. Vi vil jo ikke være blant dem som ikke takker når vi får det vi ønsker oss eller det vi ber om. Det står jo at vi faktisk skal takke før vi ser bønnesvaret. Det viser jo at vi tror vi får det vi ber om og uten tro kan vi ikke behage Gud(Heb.11:6).

I det siste har Den Hellige Ånd villet mane meg til å være mottakende av Guds løfter og å stole på Ham. Noen ganger har tros-undervisningen snakket om å strekke seg i tro og det gir en assosiasjoner om at en skal gjøre mye selv og kanskje til og med ta æren når bønnesvaret kommer. Det blir helt feil. Jeg vil heller være i troens hvile og stole på at Guds løfter er sanne og at de holder i dag, i morgen og til evig tid.

Verden kommer til å rokkes og både individer, menigheter, samfunn og land kommer til å rystes. Det har absolutt begynt, men det er ikke klart ennå. Den prosessen tror jeg kommer til å fortsette i 2014. Når alt rister fra små skjelvinger til store jordskjelv, så er det ekstra viktig å ha en fast grunn å stå på. Jesus kalles for Klippen og Guds Ord står fast til evig tid. Det kan ikke forandres. Mennesker har masse meninger, men hvor får de sine meninger fra? Om det du mener strider med Ordet, så holder det ikke når silen blir brukt og en skal teste hva som er bra og hva som er slagg stoffer. Noen vil si at Ordet åpner opp for tolkninger, men da vil jeg be deg ta kontakt med Den Hellige Ånd som kan veilede deg til hele sannheten. Jeg ber Den Hellige Ånd om å være sammen med meg når jeg leser Ordet. Den Hellige Ånd var der når Guds Ord opprinnelig ble skrevet og Han er dessuten en del av guddommen og vet hva som menes. Vi mennesker tolker ofte ut i fra det som klør i øret.

Hvordan blir 2014?

Jeg har ikke fått noen veldig klare åpenbaringer ennå, men jeg tror at mørket blir mørkere og lyset blir lysere dersom vi søker Herren. Jeg synes at den prosessen allerede er i full gang. Det har alltid vært en krig mellom Gud og djevelen, men vi kristne må ikke glemme at djevelen er beseiret på Korset. (Kol.2:15) Adam og Eva syndet og åpnet opp for at satan kunne bli denne verdens hersker, men gjennom Jesus Kristus kan vi ta herredømme ifra ham. Vi kan derfor innta områder i våre egne liv så vel som over områder og til og med land. Dersom vi kristne hadde reist oss som en arme og samstemmig bedt og kjempet for vår by og vårt land, så ville vår verden sett veldig annerledes ut. Dessverre er vi både splittet og late. Mange vil ikke krige. Det er slitsomt sier de. Ja, det er slitsomt, men vi kjemper ikke i egen kraft, men i Hans som har seiret over djevelen.

Det er vi kristne som delvis bestemmer hvordan 2014 kommer til å se ut.

Jeg oppfordrer deg til å innta din plass i bønne-armeen!

Djevelen vet at hans tid er kort og han er mere aktiv enn noen gang før. Derfor vil det bli et klarere og klarere skille mellom lyset og mørket. Jesus undret på om Han fant tro på jorden når Han kom igjen. Det betyr at det ikke blir så lett i framtiden. Vanskeligheter kan enten føre en vekk fra Gud eller nærmere Ham. Forfulgte kinesere sier at vi ikke skal be om at forfølgelsen opphører for da kan mennesker slutte å gjøre seg avhengig av Gud. Mange kristne har det nok slik, men personlig søker jeg Ham mer når jeg har det bra. Fordi mange glemmer Gud når de har det bra, så må Gud tillate katastrofer og vanskeligheter å komme. Da blir mennesker desperate og roper på Ham. Jeg skulle så veldig ønske at de ville gjøre det uten at de var i stor nød.

Jeg tror at 2014 blir et spennende år med overraskelser både positivt og negativt. Overraskelser er jo noe som kommer uventet, noe vi ikke er forberedt på. Jeg vet om mennesker som hamstrer for krig og fyller opp vann dersom det skulle bli en katastrofe. Hvis Gud ber deg om å forberede deg for konkrete ting, så gjør det, men jeg har også opplevd skremsels-propaganda som skaper frykt. Vi kristne har en Pappa som alltid har lovet å være med oss og vi har blitt oppfordret til å kaste våre bekymringer på Ham. (Mat.6:34) Han har omsorg for oss. Bibelen nevner 365 ganger at vi ikke skal frykte og det betyr at vi skal ikke frykte på en eneste dag i 2014.

All frykt og bekymring er unødvendig!

Jeg ønsker at du og Jesus og at jeg og Jesus kommer riktig nære hverandre i 2014.

ET VELSIGNET NYTT ÅR!

Mor Else