Å SE OG BLI SETT!

Å SE OG BLI SETT.

 

Det står i Matteus 6: 22 at øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Dessverre er det noen som har en øyesykdom eller er født blind. Andre kan bli blind senere i livet. Selvfølgelig har ikke dette noe med om du har syndet eller ikke, men Jesus elsket å gjøre blinde seende og Jesus er den samme i dag som Han var når Han gikk rundt her på jorden.

Vi kan snakke om å se fysisk mens andre ganger så snakker vi om å se i det åndelige.

I sjelesorg møter jeg mennesker som er deprimerte fordi de ikke opplever å bli sett. De opplever at de er usynlige og at de ikke får noen bekreftelse. Andre opplever det motsatte og synes at alle ser på en og det kan også oppleves ubehagelig. Noen vil gå i store menigheter slik at de ikke blir lagt merke til mens andre foretrekker små grupper slik at de blir tydelige for de som er der. Ja, vi mennesker er forskjellige.

Hvis du tror at vi alle ser det samme når vi ser på en ting, et menneske, en film eller en hendelse, så tror du feil. Når det har skjedd en ulykke og politiet tar opp en vitneforklaring, så kan de få helt forskjellige svar. De behøver ikke motsi hverandre, men mennesker har lagt merke til forskjellige ting. Vårt syn er selektivt. Det er derfor bra med flere forklaringer for å få et så sant bilde som mulig.

Noen mennesker ser bare det negative mens andre ser det positive i en sak. Jeg husker en pastor sa at når de skulle innvie et nytt flott lokale, så så han bare en liten svart flekk på veggen istedenfor det nye flotte bygget. Hva ser du?

Hva ser du når du ser deg selv i speilet? Noen blir veldig opptatt av håret eller nesen. Andre står lenge og undrer på om de har fått en kilo for mye i kroppsvekt. En anorektiker ser seg som tykk selv om de er super smale. Ser du på deg selv med kritiske øyne eller takker du Gud for at Han har skapt deg på et underfullt vis? Det står det i salme 139 og det 14.verset. Mange ganger kritiserer vi Herren for hvordan Han har skapt oss. Har Han gjort en dårlig jobb? Noen ganger ber jeg Herren gi mennesker nye briller slik at de kan se seg gjennom Hans briller.

Hvordan ser vi på hverandre? Hva ser du etter når du er på jakt etter en mann eller kone? For meg er det viktig om en person kan se meg inn i øynene. Om de ser ned, forminskes vår kontakt. Jeg lurer på hva de har å skjule? Øyekontakt er viktig for meg. Jeg ser etter om en person snakker direkte til meg eller ser ned når den snakker. Er det noe smil i øynene? Ja, du kan smile med øynene. Jeg har møtt personer i andre land som jeg ikke har snakket med, men jeg syntes at de så snille ut. Jeg har sittet på lange strekninger med tog og var avhengig av å kunne stole på menneskene rundt meg og jeg så på øynene deres om de så trygge og snille ut.

Jeg har hørt på samtaler med ungdom som ser på det motsatte kjønn med begjærets øyne. De er fiksert på kjønnsdeler og er ikke opptatt om de ser snille ut. Sosiale medier oppmuntrer til denne typen begjær. Det interessante er at om de får den personen som de begjærer, så blir det som oftest en kortvarig nytelse og en kortvarig relasjon.

Tilbake til Bibelen. Den sier at vi skal vitne om det vi har sett og det vi har hørt. Det er lett å diskutere teorier, men det er vanskelig å diskutere bort det en har sett og hørt. Det er derfor det sterkeste vitnesbyrdet. Kanskje du skulle begynne å fokusere på hva du har sett og hørt av Guds godhet. Kanskje skulle du begynne å skrive ned det du selv har sett.

Gud er en hellig Gud og Han er så hellig at Han ikke tillot mennesker å se Hans ansikt.

Paulus skriver ofte i brevene sine at han lengtet etter å se dem. Det sier mye om hans kjærlighet til sine søstre og brødre. Vi holder på å avslutte en pandemi og mennesker ble isolert fra omverdenen. Mange sa at de lengtet etter å se sin familie og sine venner. I dag har en ulike apper på telefonen og datoen og de gjør det mulig å snakke med hverandre med kamera. Jeg bor ganske langt fra begge mine døtre og det er fantastisk at vi kan møtes på skype og se hverandre. Når vi ser hverandre, så hører vi ikke bare, men kroppsspråket sier mye om hvordan vi har det. En lege bør se ordentlig på pasienten og ikke bare på datoen for å se hvordan pasienten egentlig har det. Jeg som jobber med mennesker hele tiden, ser fort hvordan en person har det. Make-up og sminke kan egentlig ikke skjule det.

For noen år siden så hørte jeg ganske ofte om at Jesus hadde åpenbart seg for Muslimer. Jeg så filmer om det og jeg ble misunnelig. Jeg ville også se Ham og jeg sa til Herren: «Hvorfor får ikke jeg se Deg?» Han sa: «Du tror på Meg uten å ha sett Meg.» Det er jo sant. Han har åpenbart Seg selv for meg gjennom Ordet og det jeg har sett og hørt. Likevel ville jeg se Ham for jeg tror da at Han blir enda mer virkelig for meg. Jeg vet jo at Han forbereder et bryllup for meg og at jeg skal få leve i Hans nærhet for evig.

DA SKAL VI SE HAM SOM HAN ER.

Mor Else