VI HAR IKKE KAMP MOT KJØTT OG BLOD, MEN MOT MAKTER OG ÅNDSKREFTER.

VI HAR IKKE KAMP MOT KJØTT OG BLOD, MEN MOT MAKTER OG ÅNDSKREFTER.

 

Denne overskriften er hentet fra Efeserbrevet det 6.kapittel. Forrige gang skrev jeg om gaven til å prøve åndene og jeg avsluttet med å si at vi skulle be for at ledere skulle få denne gaven. Hvorfor er det så nødvendig?

En del pastorer er snille og vil så gjerne være kjærlighetsfulle. Når det kommer mennesker til menigheten med nådegaver og kanskje spesielt det profetiske, så får de lov til å komme fram med sine budskap. Noe er virkelig fra Herren, men noe kommer fra fiendens munn, kanskje ikledd religiøse termer. I begynnelsen kan dette være vanskelig å avsløre. Disse menneskene vil gjerne hjelpe til og de får større og større plass. Etter hvert vil de styre menigheten med sine profetier og de kan bli truende dersom pastoren eller andre ikke lyder. Siden de allerede har fått så stor plass, forstår en ikke at motivene er feile og at det ligger kontroll og manipulasjon bak. Jesabel levde ikke bare i Det Gamle Testamentet. Hennes ånd er like virksom i dag. Hun er full av kontroll og manipulasjon. I begynnelsen kan hun komme som Lysets engel, men om du ikke lyder henne, blir hennes virkelige natur synlig. Hun kan true deg, komme med anklager og hun er dyktig til å forvrenge Bibelord. I Gamle Testamentet truet hun med å ta livet av profeten Elia. Selv om han nettopp hadde stridd mot hundretalls Baals profeter, så ble han så redd for henne at han la seg under en busk og ville dø.

Jesabels ånd skaper frykt.

Jesabel styrte over sin mann og hun vil ha makt. Hun er også forførerisk. Det er ikke så sjelden at Jsabels ånd aborterer eller ta livet av en persons kallelse. Den kan virke og tale gjennom en person som også har en profetisk nådegave. Det er ikke sikkert at personen selv vet at Jesabels ånd virker i dem da de ikke har noen gave til å prøve åndene. Det blir riktig tragisk dersom ikke pastoren eller en menighetsleder forstår hvem som er på ferde. Denne åndsmakten kan komme gjennom synd, men mennesker med sår og lav selvfølelse kan også være en målskive for henne. Dette er ikke ment å være et fullstendig studium av denne åndsmakten, men den beskriver nok til at du bør være obs.

Hva gjør vi når vi blir utsatt for Jesabels ånd eller anklager, kontroll og manipulasjon eller ren heksekraft? Jesabels ånd og heksekraft er veldig nære hverandre. Kontroll og heksekraft er ofte det samme. Vi skal begynne med å be til Herren for å få visdom til hva vi skal gjøre videre. Vi kan be Herren tale til personen. De ganger som jeg selv har vært utsatt for denne åndsmakten, så har ikke personen vært åpen for at de selv har en åndsmakt. Da bør en ta avstand fra denne personen. Om de ikke er villige til å ydmyke seg, bør en be dem forlate gruppen, vennskapet eller menigheten. Jesabel har ødelagt mange kristne og mange menigheter.

Jeg skriver om dette for å bekrefte hvor viktig det er med gaven til å prøve åndene. Det står i Hosea 4:6 at folket forgår i mangel av kunnskap. Mange menigheter vil ikke ha kunnskap om hvordan djevelen fungerer og derfor blir de et offer isteden. Det vil ikke Herren. Han vil at vi skal ha kunnskap og Han vil at vi skal forstå at det er en åndelig strid. Vi skal ikke krangle med mennesker. Det står faktisk at vi skal velsigne selv våre fiender. Å velsigne betyr ikke at vi skal tillate djevelen å operere gjennom dem.

Bibelen er veldig klar. I Jakob 4:7 står det at vi skal stå djevelen i mot og han skal fly fra oss. Det står i Titus 2:15 at vi ikke skal tillate oss selv å bli foraktet eller tråkket på. Blir ikke du lei deg når barna dine blir behandlet ille? Det gjør også vår Far i Himmelen. Han vil derfor ikke at vi skal ta imot det. Han vil heller ikke at vi skal bli styrt av andre. Hadde Han det, hadde Han ikke gitt oss en fri vilje. Den skal vi ære og den skal vi våke over. Det er mange som ønsker å kjøre over oss.

I Matteus 18 står det at vi har fått makt til å binde og til å løse. Jeg tror at vi kan binde åndsmakter, men vil en person ha dem, så kan vi ikke kaste ut dem.

Midt i denne åndelig striden så må vi tilgi dem som djevelen snakker igjennom. Kanskje er de selv et offer.

Det står også i Bibelen at vi skal unngå stridigheter så langt det er mulig. Her trenger vi å ydmyke oss under Herren og be Ham om visdom og veiledning. I Romerne 12 står det at hevnen hører Herren til. Vi skal derfor ikke hevne oss på noen eller ønske at det går dem ille. Herren er rettferdig og Han tar seg av den enkelte.

I all strid trenger vi beskyttelse og våpen. Jeg dekker alltid meg selv og mine nærmeste med Jesu blod. Efeserne 6 beskriver seks våpen. I tillegg blir vi bedt om å stadig være i bønn. Vi som har tungene kan faktisk be uansett hvor vi er.

SLUTT Å KRANGLE MED MENNESKER. TA PÅ DEG RUSTNINGEN OG GÅ INN I DEN ÅNDELIGE STRIDEN SAMMEN MED HERREN!

Mor Else