VI ER ET TEMPEL

VI ER ET TEMPEL.

 

Nei, nå går du for langt vil noen si. «Jeg er skapt som menneske», vil mange av dere si. Jeg kan selvsagt ikke nekte for det, men Bibelen sier i 1.Korinterbrevet 6:19 at kroppen vår er et tempel for Den hellige ånd som bor i oss. Det står videre: «Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære.»

Hvor ofte tenker vi på kroppen som et tempel? Et tempel er skapt for å kunne tilbe Gud. Jeg har reist en del rundt i verden og har vært inne i mange kirkebygninger. Mange av dem er fantastiske kunstverk med mange års arbeid bak seg og utrolige pengesummer som er brukt på bygningen. Det kan være at dette var livsoppgaven til mange mennesker. Det er derfor veldig spesielt når Paulus kaller våre kropper for et tempel. Det betyr at kroppen er huset for Den hellige ånds virksomhet i oss. Jeg har tidligere undervist om at vi er ånd, sjel og legeme eller kropp som vi sier i dag. (1.Tessaloniker brevet 5:23.) Ånden er vårt nyfødte menneske som er ren og rettferdig, himmelen verdig. Sjelen er våre tanker, følelser, vilje og vårt ubevisste. Dette står ikke klart i Bibelen, men de fleste av oss sjelesørgere er enige om dette. Også kommer kroppen som et tempel.

I 1.Korinterbrevet 15 står det beskrevet forskjellen mellom den himmelske kroppen og den jordiske. Det står i vers 45 at den første Adam ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Det står tydelig i dette kapittelet at vi får en uforgjengelig kropp i himmelen. Her på jorden har vi en forgjengelig kropp. Selv om kroppen vår er forgjengelig så betyr ikke det at kroppen ikke er verdifull. Det står i salme 139 og det 14.verset at vi er laget på et underfullt sett. Det beskriver hvordan vi er skapt i vår mors mage og hvordan Gud så oss selv når vi var et foster.

En del mennesker tenker på kroppen som noe syndig og noen tenker sex når de tenker kropp. Bibelen kaller den et tempel. Selv sex er skapt av Gud, men den har djevelen pervertert slik at det har blitt gjort til noe urent. Gud ville at det skulle være et uttrykk for kjærlighet mellom en mann og hans kone. Det er også Guds måte å skaffe barn på.

Bibelen beskriver altså kroppen som et hus der Den hellige ånd i oss bor. Jeg eier den leiligheten jeg bor i og selv om jeg bor i et borettslag som har visse regler, så er det enda jeg som bestemmer over hvordan leiligheten skal se ut og hva som skal skje der og hvem som skal bo der. På samme måte har jeg råderett over min kropp. Det blir derfor helt feil når barn eller voksne blir utsatt for overgrep. Det er tyver som har kommet inn på fremmed område og ingen andre enn jeg har rett på kroppen min. Riktignok står det i Bibelen at våre kropper blir ett med den vi gifter oss med, men overgrep er ikke lovlig likevel.

Hvordan tar vi vare på et tempel? Vi holder det rent og vi vil sørge for å holde det i god stand. Når det slår sprekker i veggene, reparerer vi det. Det betyr at vi skal holde oss rene, spise det som er godt for oss og når noe går i stykker, sørger vi for at det blir reparert. Jesus sa at Han bar våre sykdommer og at vi har legedom i Hans sår. (1.Peter 2:24) Om vi tar imot det som en sannhet, så skulle vi bli friske, men en del ganger har vi ikke tro for det eller fienden skaper problem eller vi tviler eller lever i vantro. Andre mangler kunnskap om hva Bibelen sier. Vi skal ikke tillate sykdom å ødelegge tempelet. Derfor må vi gjøre alt for å få det reparert. Med andre ord så må vi gjøre alt for å bli frisk.

Det står i Galaterbrevet 5:16 at vi skal leve et liv i Ånden. Det er det som skulle skje innenfor kroppens «vegger». Med andre ord, så skulle vi leve et Kristus liv. Hva skjer i tempelet? Der tilber en Gud. Våre liv skulle tilbe Herren og våre liv skulle gjøre Herren glad ved at vi kommer til Ham, leser Hans Ord, snakker med Ham og deler Ordet med andre. Jeg kan høre noen av dere si at dere har familie og jobb og at mye av hverdagen går med til dem. Selvsagt vil Herren at vi skal ta hånd om vår familie og passe på jobben og gjøre vår plikt der. Jeg mener ikke noe annet, men vi kan være ledet av Ånden i alle våre daglige gjøremål. Hvordan møter du andre mennesker, med et smil eller med en sur mine? Er du ærlig på jobben eller underslår du bare så lite at du tror at det ikke blir oppdaget? En del kommer med feilaktige opplysninger til skatteetaten.

Det står i Efeserbrevet 2:10 at vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Det betyr at vi ikke behøver å streve og stresse, men vandre og det betyr sakte, men sikkert i de gjerninger som Han har forberedt for deg og meg. Ofte holder vi på med aktiviteter som ikke er forberedt av Herren og vi er urolige og mange ganger full av stress.

Om det kommer noen inn i tempelet som ikke skulle være der, få dem ut. Husker du at Jesus fikk en hellig vrede når tempelet ble gjort til en salgsbule istedenfor til et bønnens hus.

LA DITT TEMPEL VÆRE EN PLASS FOR TILBEDELSE OG BØNN!

 

Mor Else